Ramazanı Şerif Ayının Her 10 Gününde ki Zikirleri (Başı, Ortası ve Sonu)

Duanın Okunuşu

(ilk 10 gün) Yâ erhamerrâhimîn.

Duanın Okunuşu

(ikinci 10 gün) Yâ ğaffârazzünûb.

Duanın Okunuşu

(üçüncü 10 gün) Yâ mu’tiqarriqâb.
Bilgi İçeriği

Ramazan-ı Şerif Ayının Her 10 Gününde ki ZikirlerRamazan ayı, Müslümanlar için manevi bir yenilenme ve ibadet etme zamanıdır. Bu kutsal ayın her 10 gününde, farklı zikirler yapılır ve ibadetler artar. Her bir 10 günlük dilimde, Müslümanlar için özel anlamlar taşıyan zikirler yapılarak manevi olarak kendilerini güçlendirirler.1. Başlangıç 10 Gün:Bu ilk 10 gün, rahmet ve mağfiretin bol olduğu günlerdir. Bu dönemde en çok yapılan zikir, Allah'ın rahmetinden ve mağfiretinden istifade etmek için dua etmektir. Bu günlerde yapılan dualar, Allah'ın rahmetiyle dolup taşar.2. Orta 10 Gün:İlk 10 günün ardından gelen bu dönemde, özellikle tövbe ve istiğfar zikirleri ön plana çıkar. Müslümanlar, günahlarından arınmak ve temizlenmek için yoğun bir şekilde tövbe ederler. Bu günlerde yapılan tövbe ve istiğfar duaları, Allah'ın rahmetine ulaşmayı kolaylaştırır.3. Son 10 Gün:Ramazan ayının son 10 günü, kulların Allah'a yakınlaşma ve O'nun rızasını kazanma fırsatını bulduğu günlerdir. Bu dönemde en çok yapılan zikir, Allah'ın lütuf ve kereminden istifade etmek için yapılan dualardır. Bu günlerde yapılan dualar, Allah'ın lütuf ve keremiyle kullarını mükafatlandırmasını temenni eder.Her bir 10 günlük dilimde yapılan zikirler, Müslümanların manevi olarak güçlenmelerine ve Allah'a daha yakın hissetmelerine yardımcı olur. Bu dönemlerde yapılan duaların ve zikirlerin kabul olma ihtimali yüksektir ve Müslümanlar, bu zamanları en iyi şekilde değerlendirerek manevi olarak kendilerini güçlendirirler. Bu sebeple, Ramazan ayının her bir 10 günü, Müslümanlar için ayrı bir öneme sahiptir ve bu günlerde yapılan zikirler, ibadetler ve dualar, manevi olarak kendilerini güçlendirmelerine yardımcı olur. Ramazan Ayında Tesbih İbadetleri ve Kabul Olan DualarRamazan ayı, İslam'ın en kutsal aylarından biridir ve müminler için büyük bir fırsat sunar. Oruç tutmanın yanı sıra, bu mübarek ayda tesbih ibadetleri ve kabul olan dualar da büyük bir öneme sahiptir. İşte Ramazan ayında çekilen tesbihler ve kabul olan dualar:Ramazan Ayında Çekilen Tesbihler:Ramazan ayı, zikir ayı olarak kabul edilir ve bu ayda yapılan zikirler, diğer aylara nazaran daha fazla sevap kazandırır. Ramazan ayının her 10 gününde özel tesbihler çekilir ve bu zikirler, manevi olarak güçlenmeye yardımcı olur.Ramazan'ın İlk 10 Günü: Ramazan'ın ilk 10 günü rahmettir. Bu dönemde en çok yapılan zikir, "Ya Erhamerrahimin" (Ey acıyanların en merhametlisi) tesbihi çekilir. Bu tesbih, Allah'ın sonsuz rahmetini talep etmek için yapılan bir zikirdir.Ramazan'ın İkinci 10 Günü: Ramazan'ın ikinci 10 günü mağfiret günleridir. Bu dönemde en çok yapılan zikir, "Ya Gaffarez Zünüb" (Ey günahları bağışlayan) tesbihi çekilir. Bu zikir, Allah'tan günahların affını dilemek için yapılan bir zikirdir.Ramazan'ın Son 10 Günü: Ramazan'ın son 10 günü, cehennemden kurtuluş günleridir. Bu dönemde en çok yapılan zikir, "Ya Atikarrikab" (Ey iyileri koruyan) tesbihi çekilir. Bu tesbih, Allah'ın iyileri korumasını ve cehennemden azat etmesini dilemek için yapılan bir zikirdir.Bu tesbih ibadetleri, Ramazan ayında manevi olarak kendini güçlendirmek isteyen Müslümanlar için önemlidir. Her bir tesbih, Allah'ın rahmetine, mağfiretine ve korumasına sığınmayı temsil eder.Ramazan Ayında Okunan Dualar:Ramazan ayı, duaların kabul olduğu mübarek bir zaman dilimidir. Peygamber Efendimiz (S.A.V) Ramazan ayında dua etmenin önemini vurgulamış ve bu ayda yapılan duaların daha fazla kabul edileceğini belirtmiştir.İftar Duası: İftar vaktinde yapılan dua, orucun açılmasıyla birlikte yapılan en önemli dualardan biridir. "Allahümme leke sumtu ve bike amentü" (Allah’ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım) şeklindeki dua, orucun açılmasının sevincini ve şükranını ifade eder.Ramazanın İlk Günü Duası: Ramazan'ın ilk gününde okunan dua, bu kutsal ayın bereketinden ve rahmetinden istifade etmeyi dilemektedir. "Allah'ım! Bu günde tuttuğum orucu gerçek oruç tutanların orucu gibi kıl" şeklindeki dua, ibadetin kabul olmasını ve günahların bağışlanmasını talep eder.Ramazanın Son Cuma Duası: Ramazan ayının son cuma günü, hem Cuma gününün faziletinden hem de Ramazan ayının bereketinden istifade etmek için önemli bir fırsattır. Bu gün okunan dualar, özellikle cennet kapılarının açıldığı ve duaların kabul olduğu bu mübarek günün bereketinden yararlanmayı amaçlar.Ramazan ayında yapılan tesbih ibadetleri ve okunan dualar, Müslümanların manevi olarak güçlenmelerine ve Allah'a daha yakın hissetmelerine yardımcı olur. Bu ibadetler, bu mübarek ayın bereketinden ve rahmetinden tam olarak istifade etmeyi sağlar. Rasulullah’ın Ramazan'ın ilk on gününü “rahmet günleri” olarak isimlendirmesi önemlidir. Ramazan'ın ilk günleri, bu ayın genelini; bu ay, belki yılımızı hatta ömrümüzü etkileyecektir. Bu Ramazan'da bir farkındalık oluşturalım, Ramazan'ı değerlendirelim ve böylece Ramazan'la birlikte değer kazanalım, rahmet ikliminde yolculuğa çıkalım.ZAMANIN SAHİBİ ALLAHÜç aylar duasına Rabbimiz icabet etmiş ve ömrü olanlar için yeni bir Ramazan daha gelmiş bulunuyor.Her bir zaman dilimini 30 günlük bir 'ay' olarak kabul ederek dualarla karşılayalım. Ramazan hilalini yine dualarla karşılayalım. Zamanı iyi değerlendirmek için niyet beyanı ortaya koyalım ve Ramazan'ın ilk günü itibariyle bu niyeti ve iradeyi, Allah'ın razı olacağı amellerle gösterelim. Kelime-i şehadetin göstergesi bir hayat... Tanıklık edilen davranışlar, şahitlik konusu olan şahitlerin ahlakı...Peygamberimiz (s); “Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu ateşten kurtuluştur” (Beyhaki, Şuabu’l-İman 3/306) buyurduğu rahmet, mağfiret ve kurtuluş ayı olan Ramazan-ı Şerif, umarım bize, ailemize, ülkemize ve İslam âlemine rahmet olur.Ramazan'ın ilk günleri bu ayın genelini; bu ay, yılımızı belki de ömrümüzü etkileyecektir. Rasulullah’ın Ramazan'ın ilk on gününü “rahmet günleri” olarak isimlendirmesi önemlidir.Bu Ramazan'da bir farkındalık oluşturalım, Ramazan'ı değerlendirelim ve böylece Ramazan'la birlikte değer kazanalım, rahmet ikliminde yolculuğa çıkalım. Rahmet sahibinin gösterdiği yolda, rahmet peygamberimizin önderliğinde yol bulmaya, rahmet ümmetinin bir ferdi olarak yük olan değil, yük alan, değer katan bir rahmet insanı olarak çalışalım.RAMAZAN'IN İLK GÜNLERİ: RAHMET GÜNLERİRahmet, sözlükte acıma, sevme, şefkat etme, incelik ve bağışlama gibi anlamlara gelir.Rahmet, Allah için kullanıldığında ihsan ve lütuf; insanlar için kullanıldığında ise acıma, bağışlama ve kalp yumuşaklığı anlamına gelir.Kur’an, Allah’ı tanıtırken öncelikle O’nun Rahmân ve Rahîm oluşundan bahseder. Allah’ın rahmet özelliği ile ilgili olarak Esmâ-i Hüsnâ’da otuza yakın isim geçmektedir. Rabbimizin kullar hakkında en çok işlediği ve en belirgin özelliği rahmettir. Allah’ın kullarına gazap etmesi veya onları cezalandırması bir şarta bağlı iken, rahmet sıfatı herhangi bir şarta bağlı değildir. Allah’ın rahmeti bütün yaratıklar hakkında geneldir. “O kendisi için rahmeti yazmış (farz kılmış) tır.” (En’am 12)Allah’ın rahmeti O’nun Rahman isminin bir tecellisi olarak istesek de istemesek de, layık olsak da olmasak da bizi kuşatır. Rahim ise daha ziyade liyakate bakar.Allah’ın rahmeti hayatımızın her yönünü kuşatmıştır. Hayat ve hayatı devam ettiren araçlar, bağışta bulunma ve rızıklandırma, kabiliyet ve irade verme, organlar ve yiyecekler, içecekler ve yerler, üzerimizde olanlar ve gökler, hepsi o geniş rahmetin neticesidir. Allah, rahmetini bir an kaldırsa yeryüzünde yaşanmaz, hayat sona erer.Rahman ve Rahim olan, merhametlilerin en merhametlisi Allah (cc) ‘rahmetim gazabımı geçti’ fermanıyla bizleri sevindirirken; alemlere rahmet olarak gönderdiği Rasulü (sav) ‘Yer yüzündekilere merhamet edin ki, gök yüzündekiler de size merhamet etsin’ emriyle bizi müjdeliyor.“İnsanı Rahman yaratır.”Semayı Rahman yükseltir, ölçüyü Rahman koyar.Rahmet ve merhamet yaratılış genlerine konmuştur insanın.Kur’an’ı Rahman öğretir.Kur’an’a Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla başlanır.Her işe Rahman ve Rahim olanın adıyla başlanır.“Bismillahirrahmanirrahim”in bir Müslümanın hayatında bu ölçüde yoğun olarak var olması, bir terbiye hassasiyetinden ayrı düşünülebilir mi?Su içerken, yemek yerken, ayakkabımızı giyerken, eve girerken, evden çıkarken, iş yerimizin kapısını açarken, yazıya – söze başlarken, bebeğin kundağını sararken, kurbanın boğazına bıçağı çekerken...Rahman ve Rahim olana kalbimizi bağlayarak...Önce kendi dünyamızı sonra evimizden başlayarak dış dünyayı “Rahmet Peygamberi”nin iz'ine çağırmak için, özelde Müslüman bireyin, genelde İslam ümmetinin rahmet yüklü olması gerekiyor. Rahmet ikliminde yaşadığımız bu günlerde, rahmet sağanaklarının üzerimize yağması için, Allah’ın rahmetine karşı bizlerin üzerine düşen birtakım görevler ve sorumluluklar vardır.Öncelikle O’nu hakkıyla tanımalıyız. Ona olan imanımızı güçlendirmeliyiz.Allah’ı önce kendimiz rahmet sahibi olarak tanıyacağız. O’nun rahmeti olmadan hiçbir şeye sahip olamayız. O’nun nimetlerini saymakla bitiremeyiz. O’nun rahmetiyle yaşıyor, O’na kulluk etmeye çalışıyoruz. O’nun af ve rahmetiyle cennete girmeyi arzuluyoruz. Hiçbir insan O’nun rahmeti olmadan cennete giremeyecektir. Bütün bu nimetlere karşılık şükreden bir kul olmalıyız. Hayatımızı şükür üzere bina etmeliyiz. Şükür sadece sözle yapılan bir ibadet değildir. Gerçek şükür bedenle, azalarla ve hayatın her alanında O’na kul olarak yapılır.Onun en büyük rahmeti olan Kur’an’ı anlayarak ve üzerinde düşünerek okumalıyız.Hayatımızı bütün yönleriyle Kur’an’a göre düzenlemeliyiz. O’nu diğer insanların da tanıması için çaba harcamalıyız. Öncelikle ana, baba, evlat ve dostlarımızı Kur’an nimetiyle tanıştırmalıyız. İnsanlara Allah’ı tanıtırken öncelikle rahmet sıfatı ile tanıtmalıyız. İnsanlara Allah’ı sevdirmeli, O’nu öcü olarak, cayır cayır yakan, cehenneme atan, cezalandıran ve taş yapan olarak tanıtmamalıyız. Bu konuda Peygamberimizin şu sözünü unutmamalıyız:DİNİ GERÇEKTEN KAVRAYAN KİMSE“Size gerçek fakihi (dini kavrayan kimseyi) haber vereyim mi?Gerçek fakih:1- İnsanları Allah’ın rahmetinden ümitsizliğe düşürmeyen,2- Onlara, Allah’a isyan hususlarında kolaylık tanımayan,3- Onları Allah’ın azabından emin kılmayan,4- Kur’an’ı başka kaynaklara meylederek terk etmeyendir. Şüphesiz ki kendisinde ilim olmayan ibadette, kendisinde anlama olmayan ilimde, kendisinde düşünce olmayan okumada hiçbir hayır yoktur.” (Dârimî)Kur’an birçok ayette Allah’ın rahmet özelliğini ve bunun insanlar üzerindeki yansımalarını anlatır. Allah’ı bu yönüyle tanıtmamız insanların kalplerini yumuşatacak ve onları Allah’a kulluğa yöneltecektir.ALLAH'IN KULLARINA KARŞI MERHAMETLİ OLMALIYIZKur’an’ın hayat programı ve nizamı olması için elimizden gelen bütün gayreti göstermeliyiz. Allah’ın kullarına karşı merhametli olmalıyız. Onları Allah’ın en büyük rahmeti olan Kur’an’la ve Hz.Peygamberle tanıştırmalıyız. Hz. Muhammed’den başka gerçek önder ve rehber olmadığını insanlara duyurmalıyız. Allah’a ve Rasülüne itaat eden mü’minleri dost edinip onlara şefkat ve rahmet kanatlarımızı germemiz gerekir. Mü’minlere karşı merhametli, kâfirlere karşı ise vakarlı ve şerefli olmamız gerekir.Kur’an’a ve Hz. Muhammed’e düşman olanları dost edinmemeliyiz. Onlara karşı Kur’an’ın öngördüğü şekilde mücadele etmeliyiz. Allah’ın rahmeti hem dünya hayatını hem de ahireti kuşatır. “Kıyamet günü yüzleri ağaranlara gelince onlar Allah’ın rahmetinde olacaklardır. Onlar orada ebedi kalacaklardır.” (Âl-i İmran 107) Allah insanlara rasgele rahmet etmez. Kulların da bazı görev ve sorumlulukları yerine getirmeleri gerekir. Allah her şeyi belli bir yasaya bağlamıştır. Buna “sünnetullah” denir. Rahmetinin gelmesi de bazı kurallara bağlıdır.Bunları Allah’ın en büyük rahmeti olan Kur’an’dan on günün her birinde uygulamak üzere öğrenmeye çalışalım.ALLAH KİMLERE RAHMET EDER?1- Allah, iyiliği emredip kötülüklerden sakındıran, namazı kılıp zekâtı veren ve Allah’a ve Rasulüne itaat edenlere rahmetini indirir.2- Allah Kur’an okunurken susup dinleyenlere, Kur’an’a uyan ve müttaki olanlara rahmet eder.3- Allah istiğfar edenlere rahmet eder.4- Allah dünya ve ahiret azabından korkan ve günahlardan sakınanlardan rahmetini esirgemez.5- Müslüman kardeşlerinin aralarını düzeltenlere Allah rahmet eder.Başlarına bir bela ve musibet geldiği zaman “ İnnâ lillâhi ve innâ ileyhi râciûn” diyerek Allah’ı hatırlayanlara Allah rahmet eder.6- Allah, iman edip hicret eden, kendi dinine sarılanlara ve kendi yolunda cihad edenlere, sabreden ve salihlerden olanlara rahmet eder.7- Allah müşriklerden ve putlardan uzaklaşanlara, yeryüzünde fesat çıkarmayan, korku ve ümitle dua edenlere ve muhsinlere rahmet eder.8- Allah peygamberin yanında yer alanlara rahmet eder.9- Allah, Allah’a ve ahiret gününe iman edip infak edenlere rahmet eder.10- Bir de iman edip birbirlerine sabrı ve merhameti tavsiye edenlerden olmak gerekir.RAHMANIN KULLARININ ÖZELLİKLERİBununla birlikte Rahmet sahibi Rabbimiz rahmet kitabının 25. suresinde Rahmân’ın kullarının özelliklerini anlatır. (Şimdi de elimizin altındaki, okuduğumuz zaman anlayabileceğimiz bir mealden bu özellikleri öğrenip, bizde var mı bunu öğrenelim. Rahmanın kullarının kimler olduğunu öğrendiysek, aşağıdan devam edelim)Allah’ın rahmeti her şeyi kuşattığı halde bazı insanlar Allah’ın rahmetinden ümit keserler. Allah’ı hakkıyla tanıyamayan bu insanlar Allah’ın ayetlerine karşı önyargılı hareket ederler. Gerçeklere karşı kulaklarını, gözlerini ve kalplerini kapatırlar. Kur’an bu insanları şöyle niteliyor: “Allah’ın ayetlerini ve O’na kavuşmayı inkâr eden kafirler Allah’ın rahmetinden ümit keserler.” (Ankebût 23) “Allah’ın rahmetinden ancak hak yoldan sapanlar ümit keserler.” (Hicr 56)Âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed (s.a.v)’i de hayatı ve hadisleri ile tanımalıyız. O’nu imam ve rehber olarak tanımalı ve tanıtmalıyız. Kur’an’ın yanında mutlaka hadis okuma programı takip etmeliyiz. Hayatı yanlışlarla ve kusurlarla dolu olan insanların hayatını ve sözlerini öğrenmek ve öğretmek yerine Allah’ın koruması ve gözetimi altında olan Hz.Muhammed’i tanımak ve tanıtmak, Allah’ın rahmetine saygının en güzel ifadesidir. Çocuklarımıza ve sevdiklerimize Kur’an ve sünnet eğitimi vererek Allah’ın rahmetine şükretmiş olacağız. Ana-babamıza karşı da merhametli olmalıyız. Onlar da Allah’ın bize bir rahmetidir. Şirki, günahı ve isyanı emretmedikleri sürece onlara itaat etmeli, onların gönüllerini hoşnut etmeliyiz. Onları üzecek hareket ve sözlerden uzak durmalıyız. Onları azarlamak, onlara “öf” bile demek Rabbimiz tarafından yasaklanmıştır.Müslüman, insanlara merhametli davrandığı gibi hayvanlara da merhametli davranır. Rasulüllah’ın yanındakilerden bazıları:“Ey Allah’ın Rasülü! Yani bize hayvanlara yaptığımız iyilikler için de sevap var mı?” dediler. Rasulullah (s.a.v) da:“Evet! Her yaş can sahibi için bir sevap vardır” buyurdu.” BuhâriRAMAZAN MEKTEBİRamazan bir mekteptir… Rahmet dersleri bu mektebin ilk dersleri…Rahmeti kuşanmak için önce kendimizi gözden geçirerek işe başlayalım. Farzedin kapımız çaldı… Cep telefonumuzdan mesaj sesi geldi… Karşıda Azrâil; “haydi süre doldu, vakit tamam, gidiyoruz” dedi. Hazır mıyız?Mağaradakiler hadisinden öğrendiğimiz gibi Rabbimizin rahmetini kuşanacak, huzuruna çıkacak, O’nun güzel diyeceği, rahmet edeceği amellerimiz var mı heybemizde…“Yolda insanlara eziyet veren taşı kaldırmak sadakadır” buyurarak, bizleri yola karşı rahmetle yüklenmeye çağıran Peygamber Aleyhisselam’a ne kadar yakınız?“Tebessüm sadakadır” buyurarak, yüreğimizdeki rahmeti simamıza taşımamızı isteyen Allah Elçisi, yüzlerimize, gözlerimize ne kadar yansımaktadır?Peygamberimiz, “Ramazan’a erişip de günahlarından - kirlerinden arınmadan çıkana yazıklar olsun” duasına “Amin” diyor. Sahi, Ramazan'ın yaklaşırken, bu Ramazan'a özel bir programımız var mı?Rahmet kitabımızdan rahmet duasıyla bitirelim:O yiğit gençler mağaraya sığınmışlar ve: “Rabbimiz! Bize tarafından bir rahmet ver ve bize, şu durumumuzdan bir kurtuluş ver” demişlerdi. (Kehf, 18/10) (Özge Türker)
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Picture of İbadet Rehberi
İbadet Rehberi

İlim, Amel ve İhlas; Yaratılış Gayemizi Anlamak ve Anlatmak İçin.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yeni ve güncel içerikleri takip etmek için Telegram kanalımıza takılabilirsiniz.
İsmailağa ve Lalegül Dergileri
Cübbeli Ahmet Hoca Sohbetleri
Cübbeli Ahmet Hocanın Kitapları
Sosyal Medya Tasarımları
Telegram Icon Telegram Kanalımıza Katıl