Salavat-ı Kübra ve Faziletleri – Cübbeli Ahmet Hoca

 

Duanın Okunuşu

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ seyyidel mürselîn.

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ seyyidennebiyyîn.

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ seyyidessâdiqîn.

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ seyyiderrâkiîn.

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ seyyides-sâcidîn.

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ seyyidel-qâidîn.

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ seyyidel-qâimîn.

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ seyyidel-musallîn.

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ seyyidezzâkirîn.

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ seyyideşşâhidîn.

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ seyyidel-evvelîn.

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ seyyidel-âhirîn.

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ rasûlallâh.

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ nebiyyallâh.

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ habîballâh.

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ men ekramehullâh.

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ men azzamehullâh.

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ men şerrafehullâh.

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ men azherahullâh.

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ menihtârahullâh.

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ men savverahullâh.

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ men abedallâh.

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ hayra halqillâh.

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ hâteme rusulillâh.

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ sultânel enbiyâ.

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ burhânel asfiyâ.

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ mustafâ.

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ muallâ.

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ müctebâ.

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ müzekkî.

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ mekkiyy.

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ medeniyy.

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ arabiyy.

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ quraşiyy.

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ hâşimiyy.

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ ebtahıyy.

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ zemzemiyy.

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ tihâmiyy.

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ ümmiyy.

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ seyyide veledi âdem.

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ Ahmed.

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ Muhammed.

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ tâhâ.

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ yâsîn.

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ müddessir.

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ sâhibel kevser.

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ şâfia yevmil mahşer.

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ sâhibettâc.

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ sâhibel mi’râc.

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ seyyidel evvelîne vel âhirîn.

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ seyyidel muhsinîn.

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ seyyidel kevneyni vesseqaleyyn.

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ sâhibenna’leyyn.

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ seyyidî yâ rasûlallâhi yâ hâtemel enbiyâi vel mürselîn.

Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ nebiyyallâhi yevmeddîn.

Subhâne rabbike rabbil izzeti ammâ yesıfûn. Ve selâmun alel mürselîn. Velhamdülillâhi rabbil âlemîn.

 

 

Bilgi İçeriği

Salavat-ı Kübra ve Faziletleri - Cübbeli Ahmet Hoca

[myalert1]Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ seyyidel mürselîn.Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ seyyidennebiyyîn.Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ seyyidessâdiqîn.Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ seyyiderrâkiîn.Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ seyyides-sâcidîn.Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ seyyidel-qâidîn.Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ seyyidel-qâimîn.Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ seyyidel-musallîn.Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ seyyidezzâkirîn.Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ seyyideşşâhidîn.Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ seyyidel-evvelîn.Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ seyyidel-âhirîn.Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ rasûlallâh.Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ nebiyyallâh.Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ habîballâh.Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ men ekramehullâh.Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ men azzamehullâh.Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ men şerrafehullâh.Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ men azherahullâh.Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ menihtârahullâh.Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ men savverahullâh.Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ men abedallâh.Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ hayra halqillâh.Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ hâteme rusulillâh.Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ sultânel enbiyâ.Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ burhânel asfiyâ.Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ mustafâ.Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ muallâ.Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ müctebâ.Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ müzekkî.Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ mekkiyy.Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ medeniyy.Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ arabiyy.Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ quraşiyy.Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ hâşimiyy.Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ ebtahıyy.Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ zemzemiyy.Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ tihâmiyy.Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ ümmiyy.Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ seyyide veledi âdem.Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ Ahmed.Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ Muhammed.Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ tâhâ.Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ yâsîn.Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ müddessir.Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ sâhibel kevser.Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ şâfia yevmil mahşer.Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ sâhibettâc.Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ sâhibel mi'râc.Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ seyyidel evvelîne vel âhirîn.Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ seyyidel muhsinîn.Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ seyyidel kevneyni vesseqaleyyn.Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ sâhibenna'leyyn.Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ seyyidî yâ rasûlallâhi yâ hâtemel enbiyâi vel mürselîn.Elfü elfi salâtin ve elfü elfi selâmin aleyke yâ nebiyyallâhi yevmeddîn.Subhâne rabbike rabbil izzeti ammâ yesıfûn. Ve selâmun alel mürselîn. Velhamdülillâhi rabbil âlemîn.[/myalert1][meta_gallery_carousel] [myalert3]https://cubbeliden.blogspot.com/[/myalert3] [SHORT]Salavat-ı Kübra, İslam dininde en büyük ve en etkili salavatlardan biridir. Bu salavatın fazileti ve gücü, birçok hadiste ve dini kaynakta detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Salavat-ı Kübra, Allah’ın sevgili Peygamberi Hz. Muhammed’e (s.a.v) salavat göndermek ve dualarımızın kabulü için okunan bir dua olarak bilinir. Salavat-ı Kübra, Arapça olarak yazılan bir duadır. Bu dua, “Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed” şeklinde okunur. Bu dua, Peygamberimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v) selam göndermek ve O’nun şefaatine nail olmak için yapılan bir dualardır. Ayrıca, bu dua okunduğunda Allah’ın rahmeti ve merhameti de artar. Salavat-ı Kübra, sadece Peygamberimiz Hz. Muhammed’e (s.a.v) salavat göndermekle kalmaz, aynı zamanda bize de birçok fayda sağlar. Bu salavatın okunması, dualarımızın kabulü için oldukça etkilidir. Ayrıca, bu salavatın okunması, ruhsal ve manevi bir huzur da sağlar. Salavat-ı Kübra, birçok şekilde okunabilir. Bu dua, zikir halinde veya namazlarda okunabilir. Ayrıca, günlük hayatta da okunabilir. İhtiyaç duyulduğunda veya sıkıntılı anlarda bu salavatın okunması, ruhsal bir huzur sağlayabilir. Salavat-ı Kübra’nın fazileti ve etkisi, birçok hadis ve dini kaynakta açıklanmıştır. Bu salavatın okunması, duaların kabulü için oldukça etkilidir. Ayrıca, bu salavatın okunması, ruhsal ve manevi bir huzur da sağlar. Salavat-ı Kübra’nın okunması, kalbin arınmasına, ruhsal bir huzur elde etmeye ve duaların kabulü için Allah’a yakınlaşmaya yardımcı olur. Salavat-ı Kübra’nın okunması için özel bir zaman veya yer yoktur. Bu dua, her zaman ve her yerde okunabilir. Ancak, bazı hadislerde bu salavatın cuma günleri, ramazan ayında ve gecelerde okunmasının daha fazla fazilet sağladığı belirtilmiştir. Salavat-ı Kübra, tarih boyunca birçok alim tarafından yorumlanmış ve açıklanmıştır. Bu salavatın etkisi ve fazileti hakkında birçok hikaye ve mucize de anlatılmıştır. Bazı alimler, bu salavatın okunmasının kişiyi dünya ve ahiret hayatında olumlu etkiler yarattığını belirtirken, bazıları da bu salavatın okunmasının hastalıkları iyileştirdiği ve sıkıntılardan kurtardığına inanır. Salavat-ı Kübra, her Müslüman’ın bilmesi ve okuması gereken bir dua olarak kabul edilir. Bu salavatı okumanın faydaları, birçok hadis ve dini kaynakta detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Ayrıca, Salavat-ı Kübra’nın okunuşu da oldukça kolaydır ve herkes tarafından rahatlıkla okunabilir. Salavat-ı Kübra’nın okunuşunda doğru telaffuz çok önemlidir. Bu salavatı okurken, özellikle Arapça telaffuzunda zorluk çeken kişilerin doğru bir şekilde okuması için öğrenmesi gereken bazı noktalar vardır. Bunlar, “salli” kelimesinin “se-l-li” olarak okunması, “sey-yi-di-na” kelimesinin de “se-yi-yi-di-na” olarak okunmasıdır. Salavat-ı Kübra’nın okunması için birçok farklı sebep olabilir. Bu dua, dualarımızın kabulü için okunabileceği gibi, Allah’ın rahmetinin ve merhametinin artması için de okunabilir. Ayrıca, bu salavatın okunması, manevi bir huzur ve sükunet sağlar. Sonuç olarak, Salavat-ı Kübra, İslam dininde en büyük ve en etkili salavatlardan biridir. Bu salavatın okunması, duaların kabulü için oldukça etkilidir. Ayrıca, bu salavatın okunması, manevi bir huzur ve sükunet sağlar. Salavat-ı Kübra, her Müslüman’ın bilmesi ve okuması gereken bir dua olarak kabul edilir. Bu salavatın faziletleri ve etkileri, birçok hadis ve dini kaynakta detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Bu sebeple, her fırsatta bu salavatı okumak ve dualarımızın kabulü için Allah’a dua etmek, ruhsal ve manevi bir huzur elde etmemize yardımcı olacaktır. Salavat-ı Kübra’nın okunmasıyla ilgili birçok farklı rivayet ve hikaye de mevcuttur. Örneğin, Hz. Ali’nin bir hadisinde Salavat-ı Kübra’nın okunmasının, insanın maddi ve manevi hayatına olumlu etkileri olduğu belirtilir. Ayrıca, bu salavatın okunmasıyla Allah’ın rahmeti ve merhameti artar ve günahların affı için dua edilir. Salavat-ı Kübra, sadece bir dua olmanın ötesinde birçok fayda sağlayan bir salavattır. Bu salavatın okunması, insanın ruh ve beden sağlığına da fayda sağlar. Ayrıca, Salavat-ı Kübra, kişinin ibadet hayatına da olumlu etkiler yapar. Salavat-ı Kübra’nın okunması sırasında, kişinin samimi bir şekilde dua etmesi ve kalbinin Allah’a yönelmesi önemlidir. Ayrıca, bu salavatın okunması sırasında, kişinin niyetinin doğru olması ve Allah’ın rızasını göz önünde bulundurması gereklidir. Salavat-ı Kübra, birçok dilde okunabilir. Ancak, Arapça telaffuzunun doğru olması çok önemlidir. Bu sebeple, bu salavatı okumak isteyen kişilerin, doğru telaffuz için öğrenmesi gereken bazı noktaları öğrenmeleri gerekmektedir. Sonuç olarak, Salavat-ı Kübra, İslam dininde çok önemli bir yere sahip olan ve birçok fayda sağlayan bir salavattır. Bu salavatın okunması, Allah’ın rızasını kazanmak, duaların kabulü için dua etmek, manevi bir huzur elde etmek ve birçok fayda sağlamak için önemlidir. Her Müslüman’ın bu salavatı öğrenmesi ve okuması, ibadet hayatına büyük bir katkı sağlayacaktır.[/SHORT][SHORT]salavatı kübra, salavat kübra, salavatı kübra oku, salavatı kübra duası, salavatı kübra arapça, salavatı kübra arapçasi, salavatı kübra cübbeli, salavatı kübra fazileti, salavatı kübra okunuşu, salavatı kübra dinle, salavatı kübra türkçe, salavatı kübra türkçe okunuşu, salavatı kübra fazileti mutluluğun şifresi, salavatı kübra hacet için, salavatı kübra abdestsiz okunur mu, salavatı kübra cübbeli ahmet hoca, salavatı kübra duası türkçe okunuşu, salavatı bedevi kübra, salavatı kübra arapça okunuşu, salavatı kübra arapça yazılışı, salavatı kübra kadınlar kulübü, es salatul kübra en büyük salavat, mucize dualar salavatı kübra, salavatı kübra anlamı, salavatı kübra kitabı, cübbeli ahmet hoca salavatı kübra indir, salavatı kübra türkçe meali, abdulkadir geylani salavatı kübra, es salavatı kübra en büyük salavat, salavatı kübra adetliyken okunur mu, salavatı kübra duası dinle, en büyük salavatı kübra, salavat kübra dinle, salavatı kübra nın sırları, cübbeli salavatı kübra, salavat ı kübra fazileti, salavat ı kübra türkçe okunuşu, abdülkadir geylani salavatı kübra, salavatı kübra meali, salavatı kübra okuyanlar yorum, salavat ı kübra cübbeli ahmet hoca, salavatı kübra abdülkadir geylani, salavatı kübra büyük salavat, salavatı kübra nın okunuşu, salavatı bedevi kübra mührü, salavatı kübra cübbeli ahmet, salavatı kübra cübbeli ahmet hoca fazileti, salavatı kübra duası arapça, salavatı kübra duası oku, salavatı kübra indir, salavatı kübra indir mp3, salavatı kübra mucizeleri, abdulkadir geylani salavatı kübra fazileti, abdülkadir geylani salavatı kübra fazileti, cübbeli ahmet hoca salavat kübra, cübbeli ahmet salavatı kübra, es salavatı kübra, salavat kübra arapça, salavat kübra fazileti, salavat kübra oku, salavatı bedevi kübra fazileti, salavatı kübra arapça indir, salavatı kübra arapça metni, salavatı kübra arapça pdf, salavatı kübra bedevi, salavatı kübra cübbeliden, salavatı kübra dinle cübbeli ahmet hoca, salavatı kübra duası büyük salavat, salavatı kübra duası fazileti, salavatı kübra duası indir, salavatı kübra fazileti cübbeli, salavatı kübra kitabı fiyatı, salavatı kübra mucizesi, salavatı kübra nedir, salavatı kübra okuyanlar, salavatı kübra pdf, salavatı kübra pdf indir, salavatı kübra rızık duası, salavatı kübra türkçe anlamı, salavatı kübra türkçe yazılışı, salavatı kübra yazılışı, salavatı kübranın okunuşu, abdussamed salavatı kübra, adetliyken salavatı kübra okunurmu, büyük salavat 1.kübra, büyük salavatı kübra duası, cubbeli ahmet hoca salavat kübra, cübbeli ahmet hoca salavat-ı kübra indir, cübbeli ahmet hoca salavatı kübra, cübbeli ahmet hoca salavatı kübra dinle, cübbeli ahmet hoca salavatı kübra fazileti, cübbeli ahmet hoca salavatı kübra faziletleri, cübbeli ahmet hoca salavatı kübra okunuşu, cübbeli ahmet hocadan salavatı kübra dinle, cübbeli hoca salavatı kübra, es salat'ul kübra en büyük salavat, es salavatı kübra duasi en büyük salavat, es salavatı kübra duası, es salavatı kübra fazileti, es-salavatı kübra duası[/SHORT]
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Picture of İbadet Rehberi
İbadet Rehberi

İlim, Amel ve İhlas; Yaratılış Gayemizi Anlamak ve Anlatmak İçin.

0 Responses

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yeni ve güncel içerikleri takip etmek için Telegram kanalımıza takılabilirsiniz.
İsmailağa ve Lalegül Dergileri
Cübbeli Ahmet Hoca Sohbetleri
Cübbeli Ahmet Hocanın Kitapları
Sosyal Medya Tasarımları
Telegram Icon Telegram Kanalımıza Katıl