Aşure Günü Duaları ve Faziletleri

 

1. Madde [Okunacak Zikir (70 Kere)]

Hasbiyallâhu ve ni’mel vekîl. ni’mel mevlâ ve ni’mennasîr.

1. Madde [Duanın Okunuşu (7 Kere)]

Subhânallâhi mil el-mîzân. Ve müntehel ilmi ve mebleğarridâ ve zinetel arş. Lâ melce-e ve lâ mencâ minallâhi illâ ileyh. Subhânallâhi adedeşşef-i vel vetri ve adede kelimatillâhittâmmâti küllihâ. Es-elükesselâmete bi rahmetike yâ erhamerrâhimîn. Ve lâ havle ve lâ quvvete illâ billâhil aliyyil azîm. Ve hüve hasbî ve ni’mel vekîl. Ni’mel mevlâ ve ni’mennasîr. Ve sallallâhu ve selleme alâ hayri halqıhî Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn.

2. Madde [Okunacak Zikir (70 Kere)]

Hasbiyallâhu ve ni’mel vekîl. ni’mel mevlâ ve ni’mennasîr.

3. Madde [Duanın Okunuşu (3 Kere)]

Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdülillâhi rabbil âlemîn. Vessalâtü vesselâmu alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Allâhümme entel ebediyyül qadîm. El hayyül kerîm. El Hannânül Mennân. Ve hâzihî senetün cedîdeh. Es-elüke fîhel ismete mineşşeytânirracîmi ve evliyâih. Vel avne alâ hâzihinnefsil emmârati bissû. Vel iştiğale bimâ yuqarribunî ileyke ya Kerîm. Ya zel celâli vel ikrâm. Bi rahmetike yâ erhamerrâhimîn. Ve sallallâhu teâlâ ve selleme alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve ehli beytihî ecmaîn.

4. Madde [Okunacak Dua (1 Kere)]

Allahümme yâ gâbile tevbeti âdeme yevmi âşûrâ. Ve yâ râfia idrîse ilessemâi yevme âşûrâ. Ve yâ müskine sefineti nûhin alalcûdiyyi yevme âşûra. Ve yâ kâşife durri eyyûbe yevme âşura. Ve yâ fârici kürbeti zînnûni yevme âşura. Ve yâ sâmia daveti mûsâ ve hârûne yevme âşura. Ve yâ nâsira muhammedin (sallahu aleyhi vesellem) yevme âşura. Ve yâ hâligalcenneti vennâri yevme âşura. Ve yâ hâliha cibrile ve mikâile ve isrâfile ve azrâile yevme âşura. Ve yâ hâligalarşi velkürsiyyi vellevhi velgalemi vessamâvâti velardi yevme âşura. igdi hâcetî vedfa annisseyyiâti velbeliyyâti yâ hayyu yâ gayyûmu yâ zelcelâli vel ikrâmi yâ mâlike yevmiddîni iyyâkeabüdü ve iyyâkenastaînü ve sallallâhu alâ hayri halgihi muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn.

4. Madde [Okunacak Dua (70 Kere)]

Allahümmerzügnî kemâlelhüsnâ ve seâdetelugbâ ve hayralâhirati velûlâ.
Bilgi İçeriği

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Picture of İbadet Rehberi
İbadet Rehberi

İlim, Amel ve İhlas; Yaratılış Gayemizi Anlamak ve Anlatmak İçin.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yeni ve güncel içerikleri takip etmek için Telegram kanalımıza takılabilirsiniz.
İsmailağa ve Lalegül Dergileri
Cübbeli Ahmet Hoca Sohbetleri
Cübbeli Ahmet Hocanın Kitapları
Sosyal Medya Tasarımları
Telegram Icon Telegram Kanalımıza Katıl