900 Senelik İbadet Sevabı Kazandıran 3 Günlük Haram Ay Orucu

900 Sene İbadet Sevabı Kazanmak İçin 3 Gün Haram Ay Orucu – 900 Senelik İbadet Sevabı Kazandıran 3 Günlük Haram Ay Orucu

Bilgi İçeriği

HARAM AY ORUCU (Bu sene haram aylar 14 Temmuz (1 Zülka'de) Cumartesi günü başlayıp 9 Ekim (30 Muharrem) Salı günü bitmektedir.) Sene içersinde haram ay dört tânedir. Bunlar da Zülka'de, Zülhicce, Muharrem ve Re- ceb-i Şerif'tir. Üçü peş peşe, Receb-i Şerîf ise tektir. Bu sene Zülka'de, Zülhicce ve Mu- harrem ayları 14 Temmuz Cumartesi günü başlayıp 9 Ekim Salı günü bitecektir. Haram ayların en üstünü, bir rivâyet Muharrem-i Şerîf ayı, diğer bir rivâyette ise Re- ceb-i Şerif'tir. Bu mübarek ayların oruçlarının fazîleti hakkında birçok hadîs-i şerîf ve rivâyet mevcuttur. Nitekim Ebû Mucîbe el-Bâhilî'nin, babasından (Radıyallahu Anhümâ) ri- vâyet ettiğine göre hangi ayları oruçlu geçirmesini tavsiye buyurduğunu sorması üzerine Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) ona: عَنْ أَبِي مُجِيبَةَ الْبَاهِلِي عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «... وَصُمْ أَشْهُرَ الْحُرُمِ.» "Haram ayları oruçlu geçir." buyurmuştur. (İbnü Mâce, es-Sünen, es-Sıyâm:43, no:1741, 1/554) İbni Abbas (Radıyallâhu Anhūma) dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerifte Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve Sellem): عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَمَنْ صَامَ يَوْمًا مِنْ شَهْرٍ حَرَامٍ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ شَهْرًا.» "Haram aydan bir gün oruç tutana, Allâh-u Teʻâlâ her gününe karşılık bir ay (oruç tutmuş sevabı) yazar." buyurmuştur. Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve sellem)den gelen diğer bir rivâyette: "Haram aydan bir gü- nün orucu, diğerlerinin otuzundan efdaldir." buyrulmuştur. (el-Ğazâlî, el-İhyā, Kitâbu esrā- ri's-savm, Fasıl:3, 1/281; Ebû Muhammed el-Hallål, Fedâilü şehri receb, no:5, 15, sh.52, 73) Enes ibni Mâlik (Radıyallahu Anh)dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerifte Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ حَرَامِ الْخَمِيسَ وَالْجُمُعَةَ وَالسَّبْتَ كُتِبَ لَهُ عِبَادَةُ سَنَتَيْنِ»، وَفِي رِوَايَةٍ: «سَبْعِ مِائَةِ سَنَةٍ»، وَفِي رِوَايَةٍ: تِسْعِمِائَةِ سَنَةٍ.» "Her kim, herhangi bir haram aydan perşembe, cuma ve cumartesi olmak üzere üç günü oruçlu geçirirse, kendisine (tuttuğu her güne karşılık) iki sene, (başka bir ri- vâyette) yedi yüz sene, (diğer bir rivâyette ise) dokuz yüz sene ibâdet (sevabı) yazılır." (et-Taberûnî, el-Mu'cemü'l-evsat, no:1810, 2/468; Ebû Muhammed el-Hallal, Fedâilü şehri receb, no:14, sh:71; İbnü 'Asâ- kir, Tarīhu Medineti Dimeşk, 19/116; ed-Deylemî, Müsnedü'l-Firdevs, no:5696, 4/66; 'Abdülkadir el-Geylânî, el-Ğunye, 1/325; el-Heysemi, Mecma'u'z-zevaid, 3/19; es-Süyûtî, ed-Dürru'l-mensûr, 4/185; el-Gazāli, el-İhyā, Kitâbu esrâri's-savm, Fasıl:3, 1/281; ez-Zebidi, el-İthaf, 4/256; 'Ali el-Müttaki, Kenzü'l-'ummâl, no:24173, 8/561) Enes (Radıyallahu Anh)ın bu hadîs-i şerîf hakkında: "Ben bunu Rasûlüllâh (Sallallahu Aley- hi ve sellem)den işitmemişsem, kulaklarım sağır olsun." dediği rivâyet edilmiştir. (el-Beyhaki, Fezailü'l-evkāt, no:308, 1/537; el-Kâzerûnî, el-Müselselât, sh:247-250; et-Temmâm, el-Fevâid, no:589-590; Ahmed ibnü Hicāzi, Tuhfetü'l-ihvân, sh:10) İnsanlar içinde bu faziletleri en iyi bilenler, hiç şüphesiz ki sahabe-i kirâm ve tâbi'în-i izâm oldukları için İbni Ömer, Üsâme ibni Zeyd, Hasen-i Basrî, Ebû İshak es-Sebî'î (Radıyallahu Anhüm) gibi zatlar, haram ayların tümünü oruçlu geçirirlerdi. Süfyân-ı Sevrî (Radıyallahu (Radıyallahu Anh): "Oruç tutmak için bana en sevgili vakit, haram aylardır." derdi. (İbnü Receb el-Hanbeli, Letäifü'l-me'arif, sh:229)
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Picture of İbadet Rehberi
İbadet Rehberi

İlim, Amel ve İhlas; Yaratılış Gayemizi Anlamak ve Anlatmak İçin.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yeni ve güncel içerikleri takip etmek için Telegram kanalımıza takılabilirsiniz.
İsmailağa ve Lalegül Dergileri
Cübbeli Ahmet Hoca Sohbetleri
Cübbeli Ahmet Hocanın Kitapları
Sosyal Medya Tasarımları
Telegram Icon Telegram Kanalımıza Katıl