Okuyan Kişinin Birçok Musibet ve Hüzününü Defedecek Mübarek Güzel Bir Dua

!
Sırasıyla yapılması icap edilen husus şudur ki: 20 kere ismi şerifler okunacak, 10 kere salatül fatih okunacak, (7, 5 veya 3 kere) dua okunacak ve son olarak 10 kere tekrar salatül fatih okunacak.

İsm-i Şerîf’in Okunuşu – (20 kere okunacak)

La ilahe illa ente, Ya Aliyyü, Ya azimu Ya Mecidu Ya Kerimu, Ya vâsial cûdi Ya Berrü! Ya Rahim

Salâtü’l Fâtih’in Okunuşu – (10 kere okunacak)

Allahümme salli alâ seyydinia Muhammedil fâtihi limâ uğliga vel hatimi limâ sebega, nâsıril haggi bil haggi velhâdî ilâ sıradikel müstegim, ve alâ âlihil hagge gadrihî ve migdârihîl azîm.

Duanın Okunuşu – (7, 5 veya en az 3 kere okunacak)

İlâhenâ! Entel muharrikü vel müsekkinü likülli mâ vega’a fil vucûdi minel hayrâti veşşurûr, ve fî hukmikel hallü vel’agdü licemi’ilumûr, ve biyedike ve’an meşietike tesârîful agdâri vel gadaül megdür, veente e’lemu biaczinâ vezehâbi havlinâ an tebaûdinâ mimmâ yehullu binâ mineşşurûr,ve’anittisâlinâ bimâ nürîdul vugû’a fîhi minel hayrâti ev mâ yulâimu eğrâdenâ fî cemi’il umûr, vegad vegafnâ bibâbike vel tece-nâ bicenâbike ve vegafnâ âlâ e’tâbike müsteğîşîne bike fî sarfi mâ yehullu binâ mineşşurûr, vemâ yenzilü binâ minel helâki mimmâ yecrî bihî te’agubuddühûri mimmâ lâ gudrete lenâ alâ tehammulihî ve lâ guvvete binâ alâ dallihî fadlen an veblîh, ve entel afuvvul kerimu vel mecîdurrahîm, ellezî mesteğâse bike musteğîsun illâ eğasteh, ve lâ teveccehe ileyke mekrûbun yeşkû kerbehû illâ ferracteh, ve lâ nâdâke darîrun min elîmi belâihî illâ âfeytehû ve rahimteh, ve hâzâ megâmul müsteğîsi bike vel multecîi ileyk, ferham züllî ve tedarru î beyne yedeyk, vekünlî avnen venâsiren vedâfian mâ yehullu bî minel mesâibi velahzân, velâ tec’al azâime zünûbî hâcibeten limâ yenzilü ileynâ minfadlik, velâ mâniaten limâ tuthifunâ bihî mindavlik, ve’âmilnâ fî cemîi zünûbinâ biafvike ve ğufranik, ve fî cemîi zellâtinâ ve aşerâtinâ birahmetike ve ihsânik, feinnâ lifadlike râcûn, ve alâ keremike muavvilûn, ve linevâli sâilûn, ve evseû mecden minkülli men dama’a fîhiddâmiûn, fe innehû lekel mennul e’zamu vel cenâbul ekram, ve ente e’zamu keremâ, ve e’lâ mecden min en yesteğîse bike müsteğîsün feterüddehû hâiben ev mest’adife ahadun nvaleke mütedarri’an ileyke feyekûne hazzuhû minkel hirmân, lâ ilahe illâ inte ya Aliyyü Ya Azimu Ya Mecîdu Ya Kerimu Ya vâsiel cûdi Ya berru Ya Rahîm!
Bilgi İçeriği

sıkıntı ve nazar için okunacak dualar dert sıkıntı gideren mucizevi dua sıkıntı gideren dua sıkıntı için dua sıkıntı anında okunacak dua sıkıntı ve korku için dua sıkıntı için okunacak dua peygamberimizin sıkıntı duaları sıkıntı giderici dua iç sıkıntı giderecek dua sekine duâsı dert sıkıntı gideren mucizevi dua içimdeki sıkıntı için dua içindeki sıkıntı için okunacak dua sıkıntı da okunacak dua hac esnasında sık sık okunan duaya ne ad verilir içindeki sıkıntı için dua içine sıkıntı girince okunacak dua psikolojik sıkıntı ruhi ve akli problemler için yapılan dualar ruhsal sıkıntı için dua içimde sıkıntı var daralıyorum dua içinde sıkıntı olunca okunacak dua sıkıntı ve beladan kurtulmak için dua içimdeki sıkıntı nasıl geçer dua sık hastalanan çocuğa okunacak dua sıkıntı halinde okunacak dua içimde bir sıkıntı var dua içimizdeki sıkıntı için dua içinde sıkıntı varken okunacak dua maddi sıkıntı için dua sıkıntı icin okunan dua dua ederken sıkıntı basması içimde sıkıntı var dua içine sıkıntı düştüğünde okunacak dua içteki sıkıntı için dua sıkıntı zamanında okunacak dua içine sıkıntı düşünce okunacak dua işyerindeki sıkıntı için dua korku ve sıkıntı için dua sıkıntı geçiren dua en güzel sıkıntı duaları gece sık sık uyanan bebekler için dua icimde bir sıkıntı var dua içinde sıkıntı varsa okunacak dua içteki sıkıntı için okunacak dua sıkıntı anında okunacak dua nihat hatipoğlu sıkıntı bunalım ve depresyonda okunacak dualar sıkıntı ve belanın defi için okunacak dua dua sıkıntı efendimizin sıkıntı anında okuduğu dualar insanın içinde sıkıntı olunca okunacak dua sıkıntı anında okunacak dua ve sureler sıkıntı ve stresten kurtulmak için dua her türlü sıkıntı için dua içimizdeki sıkıntı için okunacak dua içimize sıkıntı düştüğünde okunacak dua nihat hatipoğlu sıkıntı anında okunacak dua sıkıntı stres anında okunacak dua sıkıntı ve hastalıkta okunacak dua evdeki sıkıntı için okunacak dua içimde sıkıntı var ne yapmalıyım dua içimdeki sıkıntı ve huzursuzluk için dua maddi sıkıntı anında okunacak dua sıkıntı anında okunan dua sıkıntı esnasında okunacak dua sıkıntı gideren dualar dinle sıkıntı için dua oku sıkıntı strese iyi gelen dua sıkıntı ve borçtan kurtulmak için dua sıkıntı ve vesvese için okunacak dualar adetliyken okunacak sıkıntı duaları bir sıkıntı anında okunacak dua cübbeli hoca sıkıntı anında okunacak dua dua sıkıntı duası dua sıkıntı için eşler arasındaki sıkıntı için dua huzursuzluk ve sıkıntı için dua içimde bir sıkıntı var hangi duayı okumalıyım içimde bir sıkıntı var nasıl geçer dua içinde sıkıntı hissi dua içinde sıkıntı olanın okuyacağı dua lahutiye sıkıntı duaları maddi manevi sıkıntı için dua maddi sıkıntı çeken için dua ruhsal sıkıntı için okunacak dua stres ve sıkıntı için okunacak dua sıkıntı anında okunacak dua cübbeli sıkıntı anında okunacak dua dinle sıkıntı beladan kurtulmak için dua sıkıntı bunalım ve depresyondan kurtulmak için okunacak dua sıkıntı daralma için dua sıkıntı dağıtan dua sıkıntı için dua ayetleri sıkıntı olunca okunacak dua sıkıntı ve bunalımda okunacak dua sıkıntı ve daralma için dua sıkıntı ve darlıkta okunacak dua sıkıntı ve dertten kurtaran dua sıkıntı ve dilek duaları sıkıntı veren insandan kurtulmak için dua çok büyük sıkıntı için dua
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Picture of İbadet Rehberi
İbadet Rehberi

İlim, Amel ve İhlas; Yaratılış Gayemizi Anlamak ve Anlatmak İçin.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yeni ve güncel içerikleri takip etmek için Telegram kanalımıza takılabilirsiniz.
İsmailağa ve Lalegül Dergileri
Cübbeli Ahmet Hoca Sohbetleri
Cübbeli Ahmet Hocanın Kitapları
Sosyal Medya Tasarımları
Telegram Icon Telegram Kanalımıza Katıl