Ettehiyyatü Duasında ki Selam’ı Günde 100 Kere Okumanın Fazileti

Duanın Okunuşu

Esselâmu aleyke eyyühennebiyyü ve rahmetullâhi ve berakâtüh.

Duanın Anlamı

Ey Nebî! Allâh-u Teâlâ’nın selâmı, rahmeti ve bereketleri senin üzerine olsun.
Bilgi İçeriği

Muhammed Hakkî en-Nâzilî (Kuddi- se Sirruhû) "Hazînetü'l-esrûr" ve "Nusratü'l- cünûd" isimli eşsiz eserlerinde salât-ü selâmın mertebeleri hakkında şu beyanda bulunmuştur: Seyyidü'l-Enâm Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem)e salât-ü selâm okurken her inanan erkek ve kadın için iki makam (okuma üslubu) vardır.Birinci Makam: (Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)e hitap yolu üzere salât-ü selâm okumaktır.) Bu makamda kişi Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)e salât-ü selâm ederken kendisini onun yüce huzurunda mülâhaza etmeli (râbıta üzere olmalı) ve tâzim ve ihtiram (saygı ve hürmet) ile Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)i Vehhab Teâlâ'ya aracı yaparak, kendisinden şefaat ve meded (himmet) isteyip salât-ü selâmı hitap yo- luyla zikreder ki bu makamda en münasip lafız: السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.» "Ey Nebî! Allâh-u Teâlâ'nın selâmı, rah- meti ve bereketleri senin üzerine olsun" sîğasıdır. Allâh-u Teâlâ en yüce makamda (Miʻrâc gecesi Kendi huzurunda) Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) Efendimize bu şekilde selâm verdiği için selâmların en fazîletlisi ve kelam- ların en güzeli budur ki Allâh-u Teâlâ Habibî- ne bu sîğa ile selâm vermiş ve onun ümmetleri- ne (her namazın teşehhüdünde okumaları için) bunu hediye etmiştir. Nitekim bir rivâyette naklolunduğuna göre:عَلَيْكَ بِهَذَا السَّلَامِ فَبَلِّغْهُ مِنِّي إِلَى أُمَّتِكَ لِيُسَلِّمُوا بِهِ عَلَيْكَ فَمَنْ سَلَّمَ بِهِ عَلَيْكَ فَأَنَا أَحْفَظُهُ مِنْ بَلَاءِ الدُّنْيَا وَأَهْوَالِ الْقِيَامَةِ وَأَخَلِصُهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِ وَأُسْكِنُهُ فِي حَظِيرَةِ الْقُدْسِ.» "Şüphesiz Allâh-u Teâlâ: 'Yâ Muham- med! Muhakkak Ben bu selâm ile sana selâm verdim. Benden ümmetine bunu ulaştır ki on- lar da sana bu selâm ile selâm versinler. Artık onlardan her kim sana bununla (bu selâm sîğası ile) selâm verirse, Ben onu dünya belâlarından ve kıyâmetin şiddetl(i hall)erin- den muhafaza edeceğim. Yine böylece kendisini kabir azabından ve kıyamet gününün azabından halâs edece- ğim, günahlarına ceza vermekten vazgeçece- ğim ve onu Hazîratü'l-Kuds'de (kutsal bahçe adındaki Zâtıma ait özel makamda) iskân ede- ceğim (yerleştireceğim) buyurmaktadır." (Mu- hammed Hakkî en-Nâzilî, Nusratü'l-cünûd, sh: 189)Bu selâm lafzında bu makamda tahrîri müm- kün olmayacak kadar ziyade havas (özellikler) bulunmaktadır. Şöyle ki her kim canının, aile- sinin, çocuklarının, mallarının dünya ve âhiret âfetlerinden emin olmasını diler, kazancında, ticaret ve ziraatinde rızık bolluğu ve bereket- ler isterse, yine böylece mânevî keşifler, zâhirî ve bâtınî fetihler, ayrıca Allâh indinde kurbet (mânevî yakınlık), halk indinde kabul (ve itibar) elde etmek murad ederse, ölüm sekerâtının (şid- detlerinin) kendisine âsân (kolay) edilmesini ve rûhunun bedeninden tereyağından kıl çekildiği gibi nez' edilmesini arzularsa her gün yüz kere: السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ.» "Ey Nebî! Allâh-u Teâlâ'nın selâmı, rah- meti ve bereketleri senin üzerine olsun" desin. İmâm-ı Senûsî (Rahimehullâh): “Bu vazifeye devam eden bazı kimselerin, namazın secdesin- de öldüğünü gördüm" demiştir. (Bazı eserlerde zikredildiğine göre bu selâ- ma günde yüz kere devam eden kişi ölür de, -ko- lay öldüğü için- nasıl öldüğünü bile anlamaz.)Şeyhim, senedim (dayanağım) ve mîzâb-ı feyzim (feyiz oluğum) Şeyhu'd-delâil Ali ibni Yûsuf el-Medenî (Kuddise Sirruhû) Hazretle- ri Medîne-i Münevvere'deki Bâbusselâm'da -Allâh-u Teâlâ kıyamet gününe kadar şerefini dâim eylesin- bana bu hususta icâzet vermiştir. Ben bu havâs ve esrârı onun 1261 senesin- deki nüshasından kaydettim. Ben de her gün bu selâma yüz kere devam etmek isteyenlere (beni görmeseler de) hat (yazı) ve kalem ile tam bir icâzetle izin verdim. Birçok avam, ulemâ ve meşâyih-ı ızâm da bihavlillâhi ve kuvvetihî (Allâh-u Teâlâ'nın kuvvet bahşetmesi) ve bihimmeti Seyyidi'l- Enâm (Aleyhi's-salâtü ve's-selâm) bu fakirden bu hu- susta icâzet (okuma izni) almıştır.
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Picture of İbadet Rehberi
İbadet Rehberi

İlim, Amel ve İhlas; Yaratılış Gayemizi Anlamak ve Anlatmak İçin.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yeni ve güncel içerikleri takip etmek için Telegram kanalımıza takılabilirsiniz.
İsmailağa ve Lalegül Dergileri
Cübbeli Ahmet Hoca Sohbetleri
Cübbeli Ahmet Hocanın Kitapları
Sosyal Medya Tasarımları
Telegram Icon Telegram Kanalımıza Katıl