Balık Kanı Necis Midir, Namaza Mani Midir?

Soru:
Balıkçılıkla uğraşıyorum. Bâzen büyük balıklarla da uğraşıyoruz üzerimiz hayvan boğazlamış gibi kan olabiliyor. Bu kan necis mi, namâza mânî olur mu?
Cevap:
İmâm el-Mavsılî el-Muhtar isimli eserinde Necâset-i Galîza (ağır necâset) ve Necâset-i Hafîfe(hafif necâset) meselelerine temâs ederken balık kanının necâset-i hafîfe olduğundan bahseder. Necâset-i Hafîfe ve Necâset-i Galîza fıkıhçılar tarafından necâsetin tasnif edilirken bâzı necâsetler vardır ki galizdir (ağırdır.) bundaki af miktarı ile hafif olan necâsetteki af miktarı aynı değildir.

Balık kanının necâset olduğuna dair İmâm-ı Ebû Yûsuf Rahimehullâh’dan gelen rivâyetten dolayı balığı yerken üzerinde var olan kanın yenme noktasında zarar vermeyeceği ama elbiseye veyâ bedene temâsından kaçış mümkün olduğu için bundan sakınmanın gerekli olduğu ifâde edilmiş ve Necâset-i Galîza olursa da temâs etmiş olduğu kısım uzun veyâ da elbisenin dörtte birine ulaşırsa bu miktarın namâza engel olacağı ifade edilmiştir.

El-Mebsût sâhibi İmâm es-Serahsî, İmâm-ı Ebû Yusuf Rahimehumallâh’dan rivâyetle “eğer kan büyük bir balığın kanı ise ve çok akıcıysa bu necistir, bundan sakınılması gerekecektir” diyor. Ancak İmâm es-Serahsî bu görüş naklettikten sonra ifadesinde “bu görüş Zâhiru’r-rivâye’ye aykırı olduğundan dolayı îtimâd edilecek, kabûl edilecek bir rivâyet değildir” diyor. Kardeşimizin dediği gibi çok aşırı şekilde üzerinde kan olduysa bu gibi ihtilaftan kaçınma adına eğer bir meşakkat söz konusu değilse o hâliyle namaz kılmamasını tavsiye ederiz. “Tavsiye ederiz” ifâdesini kullanıyoruz çünkü mezhepte tercih edilen görüşe göre kılarsa da bir mahzûr lâzım gelmez.

Mezhepte muhtar olan (tercih edilen) görüş balığın kanının temiz olacağıdır. Bir insanın gündelik olarak giymiş olduğu iş elbisesiyle, kirli olan bir elbiseyle namâza durması da her ne kadar namâzın sıhhatine engel olmasa da doğru değildir. Netîcede namâz Allâh-u Teâlâ’nın huzûruna durmaktır ve “ziynetinizi takının” Âyet-i Kerîmesi’nden istinbât ederek her ne kadar burada “setr-i avret” kastedilmiş olsa da genel olarak normal bir iş elbisesi ile velev ki necis olmasa bile bu şekilde namâza durmanın mekrûh olduğu ifade edilmiştir. O yüzden genelde balıkçılıkla uğraşan kardeşlerimiz önlük kullanırlar, “namâz kılarken önlüklerini çıkarsınlar ve o şekilde kılsınlar” deriz.

Kaynakça

Fatih Kalender Hocaefendi
Bilgi İçeriği

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Picture of İbadet Rehberi
İbadet Rehberi

İlim, Amel ve İhlas; Yaratılış Gayemizi Anlamak ve Anlatmak İçin.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yeni ve güncel içerikleri takip etmek için Telegram kanalımıza takılabilirsiniz.
İsmailağa ve Lalegül Dergileri
Cübbeli Ahmet Hoca Sohbetleri
Cübbeli Ahmet Hocanın Kitapları
Sosyal Medya Tasarımları
Telegram Icon Telegram Kanalımıza Katıl