Ezkar ve Deavat’taki Bu Tesbihatı Yapana Kırk Gün Geçmeden Dünyanın İmkanları Gelecektir

Duanın Okunuşu – (1 kere okunacak)

Subhânallâhil azîmi ve bihamdih. Subhâne men yemünnü ve lâ yümennü aleyh. Subhâne men yücîru ve lâ yücâru aleyh. Subhâne men yübrau minel havli vel quvveti ileyh. Subhâne menittesbîhu minnetün minhü alâ meni’temede aleyh. Subhâne men yüsebbihu küllü şey in bihamdih. Subhâneke lâ ilâhe illâ ente yâ men yüsebbihu lehül cemîu tedâraknî bi afvike feinnî cezû’. (1 kere)

(100 kere okunacak)

Estağfirullâh (100 kere)

Duanın Anlamı

O Büyük Allâh’ı tesbîh eder ve O’na hamdederim.Yap- tığı iyilikleri sayan fakat Kendisine hiçbir iyilik sayılamayan Zât’ı tesbîh ederim. (Dilediğini) kurtaran fakat Kendisinden kimse kurtarılamayan Zât’ı tesbîh ederim.

(‘Allâh’ın yardımı olmadan hiçbir şeye güç yetmez.’ anlamı- na gelen ‘Lâ havle…’ zikri okunarak, kendinde) güç ve kuvvet (vehmetmek)ten berî olunup ancak Kendisine ilticâ edilen Zât’ı (bütün noksanlıklardan tenzîh ve) tesbîh ederim.

Ancak Kendisine îtimâd eden kimselerin, Yüce Zâtı’nı tesbîh etmeleri yine O’nun kendilerine bir lütfu olan Zât’ı tesbîh ederim. Her şeyin Kendisine hamd ile tesbîhte bulun- duğu Zât’ı tesbîh ederim. Seni tesbîh ederim. Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Ey her şeyin Kendisini tesbîh ettiği Zât! Bana affınla yetiş, şüphesiz ben (maddî ve mânevî sıkıntıla- rımdan dolayı) çok dertliyim.

 

Bilgi İçeriği

Ezkar ve Deavat’taki Bu Tesbihatı Yapana Kırk Gün Geçmeden Dünyanın İmkanları Gelecektir Ezkar ve de’avât, İslam dininde önemli bir yere sahip olan ibadetler arasındadır. İnsanların Allah’a yakınlaşması, manevi güçlerini arttırması, günahlarından arınması ve dua ederken daha etkili olması için ezkar ve de’avât yapmaları önerilir. İbnü Ayyâd (Rahimehullah) tarafından ortaya konan “Ezkar ve Deavat’taki Bu Tesbihatı Yapana Kırk Gün Geçmeden Dünyanın İmkanları Gelecektir” konusu ise oldukça dikkat çekicidir.

Ezkar ve Deavat'taki Bu Tesbihatı Yapana Kırk Gün Geçmeden Dünyanın İmkanları Gelecektir

İmsâk ile Sabah Arasında Zenginlik Talebi İçin Okunacaklarİbnü Ayyâd (Rahimehullah) in beyâni vechile; meşâyih hazarâtı zenginlik talebi için, imsâk ile sabah namazı arasında okunacak bâzı zikirleri hadîs-i şerîflerden cem etmişlerdir ki bunlardan biri de: "O Büyük Allâh'ı tesbîh eder ve O'na hamdederim.Yap- tığı iyilikleri sayan fakat Kendisine hiçbir iyilik sayılamayan Zât'ı tesbîh ederim. (Dilediğini) kurtaran fakat Kendisinden kimse kurtarılamayan Zât'ı tesbîh ederim.('Allâh'ın yardımı olmadan hiçbir şeye güç yetmez.' anlamı- na gelen 'Lâ havle...' zikri okunarak, kendinde) güç ve kuvvet (vehmetmek)ten berî olunup ancak Kendisine ilticâ edilen Zât'ı (bütün noksanlıklardan tenzîh ve) tesbîh ederim.Ancak Kendisine îtimâd eden kimselerin, Yüce Zâtı'nı tesbîh etmeleri yine O'nun kendilerine bir lütfu olan Zât'ı tesbîh ederim. Her şeyin Kendisine hamd ile tesbîhte bulun- duğu Zât'ı tesbîh ederim. Seni tesbîh ederim. Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Ey her şeyin Kendisini tesbîh ettiği Zât! Bana affınla yetiş, şüphesiz ben (maddî ve mânevî sıkıntıla- rımdan dolayı) çok dertliyim." tesbîhâtıdır ki bunu okuduktan sonra 100 kere istiğfâr eden kişiye kırk gün geçmeden mutlakā dünyâ imkânları topluca gelecektir ve bu, denenmiş bir faydadır.(Ahmed ibnü 'Ayyâd, el-Mefâhiru'l-'aliyye fi'l-me'âsiri'ş-Şâzeliyye, sh:158; Ahmed el-Habîb, Hızbü Ahmed el-Habîb, Mecmû 'u Resâil Sûfiyye, sh:135)Tesbîhâtın Okunuşu:[myalert]سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ مَنْ يَمُنُّ وَلَا يُمَنُّ عَلَيْهِ، سُبْحَانَ مَنْ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، سُبْحَانَ مَنْ يُبْرَأُ مِنَ الْحَوْلِ وَالْقُوَّةِ إِلَيْهِ، سُبْحَانَ مَنِ التَّسْبِيحُ مِنَّةٌ مِنْهُ عَلَى مَنِ اعْتَمَدَ عَلَيْهِ، سُبْحَانَ مَنْ يُسَبِّحُ كُلُّ شَيْءٍ بِحَمْدِهِ، سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ يَا مَنْ يُسَبِّحُ لَهُ الْجَمِيعُ تَدَارَكْنِي بِعَفْوِكَ فَإِنِّي جَزُوعٌ.» (1 kere okunacak)أَسْتَغْفِرُ الله.» (100 kere okunacak)[/myalert][myalert1]Subhânallâhil azîmi ve bihamdih. Subhâne men yemünnü ve lâ yümennü aleyh. Subhâne men yücîru ve lâ yücâru aleyh. Subhâne men yübrau minel havli vel quvveti ileyh. Subhâne menittesbîhu minnetün minhü alâ meni'temede aleyh. Subhâne men yüsebbihu küllü şey in bihamdih. Subhâneke lâ ilâhe illâ ente yâ men yüsebbihu lehül cemîu tedâraknî bi afvike feinnî cezû'. (1 kere)Estağfirullâh (100 kere)[/myalert1][myalert2]O Büyük Allâh'ı tesbîh eder ve O'na hamdederim.Yap- tığı iyilikleri sayan fakat Kendisine hiçbir iyilik sayılamayan Zât'ı tesbîh ederim. (Dilediğini) kurtaran fakat Kendisinden kimse kurtarılamayan Zât'ı tesbîh ederim.('Allâh'ın yardımı olmadan hiçbir şeye güç yetmez.' anlamı- na gelen 'Lâ havle...' zikri okunarak, kendinde) güç ve kuvvet (vehmetmek)ten berî olunup ancak Kendisine ilticâ edilen Zât'ı (bütün noksanlıklardan tenzîh ve) tesbîh ederim.Ancak Kendisine îtimâd eden kimselerin, Yüce Zâtı'nı tesbîh etmeleri yine O'nun kendilerine bir lütfu olan Zât'ı tesbîh ederim. Her şeyin Kendisine hamd ile tesbîhte bulun- duğu Zât'ı tesbîh ederim. Seni tesbîh ederim. Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Ey her şeyin Kendisini tesbîh ettiği Zât! Bana affınla yetiş, şüphesiz ben (maddî ve mânevî sıkıntıla- rımdan dolayı) çok dertliyim.[/myalert2] [meta_gallery_carousel] [myalert3]EZKÂR VE DE'AVÂT KÜLLİYATI VE DUA İLMİHALİ (1. Cilt)[/myalert3][SHORT]Ezkar ve Deavat’taki Bu Tesbihatı Yapana Kırk Gün Geçmeden Dünyanın İmkanları Gelecektir Ezkar ve de’avât, İslam dininde önemli bir yere sahip olan ibadetler arasındadır. İnsanların Allah’a yakınlaşması, manevi güçlerini arttırması, günahlarından arınması ve dua ederken daha etkili olması için ezkar ve de’avât yapmaları önerilir. İbnü Ayyâd (Rahimehullah) tarafından ortaya konan “Ezkar ve Deavat’taki Bu Tesbihatı Yapana Kırk Gün Geçmeden Dünyanın İmkanları Gelecektir” hadisi ise oldukça dikkat çekicidir. Peki, ezkar ve de’avât ne demektir? Ezkar, Allah’ı zikretmek için okunan duaların genel adıdır. De’avât ise, dua etmek için kullanılan bir terimdir. İslam dininde, ezkar ve de’avâtın yapılması, insanların Allah’a daha yakın olmasını sağlar. Bu ibadetler, insanların manevi güçlerini arttırır ve onların Allah’a yakınlaşmasına yardımcı olur. İbnü Ayyâd (Rahimehullah) tarafından ortaya konan “Ezkar ve Deavat’taki Bu Tesbihatı Yapana Kırk Gün Geçmeden Dünyanın İmkanları Gelecektir” hadisi ise oldukça önemlidir. Bu hadis, insanların dünyevi imkanları arttırmak için yapabilecekleri bir tesbihattır. İmsâk ile sabah namazı arasında okunacak olan bu tesbihatta, Allah’ın büyüklüğü ve kudreti övülmekte, insanların Allah’a iltica etmeleri gerektiği vurgulanmaktadır. Bu tesbihatın en önemli özelliklerinden biri, yapılacak olan istiğfar dualarıdır. Tesbihattan sonra yapılacak olan istiğfar duaları, insanların günahlarından arınmalarına ve manevi olarak daha güçlü olmalarına yardımcı olur. İnsanlar, bu dualar sayesinde Allah’tan af dileyerek günahlarından kurtulurlar ve daha temiz bir kalp ile Allah’a yakınlaşırlar. “Ezkar ve Deavat’taki Bu Tesbihatı Yapana Kırk Gün Geçmeden Dünyanın İmkanları Gelecektir” hadisi, Cübbeli Ahmet Hoca tarafından da sıklıkla kullanılmaktadır. Hoca, bu hadisi özellikle maddi sıkıntıları olan kişilere önermektedir. Hoca’ya göre, bu tesbihatın yapılması, kişilerin maddi sıkıntılarını çözmelerine yardımcı olur için kapıları açar. Bu tesbihatın etkisi hakkında birçok deneyim de paylaşılmaktadır. Yapılan deneyimlerde, bu tesbihatın yapılması sonucunda kısa sürede dünyevi imkanların arttığı ve maddi sıkıntıların ortadan kalktığı gözlemlenmiştir. Bu nedenle, bu tesbihatın yapılması özellikle maddi sıkıntıları olan kişiler için oldukça faydalıdır. “Ezkar ve Deavat’taki Bu Tesbihatı Yapana Kırk Gün Geçmeden Dünyanın İmkanları Gelecektir” hadisi, Fe innî ceziun duası ile de desteklenmektedir. Fe innî ceziun duası, Kur’an-ı Kerim’de yer alan bir ayetten alınan bir dua olduğu için oldukça etkilidir. Türkçe okunuşu “Rabbim! Beni bağışla ve bana merhamet et. Sen merhametlilerin en merhametlisisin” şeklindedir. Fe innî ceziun duası, tesbihattan sonra yapılacak olan istiğfar duaları arasında yer alır. Bu dua, insanların günahlarından arınmalarına ve Allah’tan af dilemelerine yardımcı olur. Bu sayede, insanlar daha temiz bir kalp ile Allah’a yakınlaşırlar ve maddi sıkıntılarından kurtulurlar. Sonuç olarak, “Ezkar ve Deavat’taki Bu Tesbihatı Yapana Kırk Gün Geçmeden Dünyanın İmkanları Gelecektir” hadisi, İslam dininde önemli bir yere sahip olan ezkar ve de’avât ibadetlerinin bir örneğidir. Bu tesbihatın yapılması, insanların dünyevi imkanlarını arttırırken, manevi güçlerini de arttırır. İnsanlar, bu tesbihatı yaparken Allah’ın büyüklüğü ve kudreti hakkında düşünürler ve bu sayede Allah’a daha yakınlaşırlar. Ayrıca, tesbihattan sonra yapılacak olan istiğfar duaları da insanların günahlarından arınmalarına yardımcı olur ve daha temiz bir kalp ile Allah’a yakınlaşmalarına yardımcı olur. Bu nedenle, özellikle maddi sıkıntıları olan kişilerin bu tesbihatı yapması ve Fe innî ceziun duasını okuması önerilir. “Ezkar ve Deavat’taki Bu Tesbihatı Yapana Kırk Gün Geçmeden Dünyanın İmkanları Gelecektir” hadisi, insanların Allah’a yakınlaşmalarına ve dünyevi imkanlarını arttırmalarına yardımcı olur. Ancak bu hadisin yalnızca maddi sıkıntıları olan kişiler için değil, herkes için faydalı olduğu unutulmamalıdır. İnsanların her zaman Allah’a yakın olması, manevi güçlerini arttırması ve dua ederken daha etkili olması için ezkar ve de’avât ibadetlerini yapmaları önemlidir. Ezkar ve Deavat duası, İslam dininde farklı kaynaklarda farklı şekillerde yer almaktadır. Ancak genel olarak, Allah’ın büyüklüğü ve kudreti övülmekte, insanların Allah’a iltica etmeleri gerektiği vurgulanmaktadır. Bu duaların okunması, insanların Allah’a daha yakınlaşmalarına ve manevi güçlerini arttırmalarına yardımcı olur. Cübbeli Ahmet Hoca, “Ezkar ve Deavat’taki Bu Tesbihatı Yapana Kırk Gün Geçmeden Dünyanın İmkanları Gelecektir” hadisini sıklıkla kullanarak insanlara önermektedir. Hoca, bu tesbihatın yapılması sonucunda insanların maddi sıkıntılarından kurtulduğunu ve dünyevi imkanlarının arttığını söylemektedir. Fe innî ceziun duası ise, tesbihattan sonra yapılacak olan istiğfar duaları arasında yer almaktadır. Bu dua, insanların günahlarından arınmalarına ve Allah’tan af dilemelerine yardımcı olur. Bu sayede, insanlar daha temiz bir kalp ile Allah’a yakınlaşırlar ve manevi güçlerini arttırırlar. Sonuç olarak, “Ezkar ve Deavat’taki Bu Tesbihatı Yapana Kırk Gün Geçmeden Dünyanın İmkanları Gelecektir” hadisi, insanların Allah’a yakınlaşmaları, manevi güçlerini arttırmaları ve dünyevi imkanlarını arttırmaları için önemli bir ibadet olarak öne çıkmaktadır. İnsanlar, ezkar ve de’avât ibadetlerini yaparak Allah’a yakınlaşır, manevi güçlerini arttırır ve Fe innî ceziun duası gibi istiğfar dualarını yaparak günahlarından arınır. Bu sayede, hem manevi olarak daha güçlü olurlar hem de dünyevi imkanlarını arttırırlar. Bu nedenle, insanların düzenli olarak ezkar ve de’avât ibadetlerini yapmaları ve bu hadisi uygulamaları önerilir. Ezkar ve de’avât ibadetleri, İslam dininin temel unsurlarından biridir ve her Müslümanın hayatında önemli bir yere sahiptir. Bu ibadetler, insanların Allah’a yakınlaşmasına ve manevi güçlerini arttırmasına yardımcı olur. Bunun yanı sıra, “Ezkar ve Deavat’taki Bu Tesbihatı Yapana Kırk Gün Geçmeden Dünyanın İmkanları Gelecektir” hadisi, insanların dünyevi imkanlarını arttırmaları için özel bir tesbihattır. Bu hadis, insanların dünyevi imkanlarını arttırmak için maddi zenginliği sadece Allah’tan beklemeleri gerektiğine işaret eder. İnsanlar, Allah’a olan inançlarına dayanarak bu tesbihatı yaparlar ve Allah’tan yardım ve destek beklerler. Bu sayede, insanların maddi sıkıntıları azalır ve dünyevi imkanları artar. Cübbeli Ahmet Hoca tarafından sıklıkla önerilen bu tesbihat, birçok kişi tarafından denendi ve başarılı sonuçlar elde edildi. Ancak, bu tesbihatın etkisini görebilmek için düzenli olarak yapılması gerektiği unutulmamalıdır. Ayrıca, tesbihatın yapılması yalnızca maddi imkanları arttırmak için değil, aynı zamanda insanların Allah’a yakınlaşmaları ve manevi güçlerini arttırmaları için de önemlidir. Fe innî ceziun duası ise, tesbihattan sonra yapılacak olan istiğfar duaları arasında yer almaktadır. Bu dua, insanların günahlarından arınmalarına ve Allah’tan af dilemelerine yardımcı olur. Bu sayede, insanlar daha temiz bir kalp ile Allah’a yakınlaşırlar ve manevi güçlerini arttırırlar. Sonuç olarak, “Ezkar ve Deavat’taki Bu Tesbihatı Yapana Kırk Gün Geçmeden Dünyanın İmkanları Gelecektir” hadisi, insanların Allah’a yakınlaşmaları, manevi güçlerini arttırmaları ve dünyevi imkanlarını arttırmaları için önemli bir ibadet olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsanlar, bu hadisi uygulamak için düzenli olarak ezkar ve de’avât ibadetlerini yapmalı, Fe innî ceziun duası gibi istiğfar dualarını yaparak günahlarından arınmalıdır. Böylece, hem manevi olarak daha güçlü olacakları hem de dünyevi imkanlarını arttırabilecekleri için, yaşamlarında daha mutlu ve huzurlu bir hayat sürebileceklerdir.[/SHORT] 
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Picture of İbadet Rehberi
İbadet Rehberi

İlim, Amel ve İhlas; Yaratılış Gayemizi Anlamak ve Anlatmak İçin.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yeni ve güncel içerikleri takip etmek için Telegram kanalımıza takılabilirsiniz.
İsmailağa ve Lalegül Dergileri
Cübbeli Ahmet Hoca Sohbetleri
Cübbeli Ahmet Hocanın Kitapları
Sosyal Medya Tasarımları
Telegram Icon Telegram Kanalımıza Katıl