Şevval Ayında 6 Gün Oruç Tutanların 4. Gününde 70 Makbul Dua Hakkı Vardır


!
70 makbul dua konusunda Şevval ayında İmsak vaktinde oruca niyet ederken özellikle 4. gün orucu diye belirtmekte fayda vardır (bu zorunlu değildir). Ayrıca bu 70 duayı iftar vaktinden 15-20 dakika öncesinde yapabilirsiniz. Duaya başlamadan öncesinde Allah’a hamd ederek ve Salevat getirerek duaya başlanır ve özellikle “Yarabbi, şevval ayının 4. günü orucunda 70 makbul dua (hacet) müjdesi bizlere ulaştı, müjdeleri biz aciz kullarına vermek sana ağır gelmez, bu aciz kuluna da hayırlısı ile şu hacetlerimden hayırlı olanları bana ihsan eyle…” diyerekten başlarsanız ve 70 hacetinizi isterseniz daha makbul olur. Duanın sonunda tekrar Salevat getirirsiniz.

 

Tavsiye Edilen Makbul Dualar

 

 1. 1İmanla Yaşayıp İmanla Ölmek.
 2. 2Peygamber Efendimizin (Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem) Şefaatine Kavuşmak İçin Dua.
 3. 3Allah’ın Cemaline ve Rızasına Kavuşmak.
 4. 4Cennette Hz. Rasulullah (Sallallahu Teala Aleyhi Vessellem) Efendimize En Yakın Komşu Olmak.
 5. 5Şehitlik Mertebesi Ermek.
 6. 6Ölmeden Hz. Peygamber efendimizi (Sallallahu Teala Aleyhi Vessellem) Yakinen (Uyanıkken) ve Rüyada Görmek.
 7. 7Allah’ın Dostlarına ve Sevdiklerine, Peygamber Varislerine, Evliyaullah’a En Yakınlardan Olmak.
 8. 8Kabir Azabından, Cehennem Azabından, Mahşerin Dehşetinden ve Güneşin Bir Mızrak Boyu Yükseltilip Tepemize Getirileceği Günün Sıkıntılarından Kurtulmak ve Feraha Ermek.
 9. 9Ehli Sünnetten Kıl Ucu Kadar Ayrılmadan Hüsnü Hatime ile Allah’a ve Resulüne Kavuşmak.
 10. 10Ehli Sünnetin Galip Gelmesi İçin Elimiz, Dilimiz, Maddiyatımız ve Maneviyatımız ile Hizmet Etmek ve Büyük Mükafatlara Ermek.
 11. 11Arkamızdan Dua Edecek Hayırlı Eş, Evlat, Dost, Aile ve Akrabalar ile Sadaka-İ Cariye Bırakabilmek ve Dualarına Mazhar Olabilmek.
 12. 12Dünya İşleri Yüzünden Zikirlerden İbadetlerden Geri Kalmamak İçin Yardım.
 13. 13Evlatlarımızın ve Zürriyetimizin Allah Dostlarından, Evliyaullah ve Velilerden Olmasını İstemek.
 14. 14Salihlerden Sadıklardan İki Cihanda Ayrılmamak İçin Gayretle Dua.
 15. 15İslam Ümmetinin Selameti, Halası, Kurtuluşu, Birliği, Dirliği ve Tek Bir İslam Topraklarında Toplanarak Ehli Sünnetin Müdafaası İçin Dua.
 16. 16Başta Filistin ve Doğu Türkistan Olmak Üzere Diğer Tüm İslam Coğrafyalarında Ki Mazlum Kardeşlerimizin Kurtuluşu ve Feraha Ermesi İçin Yardım ve Dua.
 17. 17Ehli Sünneti Muhafaza Eden Alim, Abid ve Muhlas Kullarının Muhafazası, Sağlığı, Afiyeti ve Dualarını Almak İçin Dua ve Yardım.
 18. 18Ehli Sünnet Dışı Akımların Kesilmesi İçin Dua.
 19. 19Cennette Üstün Makamlara Düçar Olma.
 20. 20Haramlardan, Mekruhlardan, Şüphelilerden ve Rıza-İ İlahinin Dışında Olanlardan Kurtulmak ve Sakınmak İçin Dua.
 21. 21Hayırlı İş ve Geçim İçin Dua.
 22. 22Dünya ve Ahiretimizin Mamur Olması İçin Dua.
 23. 23Dünyada Hayırlı, Sağlıklı, Afiyetli, Huzurlu ve Allah’ın Rızasına Uygun Bir Yaşam.
 24. 24Hayırlı Zenginlik ve Hayır Yolunda Harcamak İçin Dua.
 25. 25Hayırlı Eş, Hayırlı Evlat ve Hayırlı Zürriyetler.
 26. 26Kabrimizin Cennet Bahçelerinden Bir Bahçe Olması, Münker ve Nekir’in Sorgu ve Suaellerinin Kolay Olması, Kabirde Sahabe-i Kiram Gibi Karşılanabilmek ve Kabirde Şeytanın Caydırıcı Tuzaklarından Kurtulmak İçin Dua.
 27. 27Anne ve Babadan Hayır Duası Alabilmek İçin Allah’tan Yardım.
 28. 28İnsanlara Emri Bil Maruf ve Nehyi Anil Münker ile Tebliğ ve Hidayetlerine Vesile Olabilmek İçin Yardım ve Dua.
 29. 29Anne, Baba, Eş, Evlat, Kardeşler, Akrabalar ve Eşinizin Akrabaları İçin Sağlık, Sıhhat, Afiyet, Huzur ve Hüsnü Hatime İçin Dua.
 30. 30Haramları Haram Bilip Sakınmak, Helalleri Helal Bilip İstemek İçin Allah’tan Yardım İçin Dua.
 31. 31Adem Aleyhisselam’dan Peygamber Efendimize Kadar Gelmiş Geçmiş Tüm Ashab-ı Kiram, Tâbiîn, Tebeu’t-Tâbiîn, Ashab-ı Güzin, Kur’ân ve İman Ehlinin Ecir ve Sevaplarına Erişebilmek ve Onlar Gibi İbadetlerde Bulunabilmek İçin Dua.
 32. 32Sevgili Mürşidimiz Efendi Hazretlerine Fevkat Tecellilerin İhsanı ve Himmetinden Mahrum Kalmamak İçin Dua.
 33. 33Tasadan, Gamdan, Kederden, Hüzünden, Matemden, Buhrandan, İç ve Dış Daralmalardan, Psikolojik veya Maddi Hastalıklardan Şifa, Afiyet ve Huzur İçin Dua.
 34. 34Hayırlı Maddiyat, Nimet ve Güzellik İçin Dua.
 35. 35Hidayet, Takva, İffet ve Gönül Zenginliği İçin Dua.
 36. 36İnce İlimler, Hayırlı İlimler, Arapça, Kuran-I Kerim ve Şer’i İlimlerde Hayırlı İlimlere Kavuşmak, Anlamak, Anlatmak ve Hidayetlere Vesile Olmak İçin Dua.
 37. 37Hayırlısı ile Hafız Olmak İçin Dua.
 38. 38Göz Açıp Kapayıncaya Kadar Nefse ve Şeytana Teslim Olmamak İçin ve Bu Şekilde Mevla’ya Kavuşana Kadar Yardım İstemek İçin Dua.
 39. 39Güzel Ahlak İçin Dua.
 40. 40Nefsimizi Nefs-İ Mutmainne Olması İçin Dua.
 41. 41Fenâfillah-Bekâbillah Makamlarına Erişmek İçin Dua.
 42. 42Hayırlı Kaza ve Kader İçin Dua.
 43. 43Kıyamet Günü Peygamber Aleyhimüsselam Zümresinde Haşr Olunmak İçin Dua.
 44. 44Dinim, Dünyam, Ailem ve Malım Hususunda Allah’tan Afiyet İçin Dua.
 45. 45Helak Olmaktan Korunmak İçin Dua.
 46. 46Mevla’nın Verdiği Tüm Rızıklara; İman, İbadet, İslam, Ahlak, Ehli Sünnet… Ve Daha Birçok Nimetleri İçin Hakkıyla Şükür Etmek İçin Dua.
 47. 47Kul Haklarından Halasımız İçin Üzerimizde Hak Sahibi Olan Kişileri Dünya Da ve Ahirette Memnun Ederek Onlardan Haklarımız Karşısında Razı Olmanı ve Bu Hususta Kul Haklarından Beraat Ederek Kurtulmamız İçin Dua.
 48. 48Kabirde, Kabirden Çıkarken, Mahşerde, Ameller Tartılırken ve Hesaplanırken, Kıyamette, Hesap Münakaşasında, Sıratta ve Sırattan Geçerken, Mizanda ve Tüm Hallerde Affını ve Mağfiretini Talep İçin Dua.
 49. 49Hayırlı Ev, Hayırlı Araba, Hayırlı Geçim ve Hayırlı Komşu İçin Dua.
 50. 50Hayırlı Hac ve Umre İçin Kolay Gidiş ve Hayırlı İbadetler Yapmak İçin Dua.
 51. 51Makbul ve Kabul Olacak Hayırlı İbadetler ve Amelleri Yapmak İçin Dua.
 52. 52Her İl, İlçe, Mahalleye Hayırlısı ile Ehli Sünnet Vel Cemaati Yaşatacak ve Öğretecek Ehli Sünnet Hocaların ve Hoca Hanımların Yetişeceği Medreselerin İnşa Edilmesi İçin Dua.
 53. 53Şeriatın Galebesi ve Tüm Dünyada Hakim Olması İçin Başta Türkiye Ve Tüm Ülkelerin Birleşerek Tek Bir İslam Birliği Altında Ehli Sünnet İle Şeriat Yönetimine Geçmek İçin Dua.
 54. 54Savaşta Olan Mücahitlerimizin Hayırları, Güç ve Kuvvetleri, Birliği ve Dirliği ve Hayırlı Fetihleri İçin Dua.
 55. 55Dualarımızın, Duaları Kabul Olunan Salih Kimselerin Dualarına İlhak Olması İçin Dua.
 56. 56Yapılan Her Hayır Duamızın Mekke’de Kâbe-i Muazzama’da Yapılmış Gibi Makbul ve Kabul Olunması İçin Dua.
 57. 57Maddi ve Manevi Tüm Hastalıklardan Kurtulmak, Körlük, Delilik, Felçlik, Cüzzam, Kanser, Kötürümlük Gibi Daha Birçok Hastalık… İçin Bu Hastalıklara Yakalanmamak ve Bu Hastalıkların Zürriyetimize Ulaşmaması İçin Dua.
 58. 58Allah’tan Başkasına Muhtaç Olmamak İçin Dua.
 59. 59Allah’a Yaklaştıran Tüm Hayır, İbadet ve Her Şeye Karşı Bana Güç ve Kuvvet İhsan Veresin.
 60. 60Allah’ım Takva Ehlinin Ciddi Manada İbadet Gayretlerinin ve İlim Sahiplerinin İrfanını Senden Dilerim.
 61. 61Allah’ım Sana Karşı Beslediğim Hüsnü Zan ile Tüm İşlerde Sana Hakkıyla Tevekkül Edebilmem İçin Bana Yardım Et.
 62. 62Allah’ım Bana Zikrini Unutturma ve Beni Gafil Kimselerden Eyleme.
 63. 63Allah’ım beni bedbaht kişilerden yazdıysan bahtiyar yaz, adımı kötüler listesinden sil ve beni takva kulları listene ekle ve kayda geçir.
 64. 64Allah’ım Peygamberin Muhammed Aleyhisselam’ın Sünnetine ve Dostun Olan Atamız İbrahim Aleyhisselam’ın Milletine Hakkıyla Tabi Olmayı Bizlere Nasip Eyle.
 65. 65Kullarından Seçkin Velilerine Nasip Ettiğin Şeyleri Bizlere de İhsan Eyle.
 66. 66Kalplerimizi Senin Muhabbetinle ve Peygamberin Aleyhisselam’ın Sevgisiyle Dolu Eyle.
 67. 67Kalplerimizi İslam’a Sabit Kıl ve Kaymaktan, Yanılmaktan ve Dönmekten Muhafaza Buyur.
 68. 68Herkesin Kalplerinin Öldüğü Günde Bizim Kalbimizi Öldürme ve Ameli Salih ile Senin Huzuruna Gelebilmemizi Nasip Eyle.
 69. 69Peygamber Efendimizin Livâü’l-Hamd Sancağı Altında Toplanabilmeyi ve Kevser Suyundan İçebilmeyi Nasip Eylesin.
 70. 70Allah’ım Kıyamet Günü Pişmanlık Gerektirecek Şeylerden Bizi Muhafaza Buyur ve Günahlarımızı O Gün Ört ve Gizle Kimseye Gösterme ve Saçma.
Bilgi İçeriği

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Picture of İbadet Rehberi
İbadet Rehberi

İlim, Amel ve İhlas; Yaratılış Gayemizi Anlamak ve Anlatmak İçin.

Bir Yanıt

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yeni ve güncel içerikleri takip etmek için Telegram kanalımıza takılabilirsiniz.
İsmailağa ve Lalegül Dergileri
Cübbeli Ahmet Hoca Sohbetleri
Cübbeli Ahmet Hocanın Kitapları
Sosyal Medya Tasarımları
Telegram Icon Telegram Kanalımıza Katıl