Ferec Duası ve Ferec Duaları – Cübbeli Ahmet Hoca

Lalegul Mart 2014 Full 063 063 Lalegul Mart 2014 Full 064 064 Lalegul Mart 2014 Full 065 065 Lalegul Mart 2014 Full 066 066 Lalegul Mart 2014 Full 067 067 Lalegul Mart 2014 Full 068 068

Bilgi İçeriği

[myalert3]Lalegül Dergisi Mart 2014[/myalert3][SHORT]Âlemlerin Rabbine hamd-ü senâdan ve Habibi Muhammed Mustafa'ya, âline ve as- hâbına salât-ü selamdan sonra!Cübbeli lakabıyla mâruf bu fakir kardeşiniz "Ferec Duası"nı kıymetli üstad, muhad- dis, allâme Nûreddin Boyacılar Hocam'dan icâzetle rivayet ediyorum ve bu makam- da her râvînin sözüne ittibâan: "Ben bu hadis-i şerîfi Nûreddin Boyacılar Hocam'dan yazdım, işte o benim cebimde" diyorum.Kendisi bana verdiği icâzetnâmesinde şöyle buyuruyor:Ben Nûreddin ibni Şükrî ibni Ali ibni Bekr Boyacılar el-Burdûrî, her bir râviden (hadisi rivayet edenlerden) "Bu duayı yazdım ve işte cebimde" sözüyle müselsel olan (zincirleme gelen), İmam Ca'fer ibni Muhammed es-Sâdık'ın, babasından, onun dedesinden (Radıyallahu Anhum), onun da Nebî (Sallallahu Aleyhi ve sellem)den rivayet ettiği ve ansızın gelen sıkıntıların giderilmesinde tecrübe edilmiş olan "Ferec Duası"nı şu senetle rivayet ediyorum:Hocam Allâme Abdülfettah Ebû Gudde (Rahimehullah)dan (1338-1418), o da Osmanlı zamanında Mesîhat vekili olan hocası Muhammed Zahid ibni Hasen el-Kevserî (Ra- himehullah)dan (1298-1371), o da muhterem babaları Hasen el-Kevserî (Rahimehullah) dan, ayırca Hasen ibni Abdullâh el-Kastamûnî (Rahimehullah)dan (1240-1329), o da "Râmûzü'l-Ehâdîs” kitabının sahibi Ahmed Ziyâüddin ibni Mustafâ ibni Abdurrahmân el-Gümüşhanevî (Rahimehullah)dan (1227-1311), o da Ahmed ibni Süleyman el-Ervâdî (Rahimehullah)dan, o da İbni Abidin diye meşhur olan Allâme, Fakih Muhammed Emîn ibni Ömer (Rahimehullah)dan (1198-1252), o da hocası Muhammed Şâkir el-Akkad (Ra- himehullah)dan, o da Hâmid el-Attar (Rahimehullâh)dan ve çağının Allâmesi Muhammed el-Küzberi (Rahimehullah)dan, o da babası Şeyh Abdurrahmân (Rahimehullah)dan, o daŞeyh Muhammed ibni Ahmed Akîle (Rahimehullâh)dan, o da Şeyh Ahmed ibni Mu- hammed en-Nahlî (Rahimehullah)dan, o da Muhammed ibni Ali ibni Allân (Rahimehullâh) dan (980-1058), o da Nûreddin Ali el-Himyerî (Rahimehullah)dan, o da Şeyh Abdur- rahmân ibni Fehd (Rahimehullah)dan, o da Şeyh Cârullâh ibni Fehd (Rahimehullâh)dan, o da İbrâhîm ibni Ebî Şerîf (Rahimehullâh)dan (836-923), o da İbrâhîm ibni Ali el-Mekkî ez-Zemzemî (Rahimehullâh)dan (777-864), o da Kādî Mecdüddîn el-Feyruzâbâdî (Ra- himehullâh)dan (729-817), o da Muhammed ibni Ebu'l-Kasım el-Farikî (Rahimehullâh)dan (628-704), o da Ebu'l-Hasen Ali ibni Ahmed el-Garrâfî (Rahimehullâh)dan (v-761), o da Ebu'l-Fazl Ca'fer el-Hemdânî (Rahimehullâh)dan (546-636), o da Şerif Ebû Muhammed el-Osmânî ed-Dîbâcî (Rahimehullâh)dan, o da Ebû Abdillâh Muhammed ibni Sadaka ibni Süleyman el-İskenderî (Rahimehullâh)dan, o da Ebu'l-Feth Nasr ibni Hasen ibni'l-Kāsim eş-Şaşî (Rahimehullâh)dan (406-486), o da Ali ibni Hüseyn ibni İbrâhîm el-Âkûlî eş- Şâfi'i (Rahimehullah)dan, o da Kādî Ebu'l-Hasen Muhammed ibni Ali ibni Sahr el-Ezdî (Rahimehullâh)dan, o da Ebu'l-Abbâs Ahmed ibni Ya'kûb el-Herevî (Rahimehullâh)dan, o da Ahmed ibni Mansûr ibni Muhammed (Rahimehullah)dan, o da Ebû Ali ibni Hüseyn ibni Ahmed el-Kattân el-Belhî (Rahimehullâh)dan, o da Ebu'l-Hasen Ali ibni Ahmed ibni Mu- hammed el-Belhî (Rahimehullâh)dan, o da Muhammed ibni Ar'ara el-Hâşimî (Rahimehul- lâh)dan, o da Muhammed ibni Yahyâ el-Mâzenî (Rahimehullâh) dan o da Muhammed ibni Sehl (Rahimehullâh)dan, o da Halîfe Mansur'un kapı muhafızı olan Rebî' (Rahimehumüllâh) dan (v.170) naklen şöyle anlatır:"Hilâfet Ebû Ca'fer el-Mansur'a geçince bana: 'Ey Rebî'! Ca'fer ibni Muhammed'i bana çağır' dedi. Ben halifenin yanından ayrılınca: 'Acaba halife İmâm-ı Ca'fer'e ne tür bir felaket yapmak istiyor' dedim ve halifeye İmâm-ı Ca'fer'i çağırmış gibi yaptım. Bir müd- det sonra da tekrar yanına geldim. Bana: 'Sana Ca'fer ibni Muhammed'i çağır demedim mi?! Vallâhi ya onu bana getirirsin ya da seni en kötü bir şekilde öldürürüm' dedi.İmâm-ı Ca'fer'in yanına gidip: 'Ey Ebû Abdillah! Emîru'l-Müminîn'in çağrısına icabet et' dedim. O da temizlenip elbisesini giydi, zannedersem yeni elbiseler giydi. Halifenin kapısına yaklaştığımızda dudaklarını oynattı. Daha sonra içeri girip selam verdi. Halife selamını almadı ve onu oturtmadı. Daha sonra halife başını kaldırdı ve: 'Ey Ca'fer! Sen şöyle şöyle birisisin. Bana babam, ona babası, ona da dedesi Nebî (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)in:[/SHORT][SHORT]Ferec Duası ve Ferec Duaları, İslam dininde önemli bir yere sahip olan dualardandır. Bu dualar, insanların kötü enerjilerden, şeytanların kötü etkilerinden ve kötü niyetli kişilerden korunmasına yardımcı olur. Bu konuda yapılan araştırmalar ve çalışmalar, ferec dualarının hem bedensel hem de ruhsal sağlık açısından faydaları olduğunu göstermektedir.Ferec Duası, İslam dininde önemli bir yere sahip olan bir duadır. Bu dua, Arapça olarak yazılmış ve anlamı “ferahlık, rahatlama ve kurtuluş” olarak çevrilebilir. Ferec Duası, özellikle insanların sıkıntılı ve zor zamanlarında kullanılan bir duadır. Bu dua, zor durumda olan insanların rahatlamasına yardımcı olur ve onların iç huzurunu sağlar.Cübbeli Ahmet Hoca, İslam dininin önde gelen hocalarından biridir. Kendisi, özellikle Türkiye’de ve Türk dünyasında geniş bir takipçi kitlesine sahiptir. Cübbeli Ahmet Hoca, İslam dininin öğretilerini ve dualarını yaymak için çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır. Bu faaliyetler arasında Ferec Duası ve Ferec Duaları’nın öğretilmesi de bulunmaktadır.Ferec Duaları, İslam dininde önemli bir yere sahip olan dualardandır. Bu duaların birçok çeşidi bulunmaktadır. Özellikle Cübbeli Ahmet Hoca, Ferec Duaları konusunda geniş bir bilgi birikimine sahiptir. Kendisi, Ferec Duaları’nın nasıl okunacağı ve hangi durumlarda kullanılacağı konusunda detaylı bilgiler vermektedir.Ferec Duaları’nın birçok faydası bulunmaktadır. Bu dualar, insanların kötü enerjilerden ve şeytanların kötü etkilerinden korunmasına yardımcı olur. Ayrıca, bu duaların okunması, insanların bedensel ve ruhsal sağlıklarını da olumlu yönde etkiler. Ferec Duaları’nın okunmasıyla birlikte, insanlar daha huzurlu ve mutlu bir yaşam sürerler.Ferec Duası ve Ferec Duaları, İslam dininin öğretileri arasında önemli bir yere sahiptir. Bu duaların okunması, insanların kötü enerjilerden ve şeytanların kötü etkilerinden korunmalarına yardımcı olur. Ayrıca, bu duaların okunması, insanların bedensel ve ruhsal sağlıklarını da olumlu yönde etkiler. Cübbeli Ahmet Hoca husunda geniş bir bilgi birikimine sahip olduğu için, insanlara bu duaların nasıl okunacağı ve hangi durumlarda kullanılacağı konusunda detaylı bilgiler vermektedir.Ferec Duası ve Ferec Duaları’nın okunması, İslam dininde önemli bir yere sahip olan bir ibadettir. Bu duaların okunması, insanların Allah’a dua etmelerine ve O’nun yardımını istemelerine yardımcı olur. İnsanlar, Ferec Duası ve Ferec Duaları’nın okunmasıyla birlikte, Allah’a yakınlaşırlar ve O’na daha çok dua ederler.Ferec Duası ve Ferec Duaları, özellikle zor zamanlarda insanların iç huzurunu sağlamak için önemlidir. Bu dualar, insanların sıkıntılı ve stresli zamanlarında rahatlamasına yardımcı olur ve onların iç huzurunu sağlar. Ayrıca, bu duaların okunmasıyla birlikte, insanlar daha pozitif bir bakış açısı kazanırlar ve hayata daha umutlu bir şekilde bakarlar.Cübbeli Ahmet Hoca, Ferec Duası ve Ferec Duaları’nın öğretilmesi konusunda özellikle Türkiye’de geniş bir takipçi kitlesine sahiptir. Kendisi, bu duaların nasıl okunacağı ve hangi durumlarda kullanılacağı konusunda detaylı bilgiler vermektedir. Ayrıca, Cübbeli Ahmet Hoca, insanların sorularına cevap vererek onların daha iyi anlamalarına yardımcı olur.Sonuç olarak, Ferec Duası ve Ferec Duaları, İslam dininin önemli duaları arasında yer almaktadır. Bu duaların okunması, insanların Allah’a yakınlaşmalarına ve O’na dua etmelerine yardımcı olur. Ayrıca, bu duaların okunması, insanların kötü enerjilerden ve şeytanların kötü etkilerinden korunmalarına yardımcı olur. Cübbeli Ahmet Hoca’nın öğretileriyle birlikte, insanlar bu duaları doğru bir şekilde okuyabilir ve hayatlarında pozitif bir değişiklik yapabilirler.[/SHORT]
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Picture of İbadet Rehberi
İbadet Rehberi

İlim, Amel ve İhlas; Yaratılış Gayemizi Anlamak ve Anlatmak İçin.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yeni ve güncel içerikleri takip etmek için Telegram kanalımıza takılabilirsiniz.
İsmailağa ve Lalegül Dergileri
Cübbeli Ahmet Hoca Sohbetleri
Cübbeli Ahmet Hocanın Kitapları
Sosyal Medya Tasarımları
Telegram Icon Telegram Kanalımıza Katıl