Ramazanda Teravihten Sonra Kılınacak Çok Faziletli Nafile Namazlar

Bilgi İçeriği

RAMAZÂN-I ŞERİF AYINDA TERAVIH VE VİTİR NAMAZINDAN SONRA EVDE KILINACAK ÇOK FAZİLETLİ NÂFİLE NAMAZLAR VE VAAD EDİLEN SEVAPLARI 1.Gece: (15 Mayıs Salı'yı 16 Mayıs Çarşamba'ya bağlayan gece): Her rekâtta Fâtiha Sûre- si'nden sonra 1 kere Kadir, 3 kere İhlâs ve 2 kere de Felak ve Nâs sûreleri okuyarak 10 rekât kılan kişiye kılları adedince sevap verilir ve bir o kadar da günahı silinir. 2.Gece: (16 Mayıs Çarşamba'yı 17 Mayıs Perşembe'ye bağlayan gece): Her rekâtta Fâtiha Sûresi'nden sonra 1 kere A'lâ (Sebbihisme Rabbike'l-A'lā), 1 kere Zilzâl (İzā zülzileti'l-ar- du), 3 kere İhlâs ve 2 kere de Felak ve Nâs sûreleri okuyarak 4 rekât kılan kişiye bin fakire yemek yedirmiş ve kıyafet giydirmiş kadar sevap verilir. 3.Gece: (17 Mayıs Perşembe'yi 18 Mayıs Cuma'ya bağlayan gece): Her rekâtta Fâtiha Sûresi'nden sonra 5 kere Kevser, 3 kere İhlas ve 2 kere de Felak ve Nâs sûreleri okuyarak 6 rekât kılan kişi hac yapmış ve Haremeyn-i Şerîfeyn'de (Harem-i Şerîf ve Ravza-i Mutahha- ra'da) namaz kılmış kadar sevap yazılır. 4.Gece: (18 Mayıs Cuma'yı 19 Mayıs Cumartesi'ye bağlayan gece): Her rekâtta Fâtiha Sûresi'nden sonra 15 kere Kevser, 3 kere İhlâs ve 2 kere de Felak ve Nâs sûreleri okuyarak 2 rekât kılan kişi affolunmuş olarak âhirete intikāl eder. 5.Gece (19 Mayıs Cumartesi'yi 20 Mayıs Pazar'a bağlayan gece): Her rekâtta Fâtiha Sûresi'n- den sonra 3 kere A'lâ (Sebbihisme Rabbike'l-A'lâ), 3 kere İhlâs ve 2 kere de Felak ve Nâs sûre- leri okuyarak 8 rekât kılan kişi meleklerin istiğfârına nail olur ve kendisine zenginlik kapısı açılır. 6.Gece (20 Mayıs Pazar'ı 21 Mayıs Pazartesi'ye bağlayan gece): Her rekâtta Fâtiha Sû- resi'nden sonra 15 kere Kâfirûn, 3 kere İhlas ve 2 kere de Felak ve Nâs sûreleri okuyarak 2 rekât kılan kişiye cehennemden âzâd olduğuna dair kudretten berâat yazılır. 7.Gece (21 Mayıs Pazartesi'yi 22 Mayıs Salı'ya bağlayan gece): Her rekâtta Fâtiha Sûre- si'nden sonra 7 kere Kâfirûn, 3 kere İhlâs ve 2 kere de Felak ve Nâs süreleri okuyarak 6 rekât kılan kişi bin altın sadaka vermiş kadar sevap kazanır. 8.Gece (22 Mayıs Salı'yı 23 Mayıs Çarşamba'ya bağlayan gece): Her rekâtta Fâtiha Sûre- si'nden sonra 12 kere İhlas ve 2 kere de Felak ve Nâs süreleri okuyarak 6 rekât kılan kişiye namazda okuduğu her bir harfe karşılık bir senelik sevap yazılır. 9.Gece (23 Mayıs Çarşamba'yı 24 Mayıs Perşembe'ye bağlayan gece): Her rekâtta Fâtiha Sûresi'nden sonra 1 kere Ayete'l-Kürsî, 1 kere Kadir, 3 kere İhlâs ve 2 kere de Felak ve Nâs sûreleri okuyarak 8 rekât kılan kişiye ağniyâ-i şākirîn (şükreden zenginler) ve fukarâ-i sâbirîn (sabreden fakirler) sevabı verilir. 10.Gece (24 Mayıs Perşembe'yi 25 Mayıs Cuma'ya bağlayan gece): Her rekâtta Fâtiha Sû- resi'nden sonra 1 kere Kadir, 1 kere Kâfirûn, 3 kere İhlâs ve 2 kere de Felak ve Nâs sûreleri okuyarak 4 rekât kılan, namazdan sonra da 10 kere istiğfâr, 10 kere salât-ü selâm, 10 kere de "Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh" okuyan kişiye cennette çeşit çeşit köşkler ihsân olunur. 11.Gece (25 Mayıs Cuma'yı 26 Mayıs Cumartesi'ye bağlayan gece): Her rekâtta Fâtiha Sûresi'nden sonra 7 kere Kadir, 11 kere İhlas ve 2 kere de Felak ve Nâs sûreleri okuyarak 6 rekât kılan, namaz bitince de 75 kere istiğfår edip ardından 75 kere salât-ü selâm getiren ve 75 kere de "Lâ havle velâ kuvvete illâ billäh" zikri okuyan kişinin günahları affedilir ve bin fakiri doyurmuş kadar sevâba nâil olur.12.Gece (26 Mayıs Cumartesi'yi 27 Mayıs Pazar'a bağlayan gece): Her rekâtta Fâtiha Sûresi'nden sonra 11 kere İhlâs ve 2 kere de Felak ve Nâs sûreleri okuyarak 10 rekât kılan kişiye cennette köşkler binâ edilir ve mahşere yüzü nurlu gelir. 13.Gece (27 Mayıs Pazar'ı 28 Mayıs Pazartesi'ye bağlayan gece): Her rekâtta Fâtiha Sû- resi'nden sonra 11 kere İhlâs ve 2 kere de Felak ve Nâs sûreleri okuyarak 2 rekât kılan kişi yirmi sene oruç tutma sevâbına nail olur ve kıyâmetin dehşetinden emîn olur. 14.Gece (28 Mayıs Pazartesi'yi 29 Mayıs Salı'ya bağlayan gece): Her rekâtta Fâtiha Sûre- si'nden sonra 7 kere İhlâs ve 2 kere de Felak ve Nâs sûreleri okuyarak 8 rekât kılan kişinin kıldığı namaz kabrinde ona yoldaş olur ve onun yerine Münker-Nekir meleklerinin suâline cevap verir. 15.Gece (29 Mayıs Salı'yı 30 Mayıs Çarşamba'ya bağlayan gece): Her rekâtta Fâtiha Sû- resi'nden sonra 1 kere Kâfirûn, 7 kere İhlâs ve 2 kere de Felak ve Nâs sûreleri okuyarak 6 rekât kılan kişinin üzerinde kul ve hayvan hakkı yoksa bütün günahları affolunarak cennete girişi müyesser olur. 16. Gece (30 Mayıs Çarşamba'yı 31 Mayıs Perşembe'ye bağlayan gece): Her rekâtta Fâti- ha Sûresi'nden sonra 11 kere İhlâs, 2 kere de Felak ve Nâs sûreleri okuyarak 2 rekât kılan kişi bin âbid (ibâdetli kişi) sevâbına nail olup mahşerde hesabı kolay olur. 17. Gece (31 Mayıs Perşembe'yi 1 Hazîran Cumâ'ya bağlayan gece): Her rekâtta Fâtiha Sûresi'nden sonra 3 kere Kadir, 3 kere İhlâs, 2 kere de Felak ve Nâs sûreleri okuyarak 10 rekât kılan kişinin günahları affolunup dünyâ fitnelerinden ve kabir azabından emîn olur. (Eyyüb ibnü 'Abdillah, Fezâilü'ş-şühûr, Süleymaniye Kütüphanesi, Reşid Efendi, rakam:2038, sh:28-31)RAMAZANDA TERÂVİH VE VİTİR NAMAZINDAN SONRA EVDE KILINACAK ÇOK FAZİLETLİ NAFİLE NAMAZLAR VE VAAD EDİLEN SEVAPLARI 15. Gece (1 temmuz çarşambayı 2 temmuz perşembeye bağlayan gece): Her rekâtta Fâtiha Sûresi'nden sonra 1 kere Kâfirûn, 7 kere İhlas, 2 kere de Felak ve Nâs sûreleri okuyarak 6 rekât kılan kişinin üzerinde kul ve hayvan hakkı yoksa bütün günahları affolunarak cennete girişi müyesser olur. 16. Gece: Her rekâtta Fâtiha Sûresi'nden sonra 11 kere İhlas, 2 kere de Felak ve Nâs süreleri okuyarak 2 rekât kılan kişi bin âbid (ibadetli kişi) sevabına nail olup mahşerde hesabı kolay olur. 17. Gece: Her rekâtta Fâtiha Sûresi'nden sonra 3 kere Kadir, 3 kere İhlas, 2 kere de Felak ve Nâs sûreleri okuyarak 10 rekât kılan kişinin günahları affolunup dünya fitnelerinden ve kabir azabından emin olur. 18. Gece: Her rekâtta Fâtiha Sûresi'nden sonra 3 kere İhlas, 2 kere de Felak ve Nâs sûreleri okuyarak 12 rekât kılan kişi, Hakk Teâlâ kendisinden razı olduğu halde peygamberlerle beraber haşrolunur. 19. Gece: Her rekâtta Fâtiha Sûresi'nden sonra 1 kere Kevser, 1 kere Kâfirûn, 3 kere İhlâs, 2 kere de Felak ve Nâs sûreleri okuyarak 6 rekât kılan kişinin isteği ger- çekleşir, gamdan emin olur ve cennete girmesi için beraat yazılır. 20. Gece: Her rekâtta Fâtiha Sûresi'nden sonra 1 kere Kadir, 3 kere İhlas, 2 kere de Felak ve Nâs sûreleri okuyarak 10 rekât kılan kişi iki sene oruç tutmanın sevabıyla bir şehit ecrine nâil olur. 21. Gece: Her rekâtta Fâtiha Sûresi'nden sonra 11 kere İhlas, 2 kere de Felak ve Nâs süreleri okuyarak 4 rekât kılan kişiye, ibadeti makbul ve günahı mağfür (bağış- lanmış) halde cennette nurdan bir makam verilir. 22. Gece: Her rekâtta Fâtiha Sûresi'nden sonra 1 kere E'lâ (Sebbihisme Rabbi- ke'l-A'la), 1 kere Nasr (İzâ Câe Nasrullah), 3 kere İhlâs, 2 kere de Felak ve Nâs sûreleri okuyarak 2 rekât kılan kişiye kıldığı namazlara karşılık cennette yetmiş tane şehir ihsan edilir. 23. Gece: Her rekâtta Fâtiha Sûresi'nden sonra 1 kere E'lā (Sebbihisme Rabbi- ke'l-A'lā), 3 kere İhlas, 2 kere de Felak ve Nâs sûreleri okuyarak 4 rekât kılan kişinin günahı tamamen affolunarak âhiret elemlerinden emân (güvence) bulur. 24. Gece: Her rekâtta Fâtiha Sûresi'nden sonra 6 kere Nasr (İzâ Câe Nasrullah), 5 kere İhlâs, 2 kere de Felak ve Nâs süreleri okuyarak 6 rekât kılan kişiye amel defteri sağ elinden verilir, hesabı kolay olur ve duası kabul olur.25. Gece: Her rekâtta Fâtiha Sûresi'nden sonra 5 kere İhlâs, 2 kere de Felak ve Nâs sûreleri okuyarak 8 rekât kılan kişi, günahı affedilip kabir azabı def olunarak selâ- metle Sırat'tan geçirilir. 26. Gece: Her rekâtta Fâtiha Sûresi'nden sonra 1 kere Zilzâl, 3 kere İhlâs, 2 kere de Felak ve Nâs sûreleri okuyarak 10 rekât kılan kişi bir sene oruç tutmuş sevabına nâil olup duası kabul olur. 27. Gece: Her rekâtta Fâtiha Sûresi'nden sonra 1 kere Kadir, 1 Kāri'a, 3 kere İhlâs, 2 kere de Felak ve Nâs sûreleri okuyarak 12 rekât kılan, namaz bitince de 75 kere istiğfar edip ardından 75 kere salât-ü selam getiren ve 75 kere de "Lâ havle velâ kuv- vete illâ billâh" zikri okuyan kişiye Mûsâ ve Hârûn (Aleyhimesselâm)ın sevabı verilir ve cennette derecesi yüce olur. 28. Gece: Her rekâtta Fâtiha Sûresi'nden sonra 1 kere İnşirah, 5 kere İhlâs, 2 kere de Felak ve Nâs sûreleri okuyarak 4 rekât kılan kişinin ölümü âsân (kolay) olup kabir azabından emin ve hac sevabına nail olur. 29. Gece: (15 temmuz çarşambayı 16 temmuz perşembeye bağlayan gece): Her rekâtta Fâtiha Sûresi'nden sonra 1 kere Nasr (İzâ Câe Nasrullah), 11 kere İhlâs, 2 kere de Felak ve Nâs sûreleri okuyarak 6 rekât kılan kişiye cennet-i âlâda mücevher- lerle süslü köşkler ihsan buyrulur. 30. Gece: (Not: Bu sene ramazan ayı 29 gün olduğundan bu namaz kılınmayacaktır.) Her rekâtta Fâtiha Sûresi'nden sonra 3 kere Âyete'l-Kürsî, 3 kere Zilzâl, 25 kere İhlâs, 2 kere de Felak ve Nâs sûreleri okuyarak 12 rekât kılan kişinin üzerinde kul ve hayvan hakkı yoksa orucu kabul edilir ve günahından pak olarak cennete girer. (Eyyüb ibni Abdillâh, Havâssu esmâillâhi'l-hüsnâ, -Fezâilü'ş-şühür ve'l-eyyâm kitabının devamında-sh:28-31, Sü- leymaniye Kütüphanesi, Reşid Efendi Kısmı, no:2038)
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Picture of İbadet Rehberi
İbadet Rehberi

İlim, Amel ve İhlas; Yaratılış Gayemizi Anlamak ve Anlatmak İçin.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yeni ve güncel içerikleri takip etmek için Telegram kanalımıza takılabilirsiniz.
İsmailağa ve Lalegül Dergileri
Cübbeli Ahmet Hoca Sohbetleri
Cübbeli Ahmet Hocanın Kitapları
Sosyal Medya Tasarımları
Telegram Icon Telegram Kanalımıza Katıl