Allah’ın En Sevdiği Duaların Odak Noktası: İsm-i Şerifler


İsm-i Şerifler, Allah’ın özel isimleri ve sıfatlarıdır. Bu isimler, Allah’ın kudretini, merhametini, hikmetini ve diğer yüce niteliklerini yansıtır. İsm-i Şerifler, dualarımızı daha anlamlı ve etkili hale getirerek, Allah’a olan sevgimizi ve saygımızı ifade etmemizi sağlar. Bu özel isimler, dua pratiği sırasında zikredilerek Allah’a yönelirken O’nun yüceliğini ve kudretini hatırlamamızı sağlar.

Allah’ın En Sevdiği Duaların Odak Noktası İsm i Şerifler Sayfa 95
Allah’ın En Sevdiği Duaların Odak Noktası İsm i Şerifler Sayfa 95
Allah’ın En Sevdiği Duaların Odak Noktası İsm i Şerifler Sayfa 96
Allah’ın En Sevdiği Duaların Odak Noktası İsm i Şerifler Sayfa 96

Duanın Okunuşu

Yâ nûrassemâvâti vel ard. Yâ zeynessemâvâti vel ard. Yâ cebbârassemâvâti vel ard. Yâ imâdessemâvâti vel ard. Yâ bedîassemâvâti vel ard. Yâ tâcessemâvâti vel ard. Yâ zel celâli vel ikrâm. Yâ sarîhal müstasrihîn. Ve yâ ğıyâsel müsteğîsîne vel müntehel âbidîn. El müferrice anil mekrûbîn. El müravviha anil mağmûmîne ve mücîbe duâil mudtarrîne ve kâşifel kürabi ve yâ ilâhel âlemîn. Ve yâ erhamerrâhimîn. Menzûlün bike küllü hâceh.

Duanın Anlamı

Ey gökleri ve yeri (güneş ve ayla) nurlandıran! Ey gökleri ve yeri (yıldızlarla ve burçlarla) süsleyen! Ey göklerin ve yerin (ve onlardaki her şeyin işlerini yoluna koyan) Cebbârı! Ey gökleri ve yeri ayakta tutan! Ey göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısı! Ey gökleri ve yeri (onlarda yarattığı güzelliklerle) taçlandıran! Ey celâl (heybet) ve ikrâm (lütuf) sahibi! Ey feryat edenlerin imdadına yetişen! Ey yardım isteyenlere imdad eden, ibadet edenlerin nihâî hedefi olan, dertlilerden sıkıntılarını bertaraf eden, kederlileri rahatlatan, darda kalanların duasına icabet eden ve dertleri açan! Ey âlemlerin İlâhı! Ey merhametlilerin en acıyanı! Bütün ihtiyaçlar ancak Sana arz edilir. (İşte bu isimleri zikrettikten sonra Rabbine hâcetini arzeyle).
Bilgi İçeriği

[ARAPÇA]يَا نُورَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا زَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا جَبَّارَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ! يَا عِمَادَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا بَدِيعَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا تَاجَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ! يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا صَرِيخَ الْمُسْتَصْرِخِينَ وَيَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ وَمُنْتَهَى الْعَابِدِينَ! الْمُفَرِّجَ عَنِ الْمَكْرُوبِينَ الْمُرَوّحَ عَنِ الْمَعْمُومِينَ وَمُجِيبَ دُعَاءِ الْمُضْطَرِينَ وَكَاشِفَ الْكُرَبِ وَيَا إِلَهَ الْعَالَمِينَ وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ! مَنْزُولٌ بِكَ كُلُّ حَاجَةٍ[/ARAPÇA][myalert1]Yâ nûrassemâvâti vel ard. Yâ zeynessemâvâti vel ard. Yâ cebbârassemâvâti vel ard. Yâ imâdessemâvâti vel ard. Yâ bedîassemâvâti vel ard. Yâ tâcessemâvâti vel ard. Yâ zel celâli vel ikrâm. Yâ sarîhal müstasrihîn. Ve yâ ğıyâsel müsteğîsîne vel müntehel âbidîn. El müferrice anil mekrûbîn. El müravviha anil mağmûmîne ve mücîbe duâil mudtarrîne ve kâşifel kürabi ve yâ ilâhel âlemîn. Ve yâ erhamerrâhimîn. Menzûlün bike küllü hâceh.[/myalert1][myalert2]"Ey gökleri ve yeri (güneş ve ayla) nurlandıran! Ey gökleri ve yeri (yıldızlarla ve burçlarla) süsleyen! Ey göklerin ve yerin (ve onlardaki her şeyin işlerini yoluna koyan) Cebbârı! Ey gökleri ve yeri ayakta tutan! Ey göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısı! Ey gökleri ve yeri (onlarda yarattığı güzelliklerle) taçlandıran! Ey celâl (heybet) ve ikrâm (lütuf) sahibi! Ey feryat edenlerin imdadına yetişen! Ey yardım isteyenlere imdad eden, ibadet edenlerin nihâî hedefi olan, dertlilerden sıkıntılarını bertaraf eden, kederlileri rahatlatan, darda kalanların duasına icabet eden ve dertleri açan! Ey âlemlerin İlâhı! Ey merhametlilerin en acıyanı! Bütün ihtiyaçlar ancak Sana arz edilir. (İşte bu isimleri zikrettikten sonra Rabbine hâcetini arzeyle)."[/myalert2]

ALLAH-U TE'ALA'NIN KENDİLERİ İLE DUA EDİLMESİNİ EN ÇOK SEVDİĞİ İSM-İ ŞERİFLER

Huzeyfe ibni'l-Yemân (Radiyallahu Anh) söyle anlatmıştur:Bir kere Cibril, Nebî (Sallallahu Aleyhi ve sellem)e gelerek: ' Yâ Muhammed! Bana senden daha sevgili olan hiçbir peygambere gönderilmedim. Sana Allâh'ın isimlerinden bazı isimler öğreteyim mi ki onlar Allâh-u Te'âlâ'nın, kendileriyle Zâtına dua edilmesini en çok sevdiği isimlerdendir. (Bu isimleri okumak istersen) de ki:"Ey gökleri ve yeri (güneş ve ayla) nurlandıran! Ey gökleri ve yeri (yıldızlarla ve burçlarla) süsleyen! Ey göklerin ve yerin (ve onlardaki her şeyin işlerini yoluna koyan) Cebbârı! Ey gökleri ve yeri ayakta tutan! Ey göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısı! Ey gökleri ve yeri (onlarda yarattığı güzelliklerle) taçlandıran! Ey celâl (heybet) ve ikrâm (lütuf) sahibi! Ey feryat edenlerin imdadına yetişen! Ey yardım isteyenlere imdad eden, ibadet edenlerin nihâî hedefi olan, dertlilerden sıkıntılarını bertaraf eden, kederlileri rahatlatan, darda kalanların duasına icabet eden ve dertleri açan! Ey âlemlerin İlâhı! Ey merhametlilerin en acıyanı! Bütün ihtiyaçlar ancak Sana arz edilir. (İşte bu isimleri zikrettikten sonra Rabbine hâcetini arzeyle)."(Taberânî, el-Mu'cemu'l-Evsat, no:145, 1/52; Heysemî, Mecma'u'z-Zevâîd, no:17396, 10/284)[myalert3]Lalegül Dergisi Kasım 2015[/myalert3][SHORT]Allah'ın En Sevdiği Duaların Odak Noktası: İsm-i ŞeriflerPeygamber Efendimiz Muhammed Mustafa (s.a.v.)'e gönderilen Cibril (a.s.)'ın, Allah'ın isimlerinden bazılarını öğrettiği bir anlatımdan bahsedilir. Bu isimler, Allah-u Te'ala'nın, kendisiyle Zâtına dua edilmesini en çok sevdiği isimlerdendir. Bu mübarek isimler, içerdikleri anlamlarla birlikte Allah'ın yüceliğini, kudretini ve merhametini vurgulamaktadır."Allah'ın En Sevdiği Duaların Odak Noktası: İsm-i Şerifler" başlığı, bu önemli bilgiyi özetlemekte ve dikkat çekmektedir. İsm-i Şerifler, Allah'ın sıfatlarını ve yüceliğini ifade eden özel isimlerdir. Bu isimlerin dua ederken kullanılması, Allah'a olan yakınlığımızı artırırken, dualarımızın Allah'ın rızasını kazanmasına yardımcı olur.Bu öğretici başlık altında, Hz. Huzeyfe (r.a.)'ın rivayetiyle aktarılan bir hadis-i şerif yer almaktadır. Cibril (a.s.), Peygamber Efendimiz'e gelerek Allah'ın kendisiyle Zâtına dua edilmesini en çok sevdiği isimleri öğretir. Bu isimler arasında Allah'ın yüceliğini, kudretini, merhametini ve yardımseverliğini vurgulayan ifadeler bulunur. Bu isimleri anlamak ve dua sırasında kullanmak, dualarımızın Allah katında daha makbul olmasını sağlar.İsm-i Şerifler, Allah'ın eşsiz sıfatlarını ve niteliklerini ifade ederken, aynı zamanda bizlere Allah'a yaklaşma ve O'na dua etme imkanı sunar. Bu isimleri zikretmek, kalbimizde Allah'ın yüceliğini hissetmemize ve O'na olan sevgimizi artırmamıza yardımcı olur. Aynı zamanda bu isimlerin dua ederken kullanılması, dua anında daha yoğun bir konsantrasyon sağlar ve Allah'ın huzurunda olduğumuzun farkına varmamızı kolaylaştırır."Allah'ın En Sevdiği Duaların Odak Noktası: İsm-i Şerifler" başlığı altında verilen bu bilgiler, Müslümanların Allah'a yakınlaşma ve dualarını Allah'ın sevgisini kazanacak şekilde yapma çabalarına rehberlik etmektedir. İsm-i Şeriflerin önemi ve kullanımı hakkında bilgi sahibi olmak, ibadetlerimizin kalitesini artırırken, manevi bir derinlik ve huzur kazandırır.İsm-i Şeriflerin dua pratiğinde kullanılması, Allah’a olan samimiyetimizi ve teslimiyetimizi artırır. Bu isimler, Allah’ın sonsuz kudretine, merhametine ve lütfuna olan inancımızı pekiştirir. Dua ederken bu isimleri anmak, içtenlikle yapılan bir ibadet şeklidir ve dualarımızın kabul olma ihtimalini yükseltir.“Allah’ın En Sevdiği Duaların Odak Noktası: İsm-i Şerifler” başlığı altında verilen hadis-i şerif, Hz. Huzeyfe (r.a.)'ın anlatımıyla aktarılmaktadır. Bu hadiste, Allah’ın en sevdiği duaların, isimlerinin kullanıldığı dualar olduğu vurgulanır. Bu bilgi, Müslümanların Allah’a olan yakınlıklarını ve duaya olan inançlarını güçlendirmektedir.İsm-i Şerifler, Allah’ın güzelliklerini ve sıfatlarını dile getiren özel isimlerdir. Bu isimlerin kullanılmasıyla, dua eden kişi Allah’a olan sevgisini ifade ederken aynı zamanda O’nun yüceliğini takdir etmektedir. Bu, insanın Rabbine olan bağlılığını güçlendirir ve manevi bir derinliği ortaya çıkarır.“Allah’ın En Sevdiği Duaların Odak Noktası: İsm-i Şerifler” başlığı altında verilen bilgiler, Müslümanlara dua pratiği sırasında İsm-i Şeriflerin önemini hatırlatmaktadır. Dua ederken bu özel isimleri anmak ve kullanmak, dualarımızı daha anlamlı ve etkili hale getirir. Bu sayede, Allah’ın rızasını kazanma yolunda daha da ilerler ve manevi gelişimimizi destekleriz.Sonuç olarak, İsm-i Şeriflerin dua pratiğinde kullanılması, Müslümanlara derin bir manevi deneyim sunar. Allah’ın sıfatlarını ve yüceliğini ifade eden bu isimleri zikretmek, dualarımızı daha samimi ve etkili hale getirir. “Allah’ın En Sevdiği Duaların Odak Noktası: İsm-i Şerifler” başlığı altında verilen bilgiler, Müslümanlara dua pratiği sırasında bu önemli isimleri hatırlatmaktadır. Dua ederken bu isimleri kullanmak, Rabbimize olan bağlılığımızı güçlendirir ve dualarımızın Allah’ın rızasını kazanmasına yardımcı olur.[/SHORT]
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Picture of İbadet Rehberi
İbadet Rehberi

İlim, Amel ve İhlas; Yaratılış Gayemizi Anlamak ve Anlatmak İçin.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yeni ve güncel içerikleri takip etmek için Telegram kanalımıza takılabilirsiniz.
İsmailağa ve Lalegül Dergileri
Cübbeli Ahmet Hoca Sohbetleri
Cübbeli Ahmet Hocanın Kitapları
Sosyal Medya Tasarımları
Telegram Icon Telegram Kanalımıza Katıl