En Çok Tercih Edilen Kitaplar

İsmailağa, Lalegül, Cübbeli Ahmet Hoca ve Fatih Kalender gibi daha birçok vakıf, şahıs ve yazarların aralarında bulunduğu önemli kitaplar.
01
Duâlarım Kitabı

Duaları kaynaklarıyla sunan rehber bir eser, amel edenleri ve hayır işlerine teşvik eden bir rehber.

02
Selâm Risâlesi Kitabı

İncelediğiniz bu risalede, selamla ilgili Kur'an-ı Kerimdeki bütün ayeti kerimeler ve birçok hadis-i şerif yer almaktadır.

3
Fıtrat-ı Tağyîr Risâlesi Kitabı

Fıtrat değişikliğiyle ile ilgili konular; İslam'ın serbest ve yasaklarını açıklar. Müminler için önemli bir kaynak.

4
Kur'ân-ı Mecîd Risâlesi Kitabı

Kur'ân'ın önemini vurgulayan bir rehber. Okunmalı, anlaşılmalı ve yaşanmalıdır.

5
Kur'ân-ı Hakîm Risâlesi

Kur'ân'ı okuma edebi ve tefsirdeki hassasiyetler. İlimsiz yorumlardan kaçınılmalıdır.

06
Nüzûl-i Mesîh Risâlesi

Ehli Sünnet itikadına göre İsa (Aleyhisselam')'ın çarmıha gerilmediğini, diri olarak semaya kaldırıldığını belirtir.

07
İ'tikâd Risâlesi

Resûlullah'ın "Ehl-i Sünnet vel-Cemaat" inancını vurgular. Doğru inancı açıklar, yanlışlardan kaçınmayı öğütler.

08
Tasavvuf Risâlesi

İslam dini insanları nura, hidayete ve kurtuluşa çağırır. İnsanlar için saadet kaynağıdır. Temel hedef, Yüce Yaradan'a kulluktur.

08
İ'tikâd Risâlesi

İlmihâlde farz olan abdestin öğrenilmesi gereklidir. İlm aramak her müslümanın farzıdır.

09
Tarîkat-i 'Aliyye'de Râbıta-i Celiyye

Tarîkat-i 'Aliyye'de Râbıta-i Celiyye, manevi tedavi için kâmil bir mürşidi aramayı vurgular. Onun irşadına başvurmayanlar hüsrana uğrar.

10
Şecere-i Nebeviyye Risâlesi

Şecere-i Nebeviyye, Hz. Adem'den Hz. Muhammed'e (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) kadar peygamberlerin soyunu sıralar.

09
Peygamber Efendimiz'i Hangi Duâlarla Rüyâda Görürüz?!

Rasûlüllâh'ı rüyada görmek için öneriler: Salavât-ı şerîfe, ihlâsla amel etme, Kadı Şeyh Yûsuf ibni İsmâ'îl en-Nebhânî'nin eserini inceleme.

11
Oruç Risâlesi

Oruçun önemi ve hükümleri hakkında derin bir inceleme. Kütüb-i Sitte-i Sahîha'dan kaynak alınarak hazırlanmış bir rehber.

12
Dürr-u Meknûn Kasîdesi

Dürr-u Meknûn Kasîdesi, Bakkal Ârif tarafından eşsiz bir hat sanatıyla kaleme alınmıştır. Osmanlıca olarak tercüme edilip matbu hâle getirilmiştir.

13
Receb-i Şerîf Risâlesi

Receb-i Şerîf Risâlesi, mübarek üç ayların başlangıcı olan receb-i şerîfle ilgili dua ve zikirleri içerir. Kalıcı bir eser olarak sunulan bu risâle, duaları ve faziletli amelleri detaylı bir şekilde sunar.

14
Şa'bân-ı Şerîf Risâlesi

Şa'bân-ı Şerîf Risâlesi, mübarek Şa'ban ayının faziletlerini ve önemini açıklar. Rasulullah'ın (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) bu ay hakkındaki sözleri, bu risâlede detaylı bir şekilde ele alınır.

15
Kurban Risâlesi

Kurban Risâlesi, kurban kesmenin önemini ve fıkhî hükümlerini kısa ve öz bir şekilde açıklar.

16
Dürr-u Meknûn Kasîdesi'nin Şerhi

"Dürr-u Meknûn Kasîdesi'nin Şerhi" eseri, zengin içeriğiyle dikkat çeker

Telegram Icon Telegram Kanalımıza Katıl