Kadir Suresi Okumanın Faziletleri ve Ameller – Cübbeli Ahmet Hoca

Duanın Okunuşu

Allâhümme yâ men hüve yektefî an cemî-i halqihî ve lâ yektefî anhü ehadün min halqihî yâ ehade men lâ ehade leh. İnqata-arracâu illâ minke ve hâbetil âmâlü illâ fîke ve süddetittarâiqu illâ ileyk. ((Yâ ğıyâsel müsteğîsîn. Eğisnî.) Parantez içindeki yeri 7 kere okuyacaksınız.)

Duanın Anlamı

“Ey Allâh! Ey bütün yaratıklarından hiçbirine işi düşmeyen fakat yaratıklarından her birinin işleri Kendisine düşen! Ey kimsesizlerin tek sığınağı! Senden gayrı her şeyden ümit kesildi, Senden başkasına bağlanan ümitler boşa çıktı, Senden gayrine giden tüm yollar kapandı. (Ey yardım dileyenlerin tek ümidi ve imdâdı! Bana yardım et.” (Yedi kere))
Bilgi İçeriği

Kadir Suresi’nin faziletleri, birçok müslüman için büyük bir öneme sahiptir. Bu nedenle, birçok insan bu sureyi okurken, dua etmek ve niyetlerini belirlemek için zaman ayırırlar.Kadir Suresi Okumanın Faziletleri ve Ameller -  Kadir Sûresi'nin çözemediği bir şey yok! - Cübbeli Ahmet HocaKADR SÛRESİ HAKKINDA MÜHİM BİR KAÇ HAVASŞu iyi bilinmelidir ki bu sûre-i şerîfe çok kıymetli ayrıca hayır ve zenginlik talebi için de okunması meşhur bir süredir. Hâssalarından bazılarını sayacak olursak;1) Bazı insanlar fakîh, imâm ve büyük velî olan Ahmed ibni Mûsâ ibni 'Uceyl (Rahimehullaha şiddetli derecede fakirlikten şikayet edince, onlara Kadr Sûresi'ni ve şu duayı çok okumalarını tavsiye etmiştir.Screenshot 1

Duanın Okunuşu

Allâhümme yâ men hüve yektefî an cemî-i halqihî ve lâ yektefî anhü ehadün min halqihî yâ ehade men lâ ehade leh. İnqata-arracâu illâ minke ve hâbetil âmâlü illâ fîke ve süddetittarâiqu illâ ileyk. ((Yâ ğıyâsel müsteğîsîn. Eğisnî.) Parantez içindeki yeri 7 kere okuyacaksınız.)

Duanın Anlamı

"Ey Allâh! Ey bütün yaratıklarından hiçbirine işi düşmeyen fakat yaratıklarından her birinin işleri Kendisine düşen! Ey kimsesizlerin tek sığınağı! Senden gayrı her şeyden ümit kesildi, Senden başkasına bağlanan ümitler boşa çıktı, Senden gayrine giden tüm yollar kapandı. (Ey yardım dileyenlerin tek ümidi ve imdâdı! Bana yardım et." (Yedi kere))
 2) Her kimin Allâh-u Te'âlâ'dan bir isteği olursa Kadr Sûresi'ni kırk bir kere okuduktan sonra kırk bir kere de yukarıdaki duayı okuyup isteğini Allâh-u Te'âlâ'ya arzederse inşâallâh muradı hâsıl olur.3) Her kim bu süreyi cuma günü bin kere okursa Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve sellem) Efendimiz'i rüyasında görmeden ölmez.4) Her kim bir miktar su üzerine bu süreyi otuz altı kere okuyup, ardından bu suyu bir hırka üzerine serpip o hırkayı giyerse, artık o hirka üzerinde olduğu müddetçe çok bol rızıklara kavuşur.5) Yine bir kimse bir miktar su üzerine onar kere Kadr ve İhlâs sûrelerini okuyarak yeni bir elbise üzerine bu sudan serpip de onu giyerse, o elbise üzerinde oldukça rahat bir hayat geçirir.6) Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve sellem) Efendimiz'den värid olduğuna görse"Her kim defin (ölüyü gömme) esnasında eline bir miktar toprak alıp, bunun üzerine yedi kere Kadr Sûresi'ni okuyup bu toprağı ölünün kefeninin içine veya kabre koyarsa Allâh-u Te'âlâ'nın izniyle o kişiye azap olunmaz." (Şeyh Ahmed ed Direbi, el-Mücerrabat, sh:18)Üstadımız Hacı Mahmud Efendi Hazretleri (Kuddise Sirruhů) defninde hazır bulunduğu kimselere bunu tatbik ederlerdi. Ancak bu toprağın eşilen mezar toprağından değil de dışarıdaki bir topraktan alınması tavsiye edilir. Çünkü yeni eşilen toprakta eski gömülenlerin bedenlerinden kalan necis bir parça bulunması ihtimali mevcuttur. Ama defin yerinin ilk olarak kullanıldığı biliniyorsa o zaman eşilen topraktan alınması evlâ dahi olabilir.kadir suresi faziletleri[SHORT]Kadir Suresi Fazileti ve Sırları: Mutluluğun Şifresi; Kadir Suresi, Kur’an-ı Kerim’in son on geceinde indirilen en kıymetli surelerinden biridir. Bu sure, yalnızca içerdiği anlamlarla değil aynı zamanda sahip olduğu manevi güçle de öne çıkar. Kadir Suresi, inananlar için birçok fayda sağlar ve hayatlarında büyük değişimlere neden olabilir. İşte Kadir Suresi’nin bazı faziletleri ve sırları: 500 Kadir Suresi Fazileti Kadir Suresi, içerdiği anlamların yanı sıra okunmasıyla birçok fayda sağlar. Bu sureyi 500 defa okuyan kişinin hayatında bereket, zenginlik, mutluluk, huzur ve sağlık artar. Aynı zamanda, manevi olarak güçlenir ve Allah’ın rahmetine daha fazla nail olabilir. 313 Kadir Suresi Fazileti Bu surenin bir diğer fazileti de, 313 defa okunmasıyla elde edilebilir. Bu sayı, Sahabe-i Kiram’dan Ebû Hüreyre (r.a.) tarafından tavsiye edilmiştir. Kadir Suresi’ni 313 kere okuyan kişi, Allah’ın rahmetine ve lütfuna daha fazla nail olabilir. Aynı zamanda, bu okuma, kişinin kalbini temizler ve hayatında huzur ve mutluluk sağlar. 41 Kadir Suresi Dilek İçin Nasıl Okunur? Kadir Suresi, dileklerin kabul olması için okunabilecek en kıymetli surelerden biridir. İşte Kadir Suresi’nin dileklerin kabul olması için okunma yöntemi: Öncelikle niyet ederek, kalpten samimi bir şekilde dileklerinizi Allah’a arz edin. Ardından, Kadir Suresi’ni 41 kere okuyun. Okuduktan sonra, yukarıdaki duayı 7 kere okuyarak, dileğinizi Allah’a arz edin. 41 Kere Kadir Suresi Okumak Kadir Suresi’nin 41 defa okunması, hem manevi hem de maddi açıdan birçok fayda sağlar. Bu sayı, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) tarafından da tavsiye edilmiştir. Kadir Suresi’ni 41 kere okumak, kişinin hayatında bereket, zenginlik, sağlık, huzur ve mutluluk sağlar. Aynı zamanda, bu okuma, kişinin Allah’a daha yakın olmasına yardımcı olur. Sonuç olarak, Kadir Suresi, Kur’an-ı Kerim’in en değerli surelerinden biridir ve içerdiği manevi güçle birçok fayda sağlar. Bu enginlik, sağlık, huzur, mutluluk, hayır, dua kabul olma gibi pek çok konuda yardımcı olabilir. Ancak, Kadir Suresi’nin faziletlerinden faydalanmak için, sadece okumak yeterli değildir. Sureyi okurken, niyet etmek ve kalpten samimiyetle okumak gereklidir. Bu surenin okunması için belirli sayılar da tavsiye edilmektedir. 313 ve 500 defa okuma, özellikle tavsiye edilen sayılardandır. Ancak, en fazla tavsiye edilen sayı, 41 keredir. Bu sayı, birçok hadis-i şerifte geçmektedir ve peygamberimiz (s.a.v.) tarafından da tavsiye edilmiştir. Kadir Suresi’nin okunması sadece hayır duaları ve dilekler için değil, aynı zamanda ruhani olarak güçlenmek için de oldukça etkilidir. Bu sureyi okuyan kişiler, Allah’a daha yakın olurlar ve kalpleri temizlenir. Ayrıca, sureyi okuyan kişiler, hayatlarında daha pozitif bir bakış açısı geliştirirler ve daha mutlu bir yaşam sürerler. Sonuç olarak, Kadir Suresi, insanlar için birçok fayda sağlayan bir suredir. Dileklerin kabul olması, hayırların artması, sağlık, zenginlik, huzur ve mutluluk gibi pek çok konuda yardımcı olabilir. Ancak, bu faydalardan yararlanmak için, surenin kalpten samimiyetle okunması ve tavsiye edilen sayılarda okunması gerekmektedir. Kadir Suresi, İslam’ın manevi gücünü yansıtan en önemli surelerden biridir ve okunması, insanların hayatlarında olumlu bir değişim yaratmaya yardımcı olabilir. Bu nedenle, insanların Kadir Suresi’ni okumaları ve bu surenin faydalarından yararlanmaları, İslami hayatın önemli bir parçasıdır. Bu surenin okunması, kişinin Allah’a yakınlaşmasını sağlar ve manevi olarak güçlenmesine yardımcı olur. Ayrıca, Kadir Suresi’nin okunması, kişilerin hayatta karşılaştıkları zorluklarla başa çıkmalarına da yardımcı olabilir. Kadir Suresi’nin okunması, insanların ruhani dünyalarının yanı sıra, maddi dünyalarına da fayda sağlayabilir. Bu sureyi okuyan kişiler, hayatlarında daha fazla bereket ve zenginlik elde edebilirler. Ayrıca, Kadir Suresi’nin okunması, kişilerin dua ve niyetlerinin kabul olmasına da yardımcı olabilir. Sonuç olarak, Kadir Suresi, insanların manevi dünyalarına ve hayatlarına fayda sağlayan en önemli surelerden biridir. Bu sure, İslam’ın manevi gücünü yansıtır ve okunması, insanların hayatlarında olumlu bir değişim yaratmaya yardımcı olabilir. Bu nedenle, Kadir Suresi’ni okumak, İslam’ın manevi hayatının bir parçasıdır ve insanların hayatlarında önemli bir yere sahiptir. Ancak, Kadir Suresi’nin okunması sadece dileklerin kabul olması ya da maddi faydalar elde etmek için yapılmamalıdır. Bu surenin okunması, Allah’ın rızasını kazanmak için yapılmalıdır. Bu nedenle, surenin okunması sırasında niyetin doğru olması ve kalpten samimiyetle yapılması önemlidir. Kadir Suresi, insanların manevi dünyalarına fayda sağlayan birçok sırrı barındırır. Bu sure, Allah’ın birliğini, gücünü ve rahmetini anlatır. Ayrıca, bu sure, insanların hayatında olumlu bir değişim yaratmak için yapılacak dua ve niyetlerin önemini vurgular. Kadir Suresi, insanların İslam’a daha sıkı bağlanmalarına ve Allah’a daha yakın olmalarına yardımcı olabilir. Sonuç olarak, Kadir Suresi’nin faziletleri ve sırları, insanların hayatlarında birçok fayda sağlar. Bu sure, insanların manevi dünyalarına yardımcı olurken, aynı zamanda hayatlarında daha fazla mutluluk, huzur, bereket ve zenginlik elde etmelerine de yardımcı olabilir. Ancak, bu surenin okunması, sadece maddi faydalar için değil, Allah’ın rızasını kazanmak için yapılmalıdır. Kadir Suresi’nin faziletleri, birçok müslüman için büyük bir öneme sahiptir. Bu nedenle, birçok insan bu sureyi okurken, dua etmek ve niyetlerini belirlemek için zaman ayırırlar. Kadir Suresi, insanların hayatında olumlu bir değişim yaratmaya yardımcı olabilir ve onların İslam’a daha sıkı bir şekilde bağlanmalarına yardımcı olabilir. Ayrıca, Kadir Suresi, insanların Allah’a daha yakın olmalarına yardımcı olabilir. Bu sure, insanların kalplerindeki karanlığı aydınlatır ve Allah’ın nuruyla dolmalarına yardımcı olabilir. Kadir Suresi’nin okunması, insanların ruhani dünyalarını geliştirmelerine yardımcı olabilir ve onların İslam’a daha yakın bir şekilde yaşamalarına yardımcı olabilir. Sonuç olarak, Kadir Suresi, insanların hayatlarında olumlu bir değişim yaratmaya yardımcı olabilir. Bu surenin okunması, insanların manevi dünyalarına ve hayatlarına fayda sağlar. Ancak, surenin okunması, sadece maddi faydalar için değil, Allah’ın rızasını kazanmak için yapılmalıdır. Kadir Suresi’nin okunması, insanların Allah’a daha yakın olmalarına yardımcı olabilir ve onların hayatlarına manevi bir zenginlik katabilir.[/SHORT]
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Picture of İbadet Rehberi
İbadet Rehberi

İlim, Amel ve İhlas; Yaratılış Gayemizi Anlamak ve Anlatmak İçin.

Bir Yanıt

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yeni ve güncel içerikleri takip etmek için Telegram kanalımıza takılabilirsiniz.
İsmailağa ve Lalegül Dergileri
Cübbeli Ahmet Hoca Sohbetleri
Cübbeli Ahmet Hocanın Kitapları
Sosyal Medya Tasarımları
Telegram Icon Telegram Kanalımıza Katıl