Mucizevi Bir Dua: Demirleri Eriten, Suları Donduran ve Dağları Yumuşatan Mucize Dua

Mucizevi Bir Dua Demirleri Eriten, Suları Donduran ve Dağları Yumuşatan Mucize Dua Sayfa 1
Mucizevi Bir Dua Demirleri Eriten, Suları Donduran ve Dağları Yumuşatan Mucize Dua Sayfa 1
Mucizevi Bir Dua Demirleri Eriten, Suları Donduran ve Dağları Yumuşatan Mucize Dua Sayfa 2
Mucizevi Bir Dua Demirleri Eriten, Suları Donduran ve Dağları Yumuşatan Mucize Dua Sayfa 2
Mucizevi Bir Dua Demirleri Eriten, Suları Donduran ve Dağları Yumuşatan Mucize Dua Sayfa 3
Mucizevi Bir Dua Demirleri Eriten, Suları Donduran ve Dağları Yumuşatan Mucize Dua Sayfa 3
Mucizevi Bir Dua Demirleri Eriten, Suları Donduran ve Dağları Yumuşatan Mucize Dua Sayfa 4
Mucizevi Bir Dua Demirleri Eriten, Suları Donduran ve Dağları Yumuşatan Mucize Dua Sayfa 4
Mucizevi Bir Dua Demirleri Eriten, Suları Donduran ve Dağları Yumuşatan Mucize Dua Sayfa 5
Mucizevi Bir Dua Demirleri Eriten, Suları Donduran ve Dağları Yumuşatan Mucize Dua Sayfa 5
Mucizevi Bir Dua Demirleri Eriten, Suları Donduran ve Dağları Yumuşatan Mucize Dua Sayfa 6
Mucizevi Bir Dua Demirleri Eriten, Suları Donduran ve Dağları Yumuşatan Mucize Dua Sayfa 6

Duanın Okunuşu

Allâhümme inneke hayyün lâ temûtü ve Hâlikun lâ tüglebü ve gâlibün lâ tüglebü ve basîrun lâ tertâbü ve semîun lâ teşükkü ve kahhârun lâ tukheru ve ebediyyün lâ tenfedü ve karîbün lâ teb-udü ve şâhidün lâ yegîbü ve ilâhün lâ tüdâddü ve kâhirun lâ tuzlemü ve samedün lâ tüd-amü ve kayyûmün lâ tenâmü ve muhtecibün lâ türâ ve cebbârun lâ tüdâmü ve azîmün lâ türâmü ve âlimün lâ tü’lemü ve kaviyyün lâ tad-ufü ve cebbârun lâ tûsafü ve vefiyyün lâ tüHlifü ve adlün lâ tehîfü ve ganiyyün lâ teftekıru ve kenzün lâ tenfedü ve hakemün lâ tecûru ve menîun lâ tukheru ve ma’rûfün lâ tünkeru ve vekîlün lâ tuhkaru ve vitrün lâ tüsteşâru ve ferdün lâ testeşîru ve vehhâbün lâ tümellü ve lâ türaddü ve serîun lâ težhelü ve cevâdün lâ tebHalü ve azîzün lâ težillü ve alîmün lâ techelü ve hâfizun lâ tagfülü ve kayyûmun lâ tenâmü ve mucîbün lâ tes-emü ve dâimün lâ tefnâ ve bâkın lâ teblâ ve vâhıdün lâ tüşbehû ve muktedirun lâ tünâzeu ve azîmün lâ tûsafü ve vekîlün lâ tühâlefü ve veliyyün lâ tes-emü ve ganiyyün lâ tünâzeu yâ kerîmü yâ kerîmü yâ kerîmül cevâdül mükrimü yâ kadîrul mücîbül müteâli yâ celîlül celîlül mütecellilü yâ selâmül mü’minül müheyminül azîzül vehhâbül cebbârul mütecebbiru yâ tâhirut tuhrul mütetahhiru yâ kâdirul kâdirul muktediru yâ azîzül müızzül müteazzizü sübhâneke innî küntü minezzâlimîn. Allâhümme innî es-elüke ve lâ es-elü gayrake ve ergabü ileyke ve lâ ergabü ilâ gayrike ve es-elüke emânel hâifîne ve câral müstecîrîne, el fettâha ilel Hayrâti mukîlel ašerâti mümhıyes seyyiâti kâtibel hasenâti râfiad deracâti ve es-elüke bi efdalil mesâili küllihâ ve e’zamihâ ve encehıhelležî lâ yenbegî lil-abdi en yes-eleke illâ bihâ yâ Allâhü yâ Rahmânü ve bi esmâikel husnâ ve bi emšâlikel ulâ ve ni’metikelletî lâ tühsâ ve bi ekrami esmâike aleyke ve ehabbihâ ileyke ve eşrafihâ ındeke menzileten ve akrabihâ minke vesîleten ve eczelihâ minke ševâben ve esraıhâ minke icâbeten ve bismikel meknûnil maHzûnil celîlil ecellil azîmil e’zamilležî tühıbbühû ve terdâ ammen deâke bihî ve testecîbü lehû duâehû ve hakkan aleyke en lâ tahrime sâileke ve biküllismin leke fittevrâti vel incîli vez zebûri vel furkâni ve biküllismin hüve leke allemtehû ehaden min Halkıke ev lem tüallimhü ehaden ve biküllismin deâke bihî hameletü arşike ve melâiketüke ve asfiyâüke min Halkıke ve bihakkıs sâiline aleyke verrâgıbîne ileyke vel muavvižîne bike vel mütedarri-îne ileyke ve bi hakkı külli abdin müteabbidin leke fî berrin ev bahrin ev sehlin ev cebelin ve ed’ûke duâe men kadişteddet fâkatühû ve azume cürmühû ve eşrafe alel heleketi ve daufet kuvvetühû ve men lâ yešiku bişey in min amelihî ve lâ yecidü lifâkatihî ve lâ liženbihî gâfiran gayrake ve lâ müstegâšen sivâke herabtü ileyke mu’terifen gayra müstenkifin ve lâ müstekbirin an ıbâdetike, bâisün fakîrun müstecîrun ve es-elüke bi enneke entellâhülležî lâ ilâhe illâ entel hannânül mennânü bedîus semâvâti vel ardı žül celâli vel ikrâmi âlimül gaybi veşşehâdetir rahmânür rahimü enter rabbü ve enel abdü ve entel mâlikü ve enel memlûkü ve entel azîzü ve enežželîlü ve entel ganiyyü ve enel fakîru ve entel hayyü ve enel meyyitü ve entel bâkî ve enel fânî ve entel muhsinü ve enel müsîü ve entel gafûru ve enel müžnibü ve enter rahîmü ve enel hâtıü ve entel Hâliku ve enel maHlûku ve entel kaviyyü ve ened daîfü ve entel mu’tî ve enes sâilü ve entel âminü ve enel Hâifü ve enter râziku ve enel merzûku ve ente ehakku men şekevtü ileyhi vesteantü bihî ve se-eltühû ve racevtühû li enneke kem min müžnibin kad gaferte lehû ve kem min müsî-in kad tecâvezte anhü fagfirlî ve tecâvez annî yâ erhamerrâhimîn.
Bilgi İçeriği

Mucizevi Bir Dua: Demirleri Eriten, Suları Donduran ve Dağları Yumuşatan Mucize Dua:

Üveys el-Karani (Radıyallâhu Anh)ın, Ömer ibni Hattâb ve Ali ibni Ebi Tâlib (Radıyallâhu Anhümâ) dan rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:[ARAPÇA]اللَّهُمَّ إِنَّكَ حَيْ لَا تَمُوتُ وَخَالِقٌ لَا تُغْلَبُ وَغَالِبٌ لَا تُغْلَبُ وَبَصِيرٌ لَا تَرْتَابُ وَسَمِيعٌ لَا تَشُكُ وَقَهَّارُ لَا تُقْهَرُ وَأَبَدِي لَا تَنْفَدُ وَقَرِيبٌ لَا تَبْعْدُ وَشَاهِدٌ لَا يَغِيبُ وَإِلَة لَا تُضَادُّ وَقَاهِرٌ لَا تُظْلَمُ وَصَمَدٌ لَا تُطْعَمُ وَقَيُّومٌ لَا تَنامُ وَمُحْتَجِبْ لَا تُرى وجَبَّارٌ لَا تُضَامُ وَعَظِيمٌ لَا تُرَامُ وَعَالِمٌ لَا تُعْلَمُ وَقَوِيٌّ لَا تَضْعُفُ وَجَبَّارٌ لَا تُوصَفُ وَوَفِي لَا تُخْلِفُ وَعَدْلٌ لا تَحِيفُ وَغَنِيٌّ لَا تَفْتَقِرُ وَكَنزٌ لَا تَنْفَدُ وَحَكَمْ لَا تَجُورُ وَمَنِيعٌ لَا تُقْهَرُ وَمَعْرُوفٌ لَا تُنْكَرُ وَوَكِيلٌ لا تُحْقَرُ وَوِتْرٌ لَا تُسْتَشَارُ وَفَرْدٌ لَا تَسْتَشِيرُ وَوَهَّابٌ لا تَمَلُّ وَلَا تَرُدُّ وَسَرِيعٌ لَا تَذْهَلُ وَجَوَادٌ لا تَبْخَلُ وَعَزِيزٌ لَا تَذِلُّ وَعَلِيمٌ لَا تَجْهَلُ وَحَافِظٌ لَا تَغْفُلُ وَقَيُومٌ لَا تَنَامُ وَمُجِيبٌ لَا تَسْأَمُ وَدَائِمٌ لَا تَفْنَى وَبَاقٍ لَا تَبْلَى وَوَاحِدٌ لَا تُشْبَهُ وَ مُقْتَدِرٌ لَا تُنَازَعُ وَعَظِيمٌ لَا تُوصَفُ وَوَكِيلٌ لا تُخَالَفُ وَوَلِيّ لَا تَسْأَمُ وَغَنِيٌّ لَا تُنَازَعُ يَا كَرِيمُ يَا كَرِيمُ يَا كَرِيمُ الْجَوَادُ الْمُكْرِمُ يَا قَدِيرُ الْمُجِيبُ الْمُتَعَالِ يَا جَلِيلُ الْجَلِيلُ الْمُتَجَلَّلُ يَا سَلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْوَهَّابُ الْجَبَّارُ الْمُتَجَتِرُ يَا طَاهِرُ الطُّهَرُ الْمُتَطَهِّرُ يَا قَادِرُ الْقَادِرُ الْمُقْتَدِرُ يَا عَزِيزُ الْمُعِزُ الْمُتَعَزِّزُ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ - اَللّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ وَلَا أَسْأَلُ غَيْرَكَ وَأَرْغَبُ إِلَيْكَ وَلَا أَرْغَبُ إِلَى غَيْرِكَ وَأَسْأَلُكَ، أَمَانَ الْخَائِفِينَ وَجَارَ الْمُسْتَجِيرِينَ، الْفَتَّاحَ إِلَى الْخَيْرَاتِ مُقِيلَ الْعَثَرَاتِ مُمْحِيَ السَّيِّئَاتِ كَاتِبَ الْحَسَنَاتِ رَافِعَ الدَّرَجَاتِ، وَأَسْأَلُكَ بِأَفْضَلِ الْمَسَائِلِ كُلِّهَا وَأَعْظَمِهَا وَأَنْجَحِهَا الَّذِي لَا يَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَنْ يَسْأَلَكَ إِلَّا بِهَا، يَا اللهُ يَا رَحْمَنُ، وَبِأَسْمَائِكَ الْحُسْنَى وَبِأَمْثَالِكَ الْعُلى وَنِعْمَتِكَ الَّتِي لا تُحْصى وَبِأَكْرَمِ أَسْمَائِكَ عَلَيْكَ وَأَحَتِهَا إِلَيْكَ وَأَشْرَفِهَا عِنْدَكَ مَنْزِلَةً وَأَقْرَبِهَا مِنْكَ وَسِيلَةً وَأَجْزَلِهَا مِنْكَ ثَوَابًا وَأَسْرَعِهَا مِنْكَ إِجَابَةً وَبِاسْمِكَ الْمَكْنُونِ الْمَخْزُونِ الْجَلِيلِ الْأَجَلَ الْعَظِيمِ الْأَعْظَمِ الَّذِي تُحِبُّهُ وَتَرْضى عَمَّنْ دَعَاكَ بِهِ وَتَسْتَجِيبُ لَهُ دُعَاءَهُ وَحَقًّا عَلَيْكَ أَنْ لَا تَحْرِمَ سَائِلَكَ وَبِكُلِّ اسْمِ لَكَ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ وَالْفُرْقَانِ وَبِكُلِّ اسْمِ هُوَ لَكَ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ أَوْ لَمْ تُعَلَّمْهُ أَحَدًا وَبِكُلِّ اسْمٍ دَعَاكَ بِهِ حَمَلَةُ عَرْشِكَ وَمَلَائِكَتُكَ وَأَصْفِيَاؤُكَ مِنْ خَلْقِكَ وَبِحَقِّ السَّائِلِينَ عَلَيْكَ وَالرَّاغِبِينَ إِلَيْكَ وَالْمُعَوَذِينَ بِكَ وَالْمُتَضَرِّعِينَ إِلَيْكَ وَبِحَقِّ كُلَّ عَبْدِ مُتَعَبدِ لَكَ فِي بَرٍ أَوْ بَحْرٍ أَوْ سَهْلِ أَوْ جَبَلٍ، وَأَدْعُوكَ دُعَاءَ مَنْ قَدِ اشْتَدَّتْ فَاقَتُهُ وَعَظُمَ جُرْمُهُ وَأَشْرَفَ عَلَى الْهَلَكَةِ وَضَعْفَتْ قُوَّتُهُ وَمَنْ لَا يَتْقُ بِشَيْءٍ مِنْ عَمَلِهِ وَلَا يَجِدُ لِفَاقَتِهِ وَلَا لِذَنْبِهِ غَافِرًا غَيْرَكَ وَلَا مُسْتَغَانَا سِوَاكَ، هَرَبْتُ إِلَيْكَ مُعْتَرِفًا غَيْرَ مُسْتَنْكِفِ وَلَا مُسْتَكْبِرٍ عَنْ عِبَادَتِكَ، بَائِسٌ فَقِيرٌ مُسْتَجِيرٌ، وَأَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ أَنتَ اللهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْحَنَّانُ الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، أَنْتَ الرَّبُّ وَأَنَا الْعَبْدُ، وَأَنْتَ الْمَالِكُ وَأَنَا الْمَمْلُوكُ، وَأَنْتَ الْعَزِيزُ وَأَنَا الذُّلِيلُ، وَأَنْتَ الْغَنِيُّ وَأَنَا الْفَقِيرُ، وَأَنْتَ الْحَيُّ وَأَنَا الْمَيِّتُ، وَأَنْتَ الْبَاقِي وَأَنَا الْفَانِي، وَأَنْتَ الْمُحْسِنُ وَأَنَا الْمُسِيءُ، وَأَنْتَ الْغَفُورُ وَأَنَا الْمُذْنِبُ، وَأَنْتَ الرَّحِيمُ وَأَنَا الْخَاطِيُّ، وَأَنْتَ الْخَالِقُ وَأَنَا الْمَخْلُوقُ، وَأَنْتَ الْقَوِيُّ وَأَنَا الضَّعِيفُ، وَأَنْتَ الْمُعْطِي وَأَنَا السَّائِلُ، وَأَنْتَ الْآمِنُ وَأَنَا الْخَائِفُ، وَأَنْتَ الرَّازِقُ وَأَنَا الْمَرْزُوقُ، وَأَنْتَ أَحَقُّ مَنْ شَكَوْتُ إِلَيْهِ وَاسْتَعَنْتُ بِهِ وَسَأَلْتُهُ وَرَجَوْتُهُ لأَنَّكَ كَمْ مِنْ مُذنبٍ قَدْ غَفَرْتَ لَهُ وَكَمْ مِنْ مُسِينٌ قَدْ تَجَاوَزُتَ عَنْهُ فَاغْفِرْ لِي وَتَجَاوَزْ عَنِّي يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ![/ARAPÇA][myalert1]Allâhümme inneke hayyün lâ temûtü ve Hâlikun lâ tüglebü ve gâlibün lâ tüglebü ve basîrun lâ tertâbü ve semîun lâ teşükkü ve kahhârun lâ tukheru ve ebediyyün lâ tenfedü ve karîbün lâ teb-udü ve şâhidün lâ yegîbü ve ilâhün lâ tüdâddü ve kâhirun lâ tuzlemü ve samedün lâ tüd-amü ve kayyûmün lâ tenâmü ve muhtecibün lâ türâ ve cebbârun lâ tüdâmü ve azîmün lâ türâmü ve âlimün lâ tü’lemü ve kaviyyün lâ tad-ufü ve cebbârun lâ tûsafü ve vefiyyün lâ tüHlifü ve adlün lâ tehîfü ve ganiyyün lâ teftekıru ve kenzün lâ tenfedü ve hakemün lâ tecûru ve menîun lâ tukheru ve ma’rûfün lâ tünkeru ve vekîlün lâ tuhkaru ve vitrün lâ tüsteşâru ve ferdün lâ testeşîru ve vehhâbün lâ tümellü ve lâ türaddü ve serîun lâ težhelü ve cevâdün lâ tebHalü ve azîzün lâ težillü ve alîmün lâ techelü ve hâfizun lâ tagfülü ve kayyûmun lâ tenâmü ve mucîbün lâ tes-emü ve dâimün lâ tefnâ ve bâkın lâ teblâ ve vâhıdün lâ tüşbehû ve muktedirun lâ tünâzeu ve azîmün lâ tûsafü ve vekîlün lâ tühâlefü ve veliyyün lâ tes-emü ve ganiyyün lâ tünâzeu yâ kerîmü yâ kerîmü yâ kerîmül cevâdül mükrimü yâ kadîrul mücîbül müteâli yâ celîlül celîlül mütecellilü yâ selâmül mü’minül müheyminül azîzül vehhâbül cebbârul mütecebbiru yâ tâhirut tuhrul mütetahhiru yâ kâdirul kâdirul muktediru yâ azîzül müızzül müteazzizü sübhâneke innî küntü minezzâlimîn. Allâhümme innî es-elüke ve lâ es-elü gayrake ve ergabü ileyke ve lâ ergabü ilâ gayrike ve es-elüke emânel hâifîne ve câral müstecîrîne, el fettâha ilel Hayrâti mukîlel ašerâti mümhıyes seyyiâti kâtibel hasenâti râfiad deracâti ve es-elüke bi efdalil mesâili küllihâ ve e’zamihâ ve encehıhelležî lâ yenbegî lil-abdi en yes-eleke illâ bihâ yâ Allâhü yâ Rahmânü ve bi esmâikel husnâ ve bi emšâlikel ulâ ve ni’metikelletî lâ tühsâ ve bi ekrami esmâike aleyke ve ehabbihâ ileyke ve eşrafihâ ındeke menzileten ve akrabihâ minke vesîleten ve eczelihâ minke ševâben ve esraıhâ minke icâbeten ve bismikel meknûnil maHzûnil celîlil ecellil azîmil e’zamilležî tühıbbühû ve terdâ ammen deâke bihî ve testecîbü lehû duâehû ve hakkan aleyke en lâ tahrime sâileke ve biküllismin leke fittevrâti vel incîli vez zebûri vel furkâni ve biküllismin hüve leke allemtehû ehaden min Halkıke ev lem tüallimhü ehaden ve biküllismin deâke bihî hameletü arşike ve melâiketüke ve asfiyâüke min Halkıke ve bihakkıs sâiline aleyke verrâgıbîne ileyke vel muavvižîne bike vel mütedarri-îne ileyke ve bi hakkı külli abdin müteabbidin leke fî berrin ev bahrin ev sehlin ev cebelin ve ed’ûke duâe men kadişteddet fâkatühû ve azume cürmühû ve eşrafe alel heleketi ve daufet kuvvetühû ve men lâ yešiku bişey in min amelihî ve lâ yecidü lifâkatihî ve lâ liženbihî gâfiran gayrake ve lâ müstegâšen sivâke herabtü ileyke mu’terifen gayra müstenkifin ve lâ müstekbirin an ıbâdetike, bâisün fakîrun müstecîrun ve es-elüke bi enneke entellâhülležî lâ ilâhe illâ entel hannânül mennânü bedîus semâvâti vel ardı žül celâli vel ikrâmi âlimül gaybi veşşehâdetir rahmânür rahimü enter rabbü ve enel abdü ve entel mâlikü ve enel memlûkü ve entel azîzü ve enežželîlü ve entel ganiyyü ve enel fakîru ve entel hayyü ve enel meyyitü ve entel bâkî ve enel fânî ve entel muhsinü ve enel müsîü ve entel gafûru ve enel müžnibü ve enter rahîmü ve enel hâtıü ve entel Hâliku ve enel maHlûku ve entel kaviyyü ve ened daîfü ve entel mu’tî ve enes sâilü ve entel âminü ve enel Hâifü ve enter râziku ve enel merzûku ve ente ehakku men şekevtü ileyhi vesteantü bihî ve se-eltühû ve racevtühû li enneke kem min müžnibin kad gaferte lehû ve kem min müsî-in kad tecâvezte anhü fagfirlî ve tecâvez annî yâ erhamerrâhimîn. Âmin.[/myalert1] [myalert2]"Ey Allah! Şüphesiz Sen hiç ölmeyecek Hayy'sın (dirisin). Aciz bırakılamayacak bir Halık'sın (yaratıcısın). Mağlup edilemeyen bir Gâlib'sin. (Neyin ne olduğunda) hiç şüphelenmeyen bir Basir'sin (görücüsün). (Duyduklarında) hiç şüphe etmeyen bir Semi'sin (işiticisin). Asla ezilemeyen bir Kahhar'sın (ezicisin). Hiç tükenmeyecek bir Ebedi'sin (sonsuzsun). Uzak olmayan bir Karib'sin (yakınsın). Kaybolmayan bir Şâhid'sin (her şeyin tanığısın). Zıttına gidilemeyen bir İlâh'sın (Kendisine tapılmayı hak edensin). Zulme uğratılamayacak bir Kahir (ezici güç sahibi) sin. Yedirilemeyen bir Samed'sin (ihtiyaçsızsın). Hiç uyumayan bir Kayyum'sun (her şeyi ayakta tutansın). Görülemeyen bir Muhtecib'sin (nurani hicaplarla örtülüsün). Haksızlığa uğratılamayan bir Cebbar'sın (istediğini istediğine zorla yaptıransın). (Hakaret etmek isteyenler tarafından) kastedilemeyecek derecede Azim'sin (büyüksün). Öğretilmeyen bir Âlim'sin. Zayıflamayan bir Kaviy'sin (güçlüsün). Vasfedilemeyen (nitelenemeyen) bir Cebbâr'sın (tarif etmeye çalışanları acizliğe mecbur edensin). Söz bozmayan bir Vefiy'sin (vefâkârsın). Zulmetmeyen bir Adl'sin (adâletin ta kendisisin). Fakir olmayan bir Ganiy'sin (zenginsin). Tükenmeyen bir Kenz'sin (aranacak bir hazinesin). Zulmetmeyen bir Hakem'sin (doğru hüküm verensin). Kahredilemeyen bir Meni'sin (ulaşıla mayansin). İnkâr edilemeyen bir Ma'ruf'sun (sıfatlarıyla bilinensin). Hakir görülemeyen bir Vekil'sin (küçümsenemeyecek şekilde kullarının işlerini yönetensin). İstişare edilemeyen bir Vitr'sin (kimsenin Kendisine ulaşıp istişare edemeyeceği kadar teksin). İstişare etmeyen bir Ferd'sin (kimseye danışma ihtiyacı duymayan tek varlıksın). Bıkmayan ve geri çevirmeyen bir Vehhab'sın (vermekten usanmayıp bolca nimet verensin). Gaflet etmeyen bir Seri'sin (istediğin işi çarçabuk görensin). Cimrilik etmeyen bir Cevâd'sın (cömertsin), cehâlet etmeyen bir Âlim'sin (ziyade bilensin). Gafil olmayan bir Hafız'sın (korumak istediklerini boş bırakmayan bir koruyucusun). (Duaları kabul etmekten) bıkmayan bir Mücib'sin (kabul edicisin). Yok olmayan bir Daim'sin (süreklisin). Eskimeyen bir Baki'sin (sonsuzsun). Kendisine benzenilemeyen Vähid'sin (birsin). Çekişilemeyen Muktedir'sin (güç sahibisin), vasfedilemeyen (anlatılamayacak derecede) Azim'sin (büyüksün). Muhalefet edilemeyen bir Vekil'sin (bütün işler kendisine ısmarlanan Zat'sın).(Sahiplendiklerinin velayetinden / yönetiminden) usanmayan bir Veli'sin (hakiki sahipsin). (Mülkünde) çekişilemeyecek derecede Ganiy'sin (zenginsin). Ey Kerim, ey Kerim, ey Kerim! (Ziyade kerem sahibi!) Ey Cevȧd (cömert)! Ey Mükrim (ikram edici)! Ey Kadir (sonsuz güç sahibi)! Ey Mücib (dualara icabet eden)! Ey Müte'âl (haksız yere üstünlük taslayanlara yüceliğini izhar eden)! Ey Celil! Ey Celil (çok yüce)! Ey Mütecellil (haksız yere yücelik taslayanları zelil kılarak yüceligini gösteren)! Ey Selâm (tüm âfet ve kusurlardan selâmette olan)! Ey Mü'min (Müslümanları azabından emin kılan)! Ey Müheymin (her şeyi hakkıyla koruyup gözeten)! Ey Aziz (izzet sahibi)! Ey Vehhab (karşılık beklemeksizin her varlığa bolca veren)! Ey Cebbâr (zorla da olsa dilediği yaratığını iradesi yönünde mecbur bırakabilen)! Ey Mütecebbir (zorbalık yapanların zorbalığını izzetiyle bastıran)! Ey Tahir (noksan sıfatlardan temiz)! Ey Tuhr (tertemiz)! Ey Mütetahhir (bütün şäibelerden son derece nezih)! Ey Kadir (kudret sahibi)! Ey Kadir! Ey Muktedir (son derece kuvvet sahibi)! Ey Aziz (izzet sahibi)! Ey Müte'azziz (haksız yere izzet iddia edenleri zelil ederek izzetini izhar eden)! (Beni uğrattığın belalara haksız yere düçar etmiş olmandan) Seni tesbih (ve tenzih) ederim, gerçekten ben (Senin yüceliğini hakkıyla takdir edemeyerek Senin değerini bilemeyen) zâlimlerden oldum. Ey Allah! Şüphesiz ben Senden isterim, Senin gayrinden istemem, Sana rağbet ederim, Senden başkasına rağbet etmem. Ey korkanların güvencesi, koruma isteyenlerin koruyucusu, hayırlara (yönelik) çokça (kapılar) açan, hataları gideren, kötülükleri mahveden, iyilikler yazan ve dereceleri yükselten, ben ancak Senden isterim. Ey Allah! Ey Rahmân! Ben tüm istenecek duaların en faziletlisi, en büyüğü ve kulun kendisinden başka bir şeyle Senden istemesi yakışık almayacak olan en tesirlisi ile, Senin en güzel isimlerin, en yüce sıfatların ve sayılamayacak nimetlerin hürmetine (Senden talepte bulunuyorum). Ve dahi nezdinde isimlerinin en değerlisi, Sana en sevgilisi, Senin katında mertebe bakımından en şereflisi, aracılık bakımından Sana en yakını, Senden sevap almak bakımından en bol olanı, Senden kabul görme cihetinden en çabuk olanı ile (Senden istiyorum). Yine böylece o Senin gizli-saklı olan, o yüce -en yüce-, o büyük -en büyük-, o kendisini sevdiğin ve kendisiyle Sana dua edenden razı olup duasını kabul ettiğin ismin ile (Senden diliyorum) -ki Senden isteyeni mahrum etmemen (Senin tarafından) Senin üzerine bir hak (olarak sabit) olmuştur. Yine Senin Tevrât, İncil, Zebûr ve Furkan (Kur'an) daki her bir ismin ile, yaratıklarından herhangi birine öğretmiş olduğun yahut kimseye öğretmediğin Sana ait her bir isim ile ve dahi Arş'ını taşıyan meleklerinin, såir meleklerinin ve yaratıklarından seçtiklerinin kendisiyle Sana dua yaptığı her bir isim ile, ayrıca Senden isteyenlerin, Sana rağbet edenlerin,Sana sığın (an ve sığındır)anların ve Sana yalvarıp yakaranların Senin üzerindeki (kabul olunma) hakkı hürmetine ve yine karada veya denizde, düzde yahut tepede Sana hakkıyla ibadet etmeye çalışan her bir kul hakkı için Senden dilekte bulunuyorum. Ben, ihtiyacı gerçekten çok şiddetli olan, cürmü (suçu) büyük olan, heläka yaklaşmış, kuvveti zayıflamış, amellerinden hiçbir şeye güvenemeyen, ihtiyaçları ve günahları için Senden başka sığınacak ve bağışlayacak bir Zat bulamayan biri olarak Sana dua ediyorum. Ben (Senin lütfunu ve kendi günahlarımı) itiraf eden, Senin ibadetinden çekinmeyen ve büyüklenmeyen biri olarak Sana (ait eşsiz inayetlere koşup) kaçtım. (Ben) dertli, fakir ve korunma isteyen biri(yim). Şüphesiz Sen, Rahman ve Rahim olan, gizli aşikâr her şeyi bilen, celâl (ululuk) ve ikram sahibi, göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısı, çok acıyan ve lütufkâr olan ve Kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan Allâh, ancak Sen olduğun için Senden (hâcetlerimi yerine getirmeni) istiyorum. Rab ancak Sensin, ben ise kulum, Mâlik ancak Sensin, ben ise köleyim, Aziz ancak Sensin, ben ise zelilim, Zengin ancak Sensin, ben ise fakirim, Diri ancak Sensin, ben ise ölüyüm, Baki ancak Sensin, ben ise faniyim, iyilik sahibi ancak Sensin, ben ise kötülük sahibiyim, bagışlayan ancak Sensin, ben ise günahkarım, merhametli ancak Sensin, ben ise hatalıyım, yaratan ancak Sensin, ben ise yaratılanım, güçlü ancak Sensin, ben ise zayıfım, veren ancak Sensin, ben ise dilenenim, korkusuz olan ancak Sensin, ben ise korkanım, rızık veren ancak Sensin, ben ise rızıklanan biriyim. Kendisine şikayetlerimi arzettiğim, Kendisinden yardım talep ettiğim, Kendisinden istekte bulunduğum ve Kendisine umut bağladığım en layık varlık ancak Sensin, zira şüphesiz Sen nice günahkârı bağışladın ve nice kötülük sahibinin yaptığını görmezden geldin. Ey acıyanların en merhametlisi! O halde beni de bağışla ve beni(m kötülüklerimi) de görmezden gel. (Amin!)-"[/myalert2][YENI_ISIM]Bu bölüm dua değildir, hadisten bahsetmektedir. Dua yukarıda görsellerin altında Arapça olarak verilmiştirعَنْ أُوَيْسِ الْقَرَنِي عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ دَعَا بِهذِهِ الْأَسْمَاءِ، اِسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ دُعَاءَهُ، وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ؛ لَوْ دَعَا بِهَذِهِ الْأَسْمَاءِ عَلَى صَفَائِحَ مِنَ الْحَدِيدِ لَذَابَتْ بِإِذْنِ اللَّهِ، وَلَوْ دَعَا بِهَا عَلَى مَاءٍ جَارٍ لَسَكَنَ بِإِذْنِ اللَّهِ، وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ أَنَّهُ مَنْ بَلَغَ بِهِ الْجُوعُ وَالْعَطَشُ ثُمَّ دَعَا بِهَذِهِ الْأَسْمَاءِ أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ، وَلَوْ دَعَا بِهَذِهِ الْأَسْمَاءِ عَلَى جَبَلٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي يُرِيدُهُ أَلَانَ اللَّهُ لَهُ شِعْبَ الْجَبَلِ حَتَّى يَسْلُكَ فِيهِ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي يُرِيدُهُ، وَإِنْ دَعَا بِهِ عَلَى مَجْنُونٍ أَفَاقَ مِنْ جُنُونِهِ، وَإِنْ دَعَا بِهِ عَلَى امْرَأَةٍ قَدْ عَسُرَ عَلَيْهَا وَلَدُهَا هَوَّنَ اللهُ عَلَيْهَا ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا دَعَا بِهِ وَالْمَدِينَةُ تُحْرَقُ وَفِيهَا مَنْزِلُهُ أَنْجَاهُ اللَّهُ وَلَمْ يَحْتَرِقُ مَنْزِلُهُ، وَإِنْ دَعَا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً مِنْ لَيَالِي الْجُمُعَةِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ كُلَّ ذَنْبٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَبَيْنَ الْآدَمِنِينَ، وَالَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ مَنْ دَعَا بِهَذَا الدُّعَاءِ فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ جَمِيعَ عُمُومِ الدُّنْيَا ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا دَعَا عَلى سُلْطَانٍ جَائِرٍ لَخَلَّصَهُ اللَّهُ مِنْ جَوْرِهِ، وَمَنْ دَعَا بِهَا عِنْدَ مَنَامِهِ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِ بِكُلِّ اسْمٍ مِنْهَا سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ، مَرَّةً يَكْتُبُونَ لَهُ الْحَسَنَاتِ، وَمَرَّةً يَمْحُونَ عَنْهُ السَّيِّئَاتِ وَيَرْفَعُونَ لَهُ الدَّرَجَاتِ، إِلَى يَوْمِ يُنْفَخُ فِي الصُّورِفَقَالَ سَلْمَانُ:«يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَكُلُّ هَذَا الثَّوَابِ يُعْطِيهِ اللَّه»قَالَ: «نَعَمْ، يَا سَلْمَانُ وَلَوْلَا أَنِّي أَخْشَى أَنْ تَتْرُكُوا الْعَمَلَ وَتَقْتَصِرُوا عَلَى ذَلِكَ لَأَخْبَرْتُكَ بِأَعْجَبَ مِنْ هَذَا، قَالَ سَلْمَانُ:عَلَّمْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ:نَعَمْ، قُلْ: اَللَّهُمَّ إِنَّكَ حَيْ لَا تَمُوتُ[/YENI_ISIM]"Her kim (Allah-u Teala'ya ait) bu isimlerle dua ederse Allah onun duasını kabul eder. Beni hak ile gönderen Zât'a yemin ederim ki, kişi bu isimlerle demir blokları üzerine dua edecek olsa elbette onlar Allah'ın izniyle erirler. Eğer onlarla akan bir su üzerine dua edecek olsa Allah'ın izniyle elbette o su sakinleşir (donar kalır da o kişi üzerinden rahatça geçebilir). Beni hak ile gönderen Zât'a yemin ederim ki, şüphesiz açlık ve susuzluk bir kişiyi (güçsüzlük raddesine) ulaştırsa da sonra o kişi bu isimlerle dua etse Allâh-u Teâlâ onu yedirir ve içirir. Eğer kişi gitmek istediği yerle arasında (engel) bulunan bir dağa karşı bu isimlerle dua edecek olsa, Allah-u Teâlâ ona dağın zor geçidini yumuşatır da o şahıs istediği yere (kolayca) gidebilir. Eğer bu duayı aklını kaybetmiş birinin üzerine okursa, o kişi delilik halinden ayılır. Eğer bunu çocuğu (nu doğurmak) kendisine zor gelen bir kadın üzerine okursa Allah-u Teâlâ ona kolaylık verir. Eğer bir adam, içinde evinin bulunduğu şehir yanarken bu duayı okursa Allâh-u Te'âlâ onu kurtarır da evi yanmaz. Bir kişi cuma gecelerinden kırk gece boyunca (bu isimlerle) dua ederse Allah-u Te'âlâ onun için Allah-u Azze ve Celle ile kendisi arasında bulunan (kimsenin bilmediği günah)ları bağışlar. O kişiyle insanlar arasında olan günahları da (helalleşmeye çalışıp helallik alamadığı kul haklarını da) mağfiret eder. Beni hak ile gönderen Zât'a yemin ederim ki, kim bu dua ile duada bulunursa Allâh-u Teâlâ dünyanın bütün dertlerini ondan açar. Eğer bir adam (bu isimlerle) zalim bir sultana beddua edecek olsa elbette Allah-u Teâlâ o kişiyi onun zulmünden halâs eder (kurtarır). Her kim uyuyacağı vakit bu isimlerle dua ederse Allâh-u Teâlâ o isimlerden herbirine mukabil kendisine yetmiş bin (bir rivayet yedi yüz bin) melek gönderir ki onlar (günahlarının bağışlanması için istiğfar ederler, ona dua ederler ve) bazen onun için sevaplar yazarlar, bazen günahlarını ondan silerler ve Sür'a üfürüleceği güne kadar onun derecelerini yükseltirler." Bu müjdeleri duyan Selman (Radiyallahu Anh): "Ya Rasûlelläh! Allah bu isimleri okuyana bunca sevabı verecek öyle mi?" diye sorunca Rasûlüllah (Sallallahu Aleyhi ve sellem): "Evet ey Selman! Ben sizin diğer (faziletli) amelleri bırakıp sadece bununla yetinmenizden korkmasaydım, elbette sana bu (anlatıla)nlardan daha acayip müjdeler açıklardım” buyurdu.Bunun üzerine Selman (Radryallahu Anh): "Ya Rasûlellâh! Bize bu isimleri öğret" deyince Rasûlüllah (Sallallahu aleyhi ve sellem): "Peki o zaman şunları söyle" buyurdu: "Ey Allah! Şüphesiz Sen hiç ölmeyecek Hayy'sın (dirisin). Aciz bırakılamayacak bir Halık'sın (yaratıcısın). Mağlup edilemeyen bir Gâlib'sin. (Neyin ne olduğunda) hiç şüphelenmeyen bir Basir'sin (görücüsün). (Duyduklarında) hiç şüphe etmeyen bir Semi'sin (işiticisin). Asla ezilemeyen bir Kahhar'sın (ezicisin). Hiç tükenmeyecek bir Ebedi'sin (sonsuzsun). Uzak olmayan bir Karib'sin (yakınsın). Kaybolmayan bir Şâhid'sin (her şeyin tanığısın). Zıttına gidilemeyen bir İlâh'sın (Kendisine tapılmayı hak edensin). Zulme uğratılamayacak bir Kahir (ezici güç sahibi) sin. Yedirilemeyen bir Samed'sin (ihtiyaçsızsın). Hiç uyumayan bir Kayyum'sun (her şeyi ayakta tutansın). Görülemeyen bir Muhtecib'sin (nurani hicaplarla örtülüsün). Haksızlığa uğratılamayan bir Cebbar'sın (istediğini istediğine zorla yaptıransın). (Hakaret etmek isteyenler tarafından) kastedilemeyecek derecede Azim'sin (büyüksün). Öğretilmeyen bir Âlim'sin. Zayıflamayan bir Kaviy'sin (güçlüsün). Vasfedilemeyen (nitelenemeyen) bir Cebbâr'sın (tarif etmeye çalışanları acizliğe mecbur edensin). Söz bozmayan bir Vefiy'sin (vefâkârsın). Zulmetmeyen bir Adl'sin (adâletin ta kendisisin). Fakir olmayan bir Ganiy'sin (zenginsin). Tükenmeyen bir Kenz'sin (aranacak bir hazinesin). Zulmetmeyen bir Hakem'sin (doğru hüküm verensin). Kahredilemeyen bir Meni'sin (ulaşıla mayansin). İnkâr edilemeyen bir Ma'ruf'sun (sıfatlarıyla bilinensin). Hakir görülemeyen bir Vekil'sin (küçümsenemeyecek şekilde kullarının işlerini yönetensin). İstişare edilemeyen bir Vitr'sin (kimsenin Kendisine ulaşıp istişare edemeyeceği kadar teksin). İstişare etmeyen bir Ferd'sin (kimseye danışma ihtiyacı duymayan tek varlıksın). Bıkmayan ve geri çevirmeyen bir Vehhab'sın (vermekten usanmayıp bolca nimet verensin). Gaflet etmeyen bir Seri'sin (istediğin işi çarçabuk görensin). Cimrilik etmeyen bir Cevâd'sın (cömertsin), cehâlet etmeyen bir Âlim'sin (ziyade bilensin). Gafil olmayan bir Hafız'sın (korumak istediklerini boş bırakmayan bir koruyucusun). (Duaları kabul etmekten) bıkmayan bir Mücib'sin (kabul edicisin). Yok olmayan bir Daim'sin (süreklisin). Eskimeyen bir Baki'sin (sonsuzsun). Kendisine benzenilemeyen Vähid'sin (birsin). Çekişilemeyen Muktedir'sin (güç sahibisin), vasfedilemeyen (anlatılamayacak derecede) Azim'sin (büyüksün). Muhalefet edilemeyen bir Vekil'sin (bütün işler kendisine ısmarlanan Zat'sın).(Sahiplendiklerinin velayetinden / yönetiminden) usanmayan bir Veli'sin (hakiki sahipsin). (Mülkünde) çekişilemeyecek derecede Ganiy'sin (zenginsin). Ey Kerim, ey Kerim, ey Kerim! (Ziyade kerem sahibi!) Ey Cevȧd (cömert)! Ey Mükrim (ikram edici)! Ey Kadir (sonsuz güç sahibi)! Ey Mücib (dualara icabet eden)! Ey Müte'âl (haksız yere üstünlük taslayanlara yüceliğini izhar eden)! Ey Celil! Ey Celil (çok yüce)! Ey Mütecellil (haksız yere yücelik taslayanları zelil kılarak yüceligini gösteren)! Ey Selâm (tüm âfet ve kusurlardan selâmette olan)! Ey Mü'min (Müslümanları azabından emin kılan)! Ey Müheymin (her şeyi hakkıyla koruyup gözeten)! Ey Aziz (izzet sahibi)! Ey Vehhab (karşılık beklemeksizin her varlığa bolca veren)! Ey Cebbâr (zorla da olsa dilediği yaratığını iradesi yönünde mecbur bırakabilen)! Ey Mütecebbir (zorbalık yapanların zorbalığını izzetiyle bastıran)! Ey Tahir (noksan sıfatlardan temiz)! Ey Tuhr (tertemiz)! Ey Mütetahhir (bütün şäibelerden son derece nezih)! Ey Kadir (kudret sahibi)! Ey Kadir! Ey Muktedir (son derece kuvvet sahibi)! Ey Aziz (izzet sahibi)! Ey Müte'azziz (haksız yere izzet iddia edenleri zelil ederek izzetini izhar eden)! (Beni uğrattığın belalara haksız yere düçar etmiş olmandan) Seni tesbih (ve tenzih) ederim, gerçekten ben (Senin yüceliğini hakkıyla takdir edemeyerek Senin değerini bilemeyen) zâlimlerden oldum. Ey Allah! Şüphesiz ben Senden isterim, Senin gayrinden istemem, Sana rağbet ederim, Senden başkasına rağbet etmem. Ey korkanların güvencesi, koruma isteyenlerin koruyucusu, hayırlara (yönelik) çokça (kapılar) açan, hataları gideren, kötülükleri mahveden, iyilikler yazan ve dereceleri yükselten, ben ancak Senden isterim. Ey Allah! Ey Rahmân! Ben tüm istenecek duaların en faziletlisi, en büyüğü ve kulun kendisinden başka bir şeyle Senden istemesi yakışık almayacak olan en tesirlisi ile, Senin en güzel isimlerin, en yüce sıfatların ve sayılamayacak nimetlerin hürmetine (Senden talepte bulunuyorum). Ve dahi nezdinde isimlerinin en değerlisi, Sana en sevgilisi, Senin katında mertebe bakımından en şereflisi, aracılık bakımından Sana en yakını, Senden sevap almak bakımından en bol olanı, Senden kabul görme cihetinden en çabuk olanı ile (Senden istiyorum). Yine böylece o Senin gizli-saklı olan, o yüce -en yüce-, o büyük -en büyük-, o kendisini sevdiğin ve kendisiyle Sana dua edenden razı olup duasını kabul ettiğin ismin ile (Senden diliyorum) -ki Senden isteyeni mahrum etmemen (Senin tarafından) Senin üzerine bir hak (olarak sabit) olmuştur. Yine Senin Tevrât, İncil, Zebûr ve Furkan (Kur'an) daki her bir ismin ile, yaratıklarından herhangi birine öğretmiş olduğun yahut kimseye öğretmediğin Sana ait her bir isim ile ve dahi Arş'ını taşıyan meleklerinin, såir meleklerinin ve yaratıklarından seçtiklerinin kendisiyle Sana dua yaptığı her bir isim ile, ayrıca Senden isteyenlerin, Sana rağbet edenlerin,Sana sığın (an ve sığındır)anların ve Sana yalvarıp yakaranların Senin üzerindeki (kabul olunma) hakkı hürmetine ve yine karada veya denizde, düzde yahut tepede Sana hakkıyla ibadet etmeye çalışan her bir kul hakkı için Senden dilekte bulunuyorum. Ben, ihtiyacı gerçekten çok şiddetli olan, cürmü (suçu) büyük olan, heläka yaklaşmış, kuvveti zayıflamış, amellerinden hiçbir şeye güvenemeyen, ihtiyaçları ve günahları için Senden başka sığınacak ve bağışlayacak bir Zat bulamayan biri olarak Sana dua ediyorum. Ben (Senin lütfunu ve kendi günahlarımı) itiraf eden, Senin ibadetinden çekinmeyen ve büyüklenmeyen biri olarak Sana (ait eşsiz inayetlere koşup) kaçtım. (Ben) dertli, fakir ve korunma isteyen biri(yim). Şüphesiz Sen, Rahman ve Rahim olan, gizli aşikâr her şeyi bilen, celâl (ululuk) ve ikram sahibi, göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısı, çok acıyan ve lütufkâr olan ve Kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan Allâh, ancak Sen olduğun için Senden (hâcetlerimi yerine getirmeni) istiyorum. Rab ancak Sensin, ben ise kulum, Mâlik ancak Sensin, ben ise köleyim, Aziz ancak Sensin, ben ise zelilim, Zengin ancak Sensin, ben ise fakirim, Diri ancak Sensin, ben ise ölüyüm, Baki ancak Sensin, ben ise faniyim, iyilik sahibi ancak Sensin, ben ise kötülük sahibiyim, bagışlayan ancak Sensin, ben ise günahkarım, merhametli ancak Sensin, ben ise hatalıyım, yaratan ancak Sensin, ben ise yaratılanım, güçlü ancak Sensin, ben ise zayıfım, veren ancak Sensin, ben ise dilenenim, korkusuz olan ancak Sensin, ben ise korkanım, rızık veren ancak Sensin, ben ise rızıklanan biriyim. Kendisine şikayetlerimi arzettiğim, Kendisinden yardım talep ettiğim, Kendisinden istekte bulunduğum ve Kendisine umut bağladığım en layık varlık ancak Sensin, zira şüphesiz Sen nice günahkârı bağışladın ve nice kötülük sahibinin yaptığını görmezden geldin. Ey acıyanların en merhametlisi! O halde beni de bağışla ve beni(m kötülüklerimi) de görmezden gel. (Amin!)-" (Ebu Nu'aym, Hilyetu'l-Evliya, 8/55-56; Necmuddin Omer en-Neseft, el-Kand fi zikri ulemdi Semerkand, no:911, sh:490-491) 
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Picture of İbadet Rehberi
İbadet Rehberi

İlim, Amel ve İhlas; Yaratılış Gayemizi Anlamak ve Anlatmak İçin.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yeni ve güncel içerikleri takip etmek için Telegram kanalımıza takılabilirsiniz.
İsmailağa ve Lalegül Dergileri
Cübbeli Ahmet Hoca Sohbetleri
Cübbeli Ahmet Hocanın Kitapları
Sosyal Medya Tasarımları
Telegram Icon Telegram Kanalımıza Katıl