Seçimlerde Oy Kullanmanın Hükmü Nedir ve Nelere Dikkat Edilmelidir?

Soru: Oy kullanmanın hükmü nedir; nelere dikkat etmemiz gerekir?

Seçimlerde oy kullanmak bir vatandaşlık görevidir ve iyi niyetli olduğumuzu düşündüğümüz adaylara oy vermek bizim mesuliyetimizdir. Seçilen adayların sonraki eylemlerinden ise sorumluluk onların omuzlarındadır. İslam dininin belli bir yönetim şeklini mecbur etmediği ancak adalet, eşitlik, hürriyet gibi esasları getirdiği görülür. Bu sebeple dinimiz, vatan ve millet idaresine geçecek insanların seçimine kesinlikle karşı çıkmaz. İlk halifelerin de hep seçimle iş başına geldiği bilinmektedir.

Siyasetin dine ve millete hizmet edilebileceği bilindiği takdirde siyaset yapılmasında bir sakınca yoktur. Ancak siyasetin bir araç olduğu ve nerede ve nasıl kullanıldığının önemli olduğu unutulmamalıdır. Siyaset yapmak için bazı şartlar vardır, örneğin dine ve millete hizmet gayesi ön planda olmalıdır, yalan söylemekten kaçınılmalı, kendi namına girilmeli ve haklı olanın yanında durulmalıdır.

Soru: Ben oy kullanmak istemiyorum günah mıdır?

Oy kullanmak bir vatandaşlık görevidir, ancak herhangi bir nedenle oy kullanmak istememek bir günah değildir. Ancak, oy kullanmamak için geçerli bir sebebiniz yoksa vatandaşlık görevinizi yerine getirmemeniz doğru değildir. Ayrıca oy kullanmamanın bazı yönlerden eksiklikleri vardır ki onlarda şunlardır:

  • Oy kullanmama durumunda, zillet ve küfür ittifakları birleşerek Müslüman ve Müslümanların leyhine olmayacak kararlar üzere birleşebilirler. Bu gibi durumların önüne geçmek adına Müslümanın, İslam adına doğru seçimleri yaptığı görülen ve izlenimler sunan kişilere oy vermesi gerekmektedir.
  • 4 mezhep müftüsü Ali Haydar Efendi (Kuddise Sirruhu) buyurdu ki, Ben oy kullanmam diyen, boşa atan en kötüye oy atmıştır. Tam hak bulamazsak da, şer var, ehveni şer var. Birinin zararı daha fazla ise birinin zararı daha az ise o zaman da ehveni Şer-i tercih edeceğiz.

Konuyla ilişkili olarak İslami Fetvaların bazıları:

Soru: Para karşılığı oy kullanmak caiz midir? Alan ve veren sorumlu olur mu?

Para karşılığı oy kullanmak haramdır ve hem oy veren hem de oy alan sorumlu olur. Bu, seçimlerin adil ve dürüst olmasını engeller ve demokratik sürece zarar verir. Oy kullanmak, vatandaşlık görevi olduğu için herhangi bir menfaat karşılığında yapılması doğru değildir. Para karşılığı oy kullanmak ahlaki ve hukuki açıdan yanlıştır. Oy vermenin temelinde, vatandaşların kendi vicdanlarına göre doğru olan adayı seçmeleri ve demokratik sürece katkıda bulunmaları yatar. Ancak para karşılığı oy kullanmak, bu süreci bozar ve adil olmayan bir seçim sonucuna neden olabilir.

Ayrıca, para karşılığı oy veren ve alan kişiler, yasal yaptırımlarla karşı karşıya kalabilirler. Bazı ülkelerde, oy verme işlemi sırasında para veya herhangi bir menfaat karşılığı veren veya alan kişiler, cezai yaptırımlarla karşılaşabilirler.

Sonuç olarak, para karşılığı oy vermek, demokratik süreci bozar ve hukuki ve ahlaki açıdan yanlış bir davranıştır. Vatandaşların oy kullanırken kendi vicdanlarını dinlemeleri ve doğru adayı seçmeleri önemlidir.

Para karşılığı oy vermek, ayrıca toplumda güvensizlik duygusuna neden olur. Böyle bir uygulama, adayların vatandaşlarının desteğine ve güvenine ihtiyaç duyduğu seçimlerde, adayların gerçekten seçildiği ve halkın isteklerini yansıtan bir sonuç ortaya çıkmasını engelleyebilir. Aynı zamanda, seçim sonuçlarının gerçekliği ve adil olup olmadığı konusunda da ciddi sorular ortaya çıkabilir.
Para karşılığı oy vermenin ayrıca, adayların seçim kampanyalarını ve politikalarını yürütmek için gereken kaynakları sağlayamayan kişilere dezavantaj sağladığı bilinmektedir. Bu nedenle, seçim sürecinin adil bir şekilde yürütülmesi ve doğru sonuçlar elde edilmesi için para karşılığı oy vermenin engellenmesi gerekmektedir.

Para karşılığı oy vermenin ayrıca, demokratik sürece katılan adayların itibarını zedeleyebilir. Para karşılığı oy veren adaylar, seçilme şansını arttırmak için yasadışı yollara başvuran kişiler olarak görülebilirler. Bu da, toplumun adaylara olan güvenini zedeleyebilir ve seçim sürecini olumsuz etkileyebilir. Ayrıca, para karşılığı oy vermenin, seçimlerin sonucunu etkilemek için yapılan yasadışı müdahalelerden biri olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, seçimlerin güvenilirliğini ve doğruluğunu sağlamak için para karşılığı oy verme gibi yasadışı davranışların önlenmesi ve caydırıcı yaptırımların uygulanması gerekmektedir.

Bununla birlikte, demokrasilerde oy kullanmak vatandaşların temel görevidir ve demokratik sürece katkıda bulunmak için önemlidir. Oy kullanmak, vatandaşların düşüncelerini yansıtması ve toplumun geleceği hakkında söz sahibi olması açısından büyük önem taşır. Para karşılığı oy vermek, demokratik sürece zarar verir ve hukuki, ahlaki ve toplumsal açıdan yanlış bir davranıştır. Seçim sürecinin adil ve doğru sonuçlar vermesi için, vatandaşların kendi vicdanlarına göre doğru adayı seçmesi ve seçimlerin yasalara uygun olarak yürütülmesi gerekmektedir.

Soru: Günümüzde siyaset yapılması uygun mudur, uygun ise hangi şartlarda yapılması gerekir?

Günümüzde siyaset yapılması, doğru ve etik şartlar altında yapılması durumunda uygun bir davranıştır. Siyaset, toplumun geleceğini etkileyen önemli bir konudur ve doğru yönetim, hizmet ve liderlik için kritik bir rol oynar. Ancak, siyaset yaparken bazı şartlara dikkat etmek gerekmektedir.

İlk olarak, siyaset yaparken, adil ve dürüst bir şekilde hareket etmek önemlidir. Siyasi liderlerin, vatandaşların güvenini kazanmak ve seçim sürecini adil bir şekilde yönetmek için dürüst ve şeffaf bir şekilde hareket etmeleri gerekir. Ayrıca, adayların, seçim sürecinde yalan söylemek, iftira atmak veya manipülasyon yapmak gibi yanıltıcı taktiklerden kaçınmaları gerekmektedir.
İkinci olarak, siyaset yaparken, hizmet ve liderlik için yapılan çalışmaların, toplumun genel çıkarlarına hizmet ediyor olması gerekir. Siyasi liderlerin, kendi çıkarları yerine, toplumun faydasına olan kararlar almaları önemlidir. Böylece, siyasetin hizmet ve liderlik için doğru bir araç olduğu görülebilir.

Üçüncü olarak, siyaset yaparken, adil bir rekabet ortamı yaratmak önemlidir. Siyasi liderlerin, başka adaylarla yarışırken, dürüstlük ve adil rekabet prensiplerine uygun hareket etmeleri gerekmektedir. Ayrıca, seçim sürecinin adaletli ve şeffaf bir şekilde yönetilmesi de önemlidir. Siyaset yapmak, topluma hizmet etmek ve toplumun geleceğine katkıda bulunmak için doğru bir araçtır. Ancak, siyaset yaparken, adil ve dürüst olmak, toplumun genel çıkarlarına hizmet etmek ve adil bir rekabet ortamı yaratmak önemlidir. Bu şartlar altında, siyaset yapmak vatandaşların sorumluluğu ve görevidir.

Oy Kullanmak Küfür müdür? – Fatih Kalender Hoca Efendi

Oy Kullanmanın Sorumluluğu Nedir? – Fatih Kalender Hoca Efendi

Bilgi İçeriği

[SHORT]Oy kullanmak, bir vatandaşın sahip olduğu en temel haklardan biridir. Ancak, bazı insanlar oy kullanmayı reddederler ve bunun İslami bir sorumluluğu olup olmadığı konusu tartışılır. Bu makalede, bu konu ele alınacak ve İslami bir açıdan ele alınacaktır.Konuşmacı, oy kullanmayı iki açıdan ele alarak tartışmaktadır. İlk olarak, bir kişi belirli bir parti veya adayı her yönden desteklediği takdirde, ona mutlak manada oy vermesi gerektiğini ifade ediyor. Ancak, günümüzde hiçbir parti anayasası veya tüzüğü İslami değildir, bu nedenle herhangi bir partiye oy vermek, insanın iman dairesinden çıkmasına neden olabilir.İkinci olarak, konuşmacı “ehveni şer” dediği bir durumu ele alıyor. Bu durumda, seçenekler arasında bir zararın en az olduğu veya dolaylı olarak bir faydanın olduğu partiye oy vermek doğru bir tercih olabilir. Konuşmacı, “dönüşler” olarak adlandırılan bu tür oyların, insanların mevcut seçenekler arasında tercih yapmalarına yardımcı olabileceğini ifade ediyor.Konuşmacı ayrıca, hiç oy kullanmamanın da en kötü seçenek olduğunu belirtiyor. Efendi babasına atıfta bulunarak, hiç oy kullanmamanın bile bir tür kötüye kullanım olduğunu ifade ediyor. Mevcut seçenekler arasında zararın en az olduğu veya dolaylı olarak faydanın olduğu partiye oy vermenin doğru bir seçim olduğunu vurguluyor.Ancak, konuşmacı siyasetin bazen tutarsızlık ve ayrışmaya neden olabileceği uyarısında bulunuyor. Siyasi tercihlerin sadece mevcut seçenekler arasında yapılması ve bir takım tutarsızlıkların ve ayrışmaların engellenmesi gerektiğini ifade ediyor. Ayrıca, siyasi tercihlerin, bir parti veya adaya mutlak bir destek sunmaktan ziyade, mevcut seçenekler arasında doğru seçimi yapmaya odaklanması gerektiğini vurguluyor.Son olarak, konuşmacı, hiçbir partiye bir dava üstlenemeyeceklerini belirtiyor. Her parti, İslami davaya hizmet etmek yerine kendi çıkarlarına hizmet eder. Bu nedenle, seçimlerde doğru seçimi yapmak için mevcut seçenekleri değerlendirmek ve zararın en az olduğu veya dolaylı olarak faydanın olduğunu bilmek en doğru seçim olabilir. Bu, herhangi bir partiye mutlak bir destek sunmadan, mevcut seçenekler arasında doğru bir seçim yapmanın önemini vurguluyor.Özetle, oy kullanmak bir vatandaşın en temel haklarından biridir. Ancak, bir kişi oy kullanmayı reddetmek istediğinde, bu konu İslami açıdan ele alınabilir. Konuşmacı, mevcut seçenekler arasında zararın en az olduğu veya dolaylı olarak faydanın olduğu partiye oy vermenin doğru bir seçim olduğunu ifade ediyor. Ayrıca, hiç oy kullanmamanın da en kötü seçenek olduğunu belirtiyor. Siyasi tercihlerin sadece mevcut seçenekler arasında yapılması ve bir takım tutarsızlıkların ve ayrışmaların engellenmesi gerektiğini vurguluyor. Her parti İslami davaya hizmet etmek yerine kendi çıkarlarına hizmet eder. Bu nedenle, mevcut seçenekleri değerlendirerek, zararın en az olduğu veya dolaylı olarak faydanın olduğu partiye oy vermek, doğru bir seçim olabilir.[/SHORT]
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Picture of İbadet Rehberi
İbadet Rehberi

İlim, Amel ve İhlas; Yaratılış Gayemizi Anlamak ve Anlatmak İçin.

Bir Yanıt

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yeni ve güncel içerikleri takip etmek için Telegram kanalımıza takılabilirsiniz.
İsmailağa ve Lalegül Dergileri
Cübbeli Ahmet Hoca Sohbetleri
Cübbeli Ahmet Hocanın Kitapları
Sosyal Medya Tasarımları
Telegram Icon Telegram Kanalımıza Katıl