Evliyaullâhın Kendisine Ulaşmak İçin Ömür Ve Mal Tükettigi 11 İsm-i Şeriften Mürekkep İsmi Azam

Duanın Okunuşu

Allâhu hû Melikün Semîuqâdirun Kerîm. Halîmun Latîfun Alîmun Muînun Sâdiq.
Bilgi İçeriği

Evliyaullâhın Kendisine Ulaşmak İçin Ömür Ve Mal Tükettigi 11 İsm-i Şeriften Mürekkep İsmi Azam

EVLİYÂULLÂHIN KENDİSİNE ULAŞMAK İÇİN ÖMÜR VE MAL TÜKETTİĞİ 11 İSM-İ ŞERİFTEN MÜREKKEP İSM-İ ÂZAMEn az on bir kere, en fazla da yüz on bir kere tekrar edildiğinde bütün hayırlı maksatların hâsıl olacağı on bir ism-i şerif vardır ki bazı veliler bunları ehlinden öğrenip bizlere nakletmişlerdir. Bu ism-i şerifler de şunlardır:اللَّهُ هُوَ مَلِكٌ سَمِيعٌ قَادِرٌ كَرِيمٌ حَلِيمٌ لَطِيفٌ عَلِيمٌ مُعِينٌ صَادِقٌŞeyh Muhammed Sibâ 'î (Rahimehullâh)in beyanı vechile; İsm-i Âzam kabul edilen bu on bir ism-i şerîfin birçok hâssası vardır ki, bazıları şunlardır:1) Gerçek manada veli olmak ve Allâh-u Te'âlâ ile ünsiyet kurmak isteyen kişi Allâh-u Te'âlâ için on bir gün oruç tutup bu sure zarfında kimseyle konuşmaz ve müddet tamamlanana kadar her namazın ardından bu İsm-i Âzam'ı yüz on bir (111) kere okursa, Allâh-u Te'âlâ ona sır kapılarını açar, mülk ve melekûtü tanıtır, bütün mahlukatı dilediği sûretle evirip çevireceği şekilde kendisi için müsahhar kılar.2) Dünyevi bir makam istiyorsan 12 rekat hâcet namazı kıldıktan sonra hulûsu kalp ve düzgün niyetle bu ism-i şerîfi 111 kere oku, muradına nail olursun.3) Yüksek makama ulaşmak istersen temiz bir yerde bu ism-i şerîfi 11 kere oku. İşte o zaman istediğin her meşru şeyi yapabilirsin.4) Bir hacetin olup onun yerine gelmesini istiyorsan, bu ism-i şerîfi 111 kere okuyup muradını Allâh-u Te'âlâ'dan istediğin takdirde şüphesiz Allâh-u Te'âlâ senin için o hacetini görecektir.5) Bu ism-i şerîfi bir taş üzerine okuyup fırtınalı denize atarsan biiznillâh denizin dalgaları sükûnete erişir ve böylece kimse boğulmaz.6) Bu ism-i şerîfi 111 kere (Arapça harfleriyle) yazıp üzerinde taşırsan hiçbir silah sana tesir etmez.7) Bu ism-i şerîfi 11 kere okuyup birini çağırırsan davetine icap eder.8) Bu ism-i şerîfi düşmanlarının yanında okuyan kişi hasmina galip gelir ve ondan ancak hayır görür.9) Bu ism-i şerîfi bir yöneticinin huzurunda okuyan kişiye karşı o âmirin öfkesi diner, kendisi hakkında hangi tür ceza kesinleşse bile o yönetici tarafından o ceza kaldırılır.10) Bu ism-i şerîf bir sancak üzerine okunursa o asker bozguna uğramaz.11) Her kim bu ism-i şerîfi yenilecek yahut içilecek bir şey üzerine okuyup onu istediği birine yedirirse o kişi onu gayri ihtiyari olarak muhabbet besler.12) Bu ism-i şerîfi kılıcına (yahut yüzüğüne) nakşettiren kişi o nakşı kime gösterirse o kişiler onun etkisinde kalarak ezik duruma düşer, düşman dahi olsa kaçmak mecburiyetinde kalır.13) Bu ism-i şerîfi bir kağıda yazıp bir mekanın kapısına yerleştiren kişiye o mekana giren herkes muhabbet besler, özellikle de belli bir şahsın ismini bu isimlerle birlikte yazarsa ona daha ziyade tesir eder.14) Bu ism-i şerîfi herhangi bir niyetle 11 kere okuyan kişi mutlaka o niyetine nail olur.15) Zorba bir sultandan korkup ona giderken bu ism-i şerîfi okuyan kişi şerrinden emin olur.16) Saralı yahut başka bir nedenle bayılmış kişinin kulağına bu ism-i şerîf 11 kere okunursa o kişinin şeytanı ve cini yanar.17) Her farz namazın ardında bu ism-i şerîfi 11 kere okumaya devam edene Allâh-u Te'âlâ dünya ve âhirette rızık verir, kadri yücelir, kendisini gören herkes onu sever, ins-ü cinden onu gören herkes hatta zalim emirler dahi onu sever, o kişi Allâh-u Te'âlâ'nın güvencesinde olur, bütün mahlukat aleyhine toplansa da halkın şerrinden korunduğu için dünyada hiçbir şeyden korkmaz olur.18) Her kimin ezber gücü zayıf olup bu ism-i şerîfi harfleri birbirinden ayırarak yazıp pazar gününün altıncı saatinde içerse o kişi ism-i âzamı bulup okumaya ve bütün duyduklarını ezberlemeye muvaffak olur. Not: Bu yazı misk ve safrandan yapılma mürekkeple yazılır. Pazar gününün altıncı saati ise imsaktan sonraki saat birinci saat kabul edilerek tespit edilir.19) Bir muradı olup onun âkıbetine vâkıf olmak isteyen kişi bu ism-i şerîfi bir kağıda yazıp o kağıdı bir mumla kaplasın ve o mumu herhangi bir derinin içerisine koyarak o deriyi bir suyun içerisine bıraksın, o suyu da başına yakın bir yere koyarak bu ismi şerif- leri uyuyana kadar tekrarlasın, böyle yapan kişi kaybolan yahut çalınan şeyin nerede olduğu dahil öğrenmek istediği şeyin âkıbetini hayır yahut şer olarak rüyasında görür.20) Her kim bu ism-i şerîfi yazıp bal ya da şekerle içmeye devam ederse ebedi hasta olmaz ve biiznillâh bedeninden bütün hastalıklar çıkar. Not: Bu yazı misk ve safrandan yapılma mürekkeple yazılıp sonra zemzem veya yağmur suyu yahut temiz bir suyla bozularak içilir. 21) Her kim ayın karanlık olduğu bir gecenin 8. saatinde 8 rekat namaz kılıp her rekatta Fâtiha Sûresi'nden sonra:وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ"(Rasûlüm!) İşte sana! Kendileri(nin halkları müşrik ve) zâlim olan memleketleri yakaladığı zaman, Rabbinin yakalayışı böylece (pek çetin) dir. Gerçekten de O'nun yakalaması çok acı vericidir, pek şiddetlidir (ki, ona çarpılanın kurtuluşu asla beklenemez)" (Hûd Süresi:112) âyet-i kerîmesini okursa ve namazı bitirdikten sonra bu ism-i âzamı 111 kere okuduktan sonra:يَا شَدِيدُ! خُذْ حَقِي مِنْ فُلَانٍ"Yâ Şedîd! Falancadan hakkımı al" derse o zalim kişi o anda helake uğratılır. Not: Ayın karanlık olduğu geceler gökteki ayın ışığının belirgin olmadığı ilk ve son gecelerdir. Gecenin 8. saati güneş battıktan sonraki ilk saat gecenin 1. saati kabul edilerek tespit edilir. Zalimden intikam almak ihtiyacı hisseden kişi karanlık geceleri beklemeden de bu ameli işleyebilir. Biiznillâh tesirini görecektir.22) Zorba ve kibirli bir kişinin zulmüne uğrayan mümin cuma gecesini bekleyip bu ism-i şerîfi 111 kere okuduktan sonra:«يَا مُذِلُّ ذِلّلْ لِي فُلَانًا وَاجْعَلْ مِنْهُ النَّدَامَةَ وَالْحُزْنَ بِحَقِّ الْاِسْمِ الْأَعْظَمِ؛ اللَّهُ هُوَ مَلِكٌ سَمِيعٌ قَادِرٌ كَرِيمٌ حَلِيمٌ لَطِيفٌ عَلِيمٌ مُعِينٌ صَادِقٌ»"Ey (zalimleri) zelil kılan Zat! Falancayı bana karşı zelil eyle ve İsm-i Âzam hakkı için onu pişmanlığa ve üzüntüye sevk eyle ki o ism-i Azamın da Allâh, Hû, Melik'ün, Semî'un, Kädir'ün, Kerîm'ün, Halîm'ün, Latîf'ün, Alîm'ün, Muîn'ün, Sâdık'un ism-i şerifleridir" derse, Allâh-u Te 'âlâ uykusunda sıkıntısı hususunda kendisine yardım edecek birisini gönderir.23) Zorba birini bulunduğu şehirden çıkarmak istiyorsan onun bulunduğu mahallin toprağından bir avuç alarak bu ism-i şerîfi o toprak üzerine 11 kere okuduktan sonra: "Ey Allâh! Falancayı bu mekandan çıkart" dersen 11 gün tamamlanmadan önce o kişi oradan kovulur24) Düşmanından intikam almak isteyen kişi bu ism-i şerîfi her akşam namazından sonra 11 gün 11 kere okuduktan sonra her seferinde: "Falanca bana zulmetti. Ey Müntakim! Ondan intikamımı al" diye dua ederse, o zalim kişi helâk olur. Hastalanması niyetiyle okunursa o kişi biiznillâh hasta olur. Darlığa düşmesi niyetiyle okunursa feza genişliği ona dar gelir.25) Her kim bu ism-i şerîfi düşmanının adıyla beraber yazdıktan sonra:لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا إِنْ نَشَأْ نُنَزِّلُ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ أَيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ﴾ ﴿وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَâyet-i kerîmelerini yazar ve o kağıdı düşmanının adını telaffuz ederek yani "Felanin adıyla" demek suretiyle ziyaretçisi olmayan bir mezara gömerse, o düşman o şehirde duramayacak derecede darlık çeker.26) Bu İsm-i Âzam 11 kere yazılıp bir su ile bozulup o su düşmanın adıyla bir kelbe içirilirse o düşman delirir.27) Düşmanın ayaklarının altından toprak alınıp ism-i şerîf onun üzerine 11 kere okunup o toprak rüzgarla saçılırsa düşman o beldeden bir daha dönmemek üzere ayrılır. O toprak ziyaretçisi olmayan bir mezara gömülürse düşman helâk olur, karınca yuvasına gömülürse iyileşmeyecek hastalığa tutulur.Mühim Not: Ancak bunları yaparken Allâh-u Te'âlâ'dan korkmak ve bu sırrı korumak lazımdır. Zira böyle tehlikeli işler rastgele düşmanlar için nefsâni gayr-i meşru sebeplerle kullanılırsa büyük günah olur. Sadece İslam'a zarar veren ve Müslümanlara zulmeden şerliler için istimal edilebilir. Her kim bu sırrı fasık birine öğretir de o da bununla bir fenalık yaparsa o kişi her kötülük yaptığında ona bunu öğretene büyük günah yazılır.28) Her kim bu ismi artan bir kefenin dört parçasına yazıp bulunduğu yerin dört köşesine gömerse ne hırsız ne de düşman o mekandan birşey alamaz.29) Biz bu ismin sırrında Allah'u Teala'nın neler sakladığını açıklamak isteseydik vakitlerimiz yetmez ve ciltler almazdı lakin akıllı kişiye bir işaret yapıldığı zaman söylenmesinden daha ziyade manalar anlar.30) Her kim dünya ve ahiret işlerinden bir şey dilerde bu ismi azami o dilediği şeyin adını söylerek 111 kere zikrederse o iş 24 saat içerisinde meydana gelir. Kimse bu ism-i şerifteki acayip tasarruflara şaşırmasın zira bu geçmiş büyüklerin bilip tatbik ettiği ve kendisiyle acayip işler yaptığı ismi azamdır. Havas ilmiyle uğraşanlar Musa Aleyhisselamın annesinin isminde bile nice hünerler sayarlarken Musa Aleyhisselam'ın annesinin Rabbi'nin adının faydaları nasıl sayılabilir?!(Muhammed es-Sibâî, es-Sirru'l-mükettem fi ismillâhi'l- Azam, sh:48-52)[meta_gallery_carousel] [myalert3]Lalegül Dergisi 2013 - Sayı: 3[/myalert3][SHORT]Evliyaullahın Kendisine Ulaşmak İçin Ömür Ve Mal Tükettiği 11 İsm-i Şeriften Mürekkep İsmi Azam İslam dininde Allah’ın 99 ismi yer alır ve bu isimler müminler tarafından sık sık kullanılır. Ancak bazı isimler, diğerlerine göre daha fazla kutsiyete sahiptir ve bu isimlerin okunması, kişinin Allah’a daha kolay ulaşmasına yardımcı olabilir. İşte bu isimlerden biri de "Evliyaullahın Kendisine Ulaşmak İçin Ömür Ve Mal Tükettiği 11 İsm-i Şeriften Mürekkep İsmi Azam"dır. Bu isim, diğer isimlerden farklı olarak, en az on bir kere ve en fazla yüz on bir kere okunduğunda hayırlı maksatların hâsıl olacağına inanılır. İsm-i Âzam olarak da bilinen bu on bir ism-i şerif, bazı veliler tarafından ehlinden öğrenilip bizlere nakledilmiştir. Bu isimlerin okunması, Allah’a daha kolay ulaşmak isteyen kişiler için büyük bir fırsattır. Bu isimlerden birinin, gerçek manada veli olmak ve Allah-u Te’ala ile ünsiyet kurmak isteyen kişilere yardımcı olduğuna inanılır. Bu amaçla, kişi Allâh-u Te’âlâ için on bir gün oruç tutup bu süre zarfında kimseyle konuşmaz ve müddet tamamlanana kadar her namazın ardından bu İsm-i Âzam’ı yüz on bir (111) kere okursa, Allah-u Te’ala ona sır kapılarını açar, mülk ve melekûtü tanıtır, bütün mahlukatı dilediği şekilde evirip çevireceği şekilde kendisi için müsahhar kılar. Ayrıca, bu isim-i şerifin okunmasıyla dünyevi bir makam isteyenler de muradına kavuşabilir. Temiz bir yerde bu ism-i şerifi 11 kere okuyan kişiler, yüksek makamlara ulaşabilirler. Hatta bir haceti olan kişiler, bu ism-i şerifi 111 kere okuyarak muradını Allah-u Te’ala’dan istediği takdirde şüphesiz ki hacetine kavuşacaktır. Bu isimlerin sayısız faydası olduğuna inanılmaktadır. Sonuç olarak, “Evliyaullahın Kendisine Ulaşmak İçin Ömür Ve Mal Tükettiği 11 İsm-i Şeriften Mürekkep İsmi Azam”, Allah’a ulaşmak isteyenler için büyük bir fırsat sunar. Bu isimlerin okunması, manevi yönden kişilerin kendilerini geliştirmelerine yardımcı olur. "Evliyaullahın Kendisine Ulaşmak İçin Ömür Ve Mal Tükettiği 11 İsm-i Şeriften Mürekkep İsmi Azam"ın anlamı ve önemi konusunda da biraz daha derinlemesine bir inceleme yapmak gerekiyor. İsm-i Âzam, Arapça “büyük isim” anlamına gelir ve İslam geleneğinde birçok önemli isim bulunur. Bu isimlerin okunması ve zikredilmesi, manevi açıdan oldukça önemlidir ve birçok faydası vardır. İsm-i Âzam’ın birçok hâssası bulunmaktadır ve bu hâssaların her biri, kendine özgü bir manevi değer taşır. Özellikle bu 11 isim, kendine özgü hâssaları nedeniyle çok değerlidir. Örneğin, bu isimleri okuyan bir kişi, Allâh-u Te’âlâ ile ünsiyet kurabilir ve sır kapılarını açabilir. Ayrıca, yüksek makamlara ulaşmak isteyenler için de bu isimler oldukça faydalıdır. Bu isimlerin okunması aynı zamanda manevi olarak koruma sağlar. Örneğin, silahlı bir saldırıya uğrayan bir kişi, bu isimleri okuyarak kendisini koruyabilir. Ayrıca, bu isimleri düşmanlarının yanında okuyan bir kişi, düşmanına karşı galip gelir ve ondan hayır görür. Ancak, bu isimleri okumanın önemli bir şartı vardır. Bu isimleri sadece dünya menfaatleri için okumak doğru değildir. Bunun yerine, manevi amaçlar için okunması gerekmektedir. Örneğin, Allâh-u Te’âlâ’nın rızasını kazanmak ve manevi olarak yükselmek için okunması gerekmektedir. Sonuç olarak, İsm-i Âzam’ın önemi ve değeri oldukça yüksektir. Bu isimleri okumak, manevi olarak yükselmek ve korunmak için oldukça önemlidir. Ancak, bu isimlerin sadece dünya menfaatleri için okunmaması ve manevi amaçlar için okunması gerekmektedir. Ancak, bu isimlerin sadece mekanik bir şekilde tekrarlanması yeterli değildir. İsimlerin gücü, onları zikreden kişinin kalbinin saf ve samimi olmasıyla birleştiğinde ortaya çıkar. Bu nedenle, isimleri tekrarlamakla kalmayıp, Allâh-u Te’âlâ’ya olan bağlılığımızı, samimiyetimizi ve isteklerimizi dile getirmeliyiz. Ancak o zaman bu isimlerin gücü bize yardım eder ve niyetimizdeki hayırlı maksatlar gerçekleşir. Sonuç olarak, Evliyaullahın Kendisine Ulaşmak İçin Ömür Ve Mal Tükettiği 11 İsm-i Şeriften Mürekkep İsmi Azam, Allâh-u Te’âlâ’nın sonsuz kudretine ve rahmetine güvenerek, isteklerimizin gerçekleşmesi için kullanabileceğimiz önemli bir kaynaktır. Ancak bu isimleri tekrarlamak, Allâh-u Te’âlâ ile aramızdaki bağı güçlendirmek ve niyetimizi samimi bir şekilde dile getirmek şarttır. Umuyoruz ki, bu isimleri kullanarak, isteklerimizi gerçekleştirebilir ve Allâh-u Te’âlâ’nın sonsuz rahmetinden yararlanabiliriz.[/SHORT]
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Picture of İbadet Rehberi
İbadet Rehberi

İlim, Amel ve İhlas; Yaratılış Gayemizi Anlamak ve Anlatmak İçin.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yeni ve güncel içerikleri takip etmek için Telegram kanalımıza takılabilirsiniz.
İsmailağa ve Lalegül Dergileri
Cübbeli Ahmet Hoca Sohbetleri
Cübbeli Ahmet Hocanın Kitapları
Sosyal Medya Tasarımları
Telegram Icon Telegram Kanalımıza Katıl