Her Gün Uykudan Uyanınca İsrâ Suresinin 105. Âyet-i Kerimesini 4 Kere Okumak

 


Her gün uykudan uyanınca İsrâ Suresinin 105. Âyet-i Kerimesini 4 kere okumak, sıkıntı ve hastalıklardan kurtulmak için önerilir. İsra Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 17. suresidir ve içerisinde pek çok önemli ayet bulunur.

Âyet-i Kerimenin Okunuşu

“Ve bil haqqi enzelnâhü ve bil haqqi nezel.”

Âyet-i Kerimenin Anlamı

Biz onu (Kur’ân-ı Kerîm’i) ancak (indirilmesini gerektiren bir) hak (ve hikmet) ile (koruyucu melekler gözetiminde, şeytan- ların bir şey katıp karıştırmalarından mahfüz olarak) indirdik, o da hak ile indi.

Kaynakça

Emraz-ı Sariye Birinci Ve İkinci Cild Bulaşıcı Hastalıklar Ve Korunma Yolları, Ahmet Mahmut Ünlü Cübbeli Ahmet Hoca
Bilgi İçeriği

Her Gün Uykudan Uyanınca İsrâ Suresinin 105. Âyet-i Kerimesini 4 Kere Okumak

Her Gün Uykudan Uyanınca İsrâ Sûresi'nin 105. Âyet-i Kerîmesini OkumakAbdurrahmân ibni Abdillâh el-Mes'ûdî (Radıyallahu Anh) (v. 160) şöyle demiştir: "Her kime bir keder yâhut üzüntü veyâ hastalık isâbet ederse, uykusundan kalktığı zaman dört kere:[ARAPÇA]وَبِالْحَقِّ اَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَؕ [/ARAPÇA][myalert1]Ve bil haqqi enzelnâhü ve bil haqqi nezel.[/myalert1]'Biz onu (Kur'ân-ı Kerîm'i) ancak (indirilmesini gerektiren bir) hak (ve hikmet) ile (koruyucu melekler gözetiminde, şeytanların bir şey katıp karıştırmalarından mahfuz olarak) indirdik, o da hak ile indi.' (el-İsrâ Sûresi: 105'den) âyet-i kerîmesini okusun."(el-Bistâmî, el-Ed'iyetü'l-müntehabe, Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmud Efendi, rakam:4228, verak: 7b; Aynı mlf., Vasfu'd-devâ, sh:26; el-Beylûnî, Hulâsatu ma tahsilü 'aleyhi's-sâ'ûn, Kral Suûd Üniv. Ktp, kısım:h, b, rakam: 615, varak: 16a)Faydalı Mâlûmât(Meşâyihin ulularından) Ahmed ibni Ebi'l-Havârî (Kuddise Sirruhû) şöyle anlatmıştır:"(Ahmed ibni Hanbel'in de şeyhlerinden olan büyük zâhid) Muhammed ibni's-Semmâk (Rahimehullah) (v. 183) hastalanınca onun suyunu (idrarını) alarak Nasrânî bir doktora götürdük. O sırada çok güzel yüzlü, çok hoş kokulu, elbiseleri tertemiz bir adam karşımıza çıktı ve bize: 'Nereye?' dedi.Biz: 'Felan tabîbe gidiyoruz, İbnü's-Semmâk'ın (hastalığının teşhisi için) suyunu ona göstereceğiz.' dedik. O zaman o adam: 'Sübhânellâh! Allâh-u Te'âlâ'nın dostuna şifâ için Allah-u Te'âlâ'nın düşmanından mı yardım talep ediyorsunuz?! Onu vurun yere (idrarı yere dökün), İbnü's- Semmâk'a dönün ve ona: 'Elini ağrıyan yerin üzerine koy ve (5) âyet-i kerîmesini oku.' deyin.' dedi.Sonra o adam bizden kayboldu, artık biz onu göremedik, akabinde İbnü's-Semmâk'a döndük ve durumu haber verdik. O da elini ağrıyan yere koydu. O adamın öğrettiği üzere âyeti okudu ve o anda âfiyet buldu. Sonra: 'Size yolda gelen o kişi Hızır (Aleyhisselâm)dı.' dedi."(en-Nesefî, Medârikü't-Tenzîl, 3/272; el-Kuşeyri, er-Risâle, 2/553; Sibt ibnü'l-Cevzî, Mir 'âtü'z-zamân, 13/53; İbnü'l*Adîm, Buğyetü't-taleb, 7/3306; *Abdülhak el-Hindî, el-İklîl, 4/603)[myalert3]Emraz-ı Sariye - Bulaşıcı Hastalıklar Ve Korunma Yolları 1. Cild[/myalert3][SHORT]İsra Suresinin 105. Ayeti Fazileti İsra Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 17. suresidir ve 111 ayetten oluşur. Bu surede pek çok önemli ayet bulunmaktadır. Bunlardan biri de 105. ayettir. Bu ayet, Allah'ın Kur'an'ı hak ile indirdiğini ve koruyucu meleklerin gözetiminde olduğunu ifade eder. Bu ayetin okunması, her türlü sıkıntı, keder ve hastalıktan kurtulmak için önerilir.İsra Suresi 105. Ayet Okunuşu "Ve bilhakki enzelnâhu ve bilhakki nezzel (Biz onu (Kur'an-ı Kerim'i) ancak (indirilmesini gerektiren bir) hak (ve hikmet) ile (koruyucu melekler gözetiminde, şeytanların bir şey katıp karıştırmalarından mahfuz olarak) indirdik, o da hak ile indi.)"Bu ayetin okunması, Allah'ın koruyucu melekleri tarafından gözetim altında tutulan Kur'an-ı Kerim'in gücüne inanç ve güvenimizi arttırır. Ayrıca, Allah'ın hak ve hikmetiyle indirdiği Kur'an-ı Kerim'in sadece O'nun izniyle değiştirilemeyeceğini de hatırlatır.İsra Suresi 105. Ayeti Suya Okumak Hadislerde, İsra Suresi'nin 105. ayetinin okunması sırasında suya üflemek önerilir. Böylece, suyun şifalı özelliklerinin ayetin gücüyle birleşerek sıkıntı ve hastalıklara karşı koruyucu bir etki göstermesi beklenir.İsra Suresi 81-82. Ayet Fazileti İsra Suresi'nin 81-82. ayetleri de önemlidir. Bu ayetlerde, insanların ölümünün zamanının Allah tarafından belirlendiği ve hiçbir insanın hayatının uzatılamayacağı vurgulanır. Bu ayetlerin okunması, ölüm korkusu ve endişesiyle başa çıkmaya yardımcı olur.İsra Sûresi Fazileti Mutluluğun Şifresi İsra Suresi'nin okunması, mutluluğun şifresini de içerir. Bu sure, Allah'ın kullarına olan sevgi ve merhametini vurgulayan pek çok ayet içerir. Bu nedenle, İsra Suresi'nin okunması, insanın Allah'a yakınlaşmasına, O'na olan inancının güçlenmesine ve ruhani huzura kavuşmasına yardımcı olur.İsra 80. Ayet Fazileti İsra Suresi'nin 80. ayeti de önemlidir. Bu ayet, Allah'ın yarattığı her şeyin bir sebebi olduğunu vurgular. Bu ayetin okunması, insanın hayatındaki her şeyin bir amacı ve hikmeti olduğuna inanmasına yardımcı olur. Bu inanç, insanın Allah'a olan güvenini arttırır ve zorlu durumlarda bile teslimiyetini korumasına yardımcı olur.Sonuç olarak, İsra Suresi'nin pek çok ayeti büyük önem taşır ve insanın ruhani hayatına büyük katkı sağlar. Ancak özellikle 105. ayetin okunması, sıkıntı ve hastalıklarla başa çıkmak için önerilir. Ayrıca, suya üfleyerek okunması, ayetin şifalı özelliklerinin suya geçmesini sağlar. İsra Suresi, insanın Allah'a olan inancını güçlendirerek mutluluğun şifresini sunar ve hayatın her anında Allah'ın yarattığı her şeyin bir sebebi olduğuna inanmayı öğütler. Bu nedenle, İsra Suresi'nin okunması ve anlamının derinlemesine kavranması, insanın ruhani hayatında büyük bir fark yaratacaktır[/SHORT]isra suresi 105 ayeti şifa isra suresi 105 ayeti suya okumak kuran ayetleri şifa duası isra suresi 105 106 ayeti isra suresi 105 ve 106 ayet isra suresinin 105 ayeti isra suresi 105 ve 106 ayet okunuşu isra suresi 105 isra 105 ayet isrâ suresi 105 ayet arapça okunuşu isra suresi 105 106 ayeti türkçe okunuşu 105 ayet isra 106 isra suresi fazileti mutluluğun şifresi isra suresi fazileti isra suresi şifa ayeti isra suresi ayet ısra suresı ısra süresi isra son ayet ısra suresi isra suresi son ayet isra suresi fazileti ve sırları isra ayeti duha suresi isra türkçe okunuşu isra suresi türkçe okunuşu isra süresi fazileti isra sûresinin anlamı isra suresi turkce isra suresi turkce okunusu isrâ suresinin türkçe okunuşu isra suresi arapça türkçe okunuşu isra suresi okunuşu isra süresi anlamı isra suresi ayetleri isrâ suresi isra suresinin anlamı kısaca isra suresi konusu isra suresi manası isra suresi 105 ve 106 ayet fazileti isra suresi 105 106 ayet okunuşu isra suresi 105 ve 106 ayet isra suresi 105 106 ayeti türkçe okunuşu isra suresi 105-106. ayet fazileti isra suresi 105 ve 106 ayet okunuşu isra suresi 105 106 ayet arapça okunuşu isrâ suresi 105 ve 106. ayet arapça okunuşu
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Picture of İbadet Rehberi
İbadet Rehberi

İlim, Amel ve İhlas; Yaratılış Gayemizi Anlamak ve Anlatmak İçin.

Bir Yanıt

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yeni ve güncel içerikleri takip etmek için Telegram kanalımıza takılabilirsiniz.
İsmailağa ve Lalegül Dergileri
Cübbeli Ahmet Hoca Sohbetleri
Cübbeli Ahmet Hocanın Kitapları
Sosyal Medya Tasarımları
Telegram Icon Telegram Kanalımıza Katıl