Teravih Namazının Günlere Göre Sevapları ve Faziletleri

 

Bilgi İçeriği

Teravih Namazının Günlere Göre Sevapları Teravih namazı kılmanının fazîletleri nelerdir? Teravih namazının her gün ayrı ayrı sevabı vardır. Teravih namazının fazîletleri;1. Gece: Terâvîh kılan kişi, anasının kendisini doğurduğu gün gibi günahlarından çıkar.2. Gece: Eğer müminseler ana babası mağfiret olunur.3. Gece: Arş’ın altından melekler kendisine: “Ameline yeniden başla, geçmiş olan günahların muhakkak senin için bağışlanmıştır.” diye seslenir.4. Gece: Kendisi için Tevrât, İncîl, Zebûr ve Furkân’ı okumuş kadar sevap vardır.5. Gece: Allâh-u Te‛âlâ ona Mescid-i Harâm’da, Mescid-i Nebevî’de ve Mescid-i Aksâ’da kılmış olanların sevâbını verir.6. Gece: Allâh-u Te‛âlâ kendisine Beyt-i Ma’mûr’u tavâf eden (melek)lerin sevâbını verir. Her taş ve tuğla(ya varıncaya kadar her şey) kendisi için istiğfâr eder.7. Gece: Mûsâ (Aleyhisselâm)a kavuşup, Firavun ve Hâmân’a karşı ona yardım etmiş gibi olur.8. Gece: Bedir Harbi’ne katılmış gibidir. Ayrıca Allâh-u Te‛âlâ ona İbrâhîm (Aleyhisselâm)a verdiği mükâfâtı verir.9. Gece: Tövbekâr Dâvûd (Aleyhisselâm)ın ibâdeti ve Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in tâati kadar Allâh-u Te’âlâ’ya ibâdet etmiş gibidir.10. Gece: Allâh-u Te‛âlâ kendisine dünyâ ve âhirette selâmet nasîb eder ve iki cihânın hayırlarını bahşeder. Ayrıca yetmişbin ve daha fazla kişi hakkında şefaatçi kılınır.11. Gece: Dünyâdan suya kanmış olarak çıkar ve Sırât’ı göz kapan şimşek gibi geçer.12. Gece: Allâh-u Te‛âlâ kendisine yetmiş adet makbûl hâc ve makbûl umre ecri yazar ve kıyâmet günü (mahşere) dolunay gecesindeki ay gibi (nurlu olarak) gelir.13. Gece: Beyt-i Makdis’i ma’mûr etmiş kimseler ve orada mücâvir bulunmuş peygamberler, sıddîklar, şehîdler ve sâlihler gibi sevaplara nâil kılınır ve kıyâmet günü bütün kötülüklerden emîn olarak (mahşere) gelir.14. Gece: Kadr Gecesine ulaşıp Haceru’l-Esved ile Makâm-ı İbrâhîm arasında namaz kılmış gibi olur ve melekler onun terâvîh kılmış olduğuna dâir şâhit olarak (mahşere) gelir. Bu nedenle kıyâmet gününde Allâh-u Te‛âlâ kendisini (zor bir hesapla) muhâsebeye tâbi tutmaz.15. Gece: Allâh-u Te‛âlâ duâsını kabûl eder, hâcetini görür, anlatanların ta’rîf edemeyeceği kadar kendisine mükâfat verir. Ayrıca melekler, özellikle Arş’ı ve Kürsî’yi taşıyan melâike kendisine salâtta bulunurlar (feyiz ve rahmet yağdırırlar).16. Gece: Kabrinden: “Şâhitlik ederim ki; Allâh-u Te‛âlâ’dan başka hiçbir ilâh yoktur. Yine şehâdet ederim ki; Muhammed (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem) O’nun kulu ve Rasûlüdür.” diye nidâ ederek (kelime-i şehâdet getirerek) kabrinden çıkar. Böylece Allâh-u Te‛âlâ kendisine cehennemden kurtuluş berâtı ve cennete giriş berâtı yazar.17. Gece: Cennetteki makâmını görmedikçe dünyâdan çıkmaz, kendisine peygamberlerin sevâbının bir misli bağışlanır.18. Gece: Mücâhitlerin ve şehîtlerin ecrine nâil kılınır ve bir melek kendisine: “Ey Allâh’ın kulu! Muhakkak ki Allâh-u Te‛âlâ senden de anan babandan da râzı olmuştur” diye nidâ eder.19. Gece: Allâh-u Te‛âlâ kendisine dünyâ ve âhiret sıkıntılarına karşı kâfî gelir ve Firdevs (cennetin)de derecelerini yükseltir.20. Gece: Rasûlüllâh (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)i görmeden, kendisini cennetle müjdelemeden ve melekler onu ziyâret etmeden dünyâdan çıkmaz.21. Gece: Allâh-u Te‛âlâ kendisine cennette nûrdan bir köşk binâ eder ve ona göktekilerle yerdekiler sayısınca sevâb yazar.22. Gece: Allâh-u Te‛âlâ ona Muhammed (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in ümmetinden yetimleri ve dulları doyuran herkes kadar ecir yazar. Böylece o, kıyâmet gününe her türlü ğam ve kederden emîn olarak gelir.23. Gece: Muhammed (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in ümmetinin esirlerini satın alıp onları âzât etmiş gibi (sevâba nâil) olur ve Allâh-u Te‛âlâ kendisine cennette bir şehir binâ eder.24. Gece: Allâh-u Te‛âlâ amel defterini ona sağ elinden verir, kendisinin yirmi dört adet makbûl duâ hakkı olur.25. Gece: Allâh-u Te‛âlâ ölüm meleğini ona en güzel bir sûrette gönderir de o onu, bitmez tükenmez nîmetlerle müjdeler. Ayrıca Allâh-u Te‛âlâ ondan kabir azâbını kaldırır.26. Gece: Cennet kendisine âşık olur ve Allâh-u Te‛âlâ onun için kırk senelik sevâb yükseltir.27. Gece: Allâh-u Te‛âlâ, Rıdvân’a cennet kapılarını onun için açmasını emreder.28. Gece: Allâh-u Te‛âlâ, meleklere kendisine cehennem kapılarını kilitlemelerini emreder. Ayrıca onun cennette bin derecesini yükseltir.29. Gece: Allâh-u Te‛âlâ ona Eyyûb (Aleyhisselâm)ın belâsına karşı (sabretme) sevâbı gibi ecirler yazar ve kötülüklerini kendisine örter.30. Gece: olduğu zaman; Allâh-u Te‛âlâ: “Ey Benim (terâvîh namazlarını bitiren) kulum! Cennet meyvelerinden ye! Selsebîl gözesinden yıkan ve Kevser suyundan iç! Ben senin Rabbinim; sen de Benim kulumsun!” buyurur.Böylece bir münâdiye gökyüzünden doğru (Kendisi adına):“İşte bunlar azâbımdan âzâtlılarımdır! İzzim, Celâlim ve Yüce Makâmım hakkı için; Muhammed (Sallellâhu Aleyhi ve Sellem)in ümmetinden oruç tutanları cennete girdireceğim!” diye nidâ etmesini emreder.”(Kitâbu’l-mevâ’iz fî fünûni’l-mecâlis, Zühretü’r-riyâd, İsmail Hakkı, Mecâlisü’l-va’z ve’t-tezkîr, sh:88-90, Osman el-Hobevî, Dürratü’l-vâ‛ızîn, sh:16,17; Muhammed Hayrî, Mecâlis-i Hayriyye ve mefâtîh-ı ilmiyye, sh:15-99)
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Picture of İbadet Rehberi
İbadet Rehberi

İlim, Amel ve İhlas; Yaratılış Gayemizi Anlamak ve Anlatmak İçin.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yeni ve güncel içerikleri takip etmek için Telegram kanalımıza takılabilirsiniz.
İsmailağa ve Lalegül Dergileri
Cübbeli Ahmet Hoca Sohbetleri
Cübbeli Ahmet Hocanın Kitapları
Sosyal Medya Tasarımları
Telegram Icon Telegram Kanalımıza Katıl