Vefat Eden Kişinin Kefenine 7 Defa Kadir Suresi Okunmuş Toprak Koymak

Bilgi İçeriği

KADR SÜRESİ'NİN FAZİLETLERİ "(Sen) İnnâ Enzelnâhu fi leyleti'l-Kadr' (Sûresi'n)i oku, sana (şikâyet ettiğin dertten) kurtuluş gelecektir." buyur- muştur." (el-Ğafiki, Lemehâtü'l-envâr, rakam: 1494, 3/1041) Onuncu Fazîlet: Kefenine Kadr Sûresi Okunmuş Toprağın Konulduğu Meyyite Azap Olunmaz Büyük Şafi'î fakîhi İmâm-ı Şebrâmellisî (Rahimehullâh), Şeyh Takiyyüddîn el-Alevi (Rahimehullah)ın, babasının hattından, o- nun da İskenderiye'deki zâviyesinde hadîs hâfızı olarak tedris- te bulunan fakîh Muhammed Ebû Abdillah (Rahimehullah)- dan şöyle bir hadîs-i şerîf naklettiğini zikretmiştir: رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ أَخَذَ مِنْ تُرَابِ الْقَبْرِ حَالَ الدَّفْنِ بِيَدِهِ وَقَرَأَ عَلَيْهِ: إِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَجَعَلَهُ مَعَ الْمَيِّتِ فِي كَفَنِهِ أَوْ قَبْرِهِ، لَمْ يُعَذِّبْ ذَلِكَ الْمَيِّتُ فِي الْقَبْرِ.» "(Meyyitin) defin hâlinde her kim eliyle kabir toprağın- dan (bir miktar) alıp, onun üzerine yedi kere Kadr Sûresi'ni okur, sonra bu toprağı meyyitin kefeninin içerisine ya da kabrinin içine koyarsa, o ölüye kabrinde azap olunmaz." (Ebu'z-Ziya Nûreddîn Alî eş-Şebrâmellisî, Hâşiyetü Nihayeti'l-muhtâc, 3/8; 'Abdülhamid eş-Şirvânî, Hâşiyetű Tuhfeti'l-muhtác, 3/172; Süleymân el-Cemel, Fütühâtü'l-Vehhab, 2/203; el-Büceyremi, Tuhfetü'l-Habib ala Şerhi'l-Hatib, 2/310; Aynı mlf., et-Tecrid li- neft'l-'abid, 1/494; ed-Dimyatî, l'anetü'l-tâlibîn, 2/135; Ahmed ed-Diyerbî, el-Mücerrebat, bâb:7, sh:18) Faydalı Mâlûmât 1) Bu hadis-i şerîfi nakleden İmâm-ı Şebrâmellisî ve on- dan naklen İmâm-ı Diyerbi (Rahimehumellāh) burada şu mâlûmâtı eklemişlerdir: "Okunan toprak mezarın toprağından değil de baş- ka topraktan da alınmış olsa sünnet yerine gelmiş olsa gerektir.KADR SÜRESİ'NİN FAZİLETLERİ HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER Eğer mezarlık evvelce gömülenlerin çürümesinin ardından açılmış ise o zaman (başka ölülerin parçalarıyla necis olan top- rakla karışmış olma ihtimaline binâen) okunan toprak kefe- nin içine değil de ölünün yanındaki toprağa konulmalıdır." (eş- Şebrâmellisî, Hâşiyetü Nihayeti'l-muhtâc, 3/8) 2) Ali Haydar Efendi (Kuddise Sirruhů) Hazretleri bu hadîs-i şerîfi kendi Mushaf-ı Şerîfi'nde Kadr Sûresi'nin kenarına "Fethu'l-Mecîd" isimli "Mücerrebât-ı Diyerbî"den sayfa ve- rerek hatt-1 destiyle (el yazısıyla) kaydetmiştir. الله . Ali Haydar Efendi (Kuddise Sirruhů) Hazretleri'nin El Yazısı Üstâdımız Mahmud Efendi Hazretleri bu hadîs-i şerîf ile amel etmek üzere; cenâzeyi defnederken kabrinden alınan toprak üzerine bu süreyi yedi kere okuduktan sonra üfleyip kefenin bi- rinci katını açtırır ve ölünün göğsünün üzerine koydururdu. 3) Burada yeri gelmişken İbnü Abbas (Radıyallahu Teâlâ An- hümá)dan nakledilen şu rivâyeti zikredelim: رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: مَنْ مَاتَ وَكُتِبَ هَذَا الدُّعَاءُ وَجُعِلَ فِي كَفَنِهِ خُصُوصًا إِذَا كَانَ عَلَى صَدْرِهِ وَدُفِنَ مَعَهُ لَا يُعَذِّبُ ذَلِكَ الْمَيِّتُ فِي قَبْرِهِ، وَهُوَ هُذَا: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعِزَّتِكَ يَا عَزِيزُ! ...
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Picture of İbadet Rehberi
İbadet Rehberi

İlim, Amel ve İhlas; Yaratılış Gayemizi Anlamak ve Anlatmak İçin.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yeni ve güncel içerikleri takip etmek için Telegram kanalımıza takılabilirsiniz.
İsmailağa ve Lalegül Dergileri
Cübbeli Ahmet Hoca Sohbetleri
Cübbeli Ahmet Hocanın Kitapları
Sosyal Medya Tasarımları
Telegram Icon Telegram Kanalımıza Katıl