Zilhicce Ayının İlk 10 Gününde Her Gün 100 Kere Okunacak 5 Zikir ve Faziletleri

!
İmam Ebu’l-Hasen el-Hekkârî (Rahimehullâh)ın bu zikir hakkında yaptığı ikinci bir nakle göre; bu zikirlerden her biri Zülhıcce’nin her bir gününde yüzer kere okunur, yâni beşi birden her gün değil de beşten her biri bir günde okunur ki u tertîbe göre yukarıdaki sıralama ilk beş günde okunur, altıncı günde birinci zikir, yedinci günde ikinci zikir, sekizinci günde üçüncü zikir, dokuzuncu günde dördüncü zikir, onuncu gün olan Kurban Bayramı gününde ise beşinci zikir okunur. (Cemâlüddîn Ebu’l-Hasen el-Hekkârî el-Kuraşî, Fezâi-lü’l-a’mâl, Fâs Temkrût Nâsıriyye Tekkesi Ktp, rakam: 2215, vr: 131b-132b)

Dolayısıyla bir gün içerisinde beş zikri yüzer kere okumaya vakit bulamayanlar bu rivâyetle amel edebilirler.

1. Zikrin Okunuşu

Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yumîtü biyedihil hayr. Ve hüve alâ külli şey in qadîr.

Zikrin Anlamı

Allâh-u Teâlâ’dan başka hiçbir ilâh yoktur. O tektir. O’nun hiçbir ortağı yoktur. Mülk O’na aittir. Hamd O’na mahsustur. Diriltir ve öldürür. Tüm hayırlar O’nun (kudret) elindedir ve O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.

2. Zikrin Okunuşu

Eşhedü en lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh. İlâhen vâhiden ehaden ferden sameden vitran lem yettehiz sâhibeten ve lâ veledâ.

Zikrin Anlamı

Ben şahitlik ederim ki; Allâh-u Teâlâ’dan başka hiçbir ilâh yoktur. O tektir. O’nun hiçbir ortağı yoktur. Tek bir İlâhtır. Her şeye O’na muhtaçtır. O, kimseye muhtaç değildir. Hiç bir eş ve çocuk edinmemiştir.

3. Zikrin Okunuşu

Eşhedü en lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh. Ehaden sameden lem yelid ve lem yûled ve lem yekün lehû küfüven ehad.

Zikrin Anlamı

Ben şahitlik ederim ki; Allâh-u Teâlâ’dan başka hiçbir ilâh yoktur. O tektir. O’nun hiçbir ortağı yoktur. Mülk O’na aittir. Hamd O’na mahsustur. Diriltir ve öldürür. Kendisi hiç ölmeyecek bir diridir. Tüm ha- yırlar O’nun (kudret) elindedir ve O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.

4. Zikrin Okunuşu

Eşhedü en lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyî ve yumît. Ve hüve hayyun lâ yemût. Biyedihil hayr. Ve hüve alâ külli şey in qadîr.

Zikrin Anlamı

Allâh yeter ve Kâfidir. Allâh, dua ede- ni işitir. Allâh’dan öte varılacak hiçbir şey yoktur.

5. Zikrin Okunuşu

hasbiyallâhu ve kefâ. Semiallâhu limen deâ. Leyse verâ-ellâhi müntehâ. Subhâne men lem yezel rahîmû.

Zikrin Anlamı

Ey Allah! Bizim söylediğimiz gibi ve bizim söylediğimizden daha da hayırlı olan olan tüm hamdler Sana mahsustur. Ey Allâh! Namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm, Sana aittir. (Ben fani olduğum için) mirasım da Sana mahsustur. Ey Allâh! Kabir azabından da, dağınık iş- lerden de Sana sığınırım. Ey Allâh! Rüzgarın getirmekte olduğu şeylerin hayrını Senden isterim.
Bilgi İçeriği

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Picture of İbadet Rehberi
İbadet Rehberi

İlim, Amel ve İhlas; Yaratılış Gayemizi Anlamak ve Anlatmak İçin.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yeni ve güncel içerikleri takip etmek için Telegram kanalımıza takılabilirsiniz.
İsmailağa ve Lalegül Dergileri
Cübbeli Ahmet Hoca Sohbetleri
Cübbeli Ahmet Hocanın Kitapları
Sosyal Medya Tasarımları
Telegram Icon Telegram Kanalımıza Katıl