Bakanı Bile Kurtaracak ”Salevâtü’l-Hitam Ale’n-Nebiyyi’l Hattâm” Sîğası

 

7d8b5cd6f357c4ad339e6c2d19f55442

Salavatın Okunuşu

Allâhümme Salli ve Sellim Alâ Süllemil Esrâril İlâhiyyetil Müntaviyeti Fîl Hurûfil Kur’âniyyeti Mehbetır Rakâıkır Rabbâniyyetin Nâzileti Filhazretil Aliyyetil Müfassalati Fil Envâri Binnûri; El Mütecelliyeti Fî Lübâbi Bevâtınil Hurûfil Kur’âniyyetis Safâiyyeti; Fehüven Nebiyyül Azîm. Merkezü Hakâikıl Enbıyâi Vel Mürselîn; Müfîzül Envâri İlâ Hazarâtihimül Mahsûsetil Hatmiyyeti; Şâribürrahîkıl Mahtûmi Min Bâtıni Bâtınil Kibriyâi; Mûsılül Husûsiyyâtil İlâhiyyâti İlâ Ehlil Istıfâi; Merkezü Dâiratül Enbiyâi Vel Evliyâi; Münezzilün Nûri Binnûri; El Müşâhidü Bizzâtil Mükâşifü Bissıfâti; El Ârifü Bizuhûril Kur’âniz Zâtiyyi Fil Fürkânis Sıfâtiyyi; Femin Hâhünâ Zaharatil Vahdetânil Müteâkisetânil Hâviyetâni Alettarafeyni. Allâhümme Salli ve Sellim Alâ Seyyidinâ Muhammedin Sâhibil Latîfetil Kudsiyyetil Meksuvveti Bileksiyyetin Nûrâniyyeti; Essvriyeti Fil Merâtibil İlâhiyyetil Mütekemmileti Bil Esmâi Ves Sıfâtil Ezeliyyeti; Vel Müfîzati Envârahâ Alelervâhil Melekûtiyyeti; El Müteveccihati Filhakâikil Hakkıyyetin Nâfiyeti Li Zulümâtil Ekvânil Ademiyyetil Ma’neviyyeti. Allâhümme Salli ve Sellim Alâ Seyyidinâ Muhammedil Kâşifi Anil Müsemmâ Bilvahdetiz Zâtiyyeti. Allâhümme Salli ve Sellim Alâ Seyyidinâ Muhammedin Câmiıl İcmâliz Zâtiyyil Kur’âniyyi; Hâvit Tafsîlis Sıfâtiyyil Fürkâniyyi. Allâhümme Salli ve Sellim Alâ Seyyidinâ Muhammedin Sâhıbis Sûratil Mükaddesetil Münezzeleti Min Semâi Kudsi Ğaybil Hûviyyetil Bâtıneti; El Fâtihati Bi Miftâhıhâl İlâhiyyi Li Ebvâbil Vücûdi; El Kâimi Bihâ Min Metleı Zuhûrihel Kadîmi İlastivâi İzhârihâ Lilkelimâtit Tâmmâti. Allâhümme Salli ve Sellim Alâ Hakikatis Salavâti; ve Rûhıl Kelimâti; Kıvâmil Meâniz Zâtiyyâti; ve Hakîkatil Hurûfil Kudsiyyâti; ve Suveril Hakâikil Fürkâniyyetit Tafsîliyyâti. Allâhümme Salli ve Sellim Alâ Seyyidinâ Muhammedin Sâhıbil Cem’ıyyetil Berzehıyyeti, El Kâşifeti Anil Âlemeyni; Elhâdiyyeti Bihâ İleyhâ Hidâyeten Kudsiyyeten; Li Külli Kalbin Münîbin İlâ Sırâtıhâr Rabbâniyyil Müstekîmi Fil Hazratil İlâhiyyeti. Allâhümme Salli ve Sellim Alâ Seyyidinâ Muhammed Mûsılil Ervâhı Ba’de Ademihâ İlâ Nihâyâti Ğâyâtil Vücûdi Ven Nûri. Allâhümme Salli ve Sellim Alâ Seyyidinâ Muhammedin Vâsıtatil Ervâhıl Ezeliyyeti Fil Medâriciz Zuhûriyyeti. Allâhümme Salli ve Sellim Alâ Seyyidinâ Muhammedin Sâhıbil Hasenâtil Kudsiyyetil Câzibetil Lil Ervâhıl Ma’neviyyeti. Allâhümme Salli ve Sellim Alâ Seyyidinâ Muhammedin Sâhıbil Hasenâtil Vücûdiyyetiz Zâhibeti Lizulümâtit Tabâiıl Hıssiyyeti Vel Ma’neviyyeti. Allâhümme Salli ve Sellim Alâ Seyyidinâ Muhammedin Müstekarri Büruzil Meânir Rahmâniyyeti; Minhâ Haracetil Hulletül İbrâhîmiyyetü ve Minhâ Hasalen Nidâü Bil Meânil Kudsiyyeti Lilhakîkatil Mûseviyyeti. Allâhümme Salli ve Sellim Alâ Seyydinâ Muhammedinil Lezî Cealte Vücûdekel Bâkî Ivezen An Vücûdihil Fâni Sallallâhu Teâlâ Aleyhi ve Alâ Eshâbihi ve Âlihi ve Sellem.
Bilgi İçeriği

Bakanı Bile Kurtaracak ''Salevâtü'l-Hitam Ale'n-Nebiyyi'l Hattâm'' Sîğası

Salevâtü’l-Hitam Ale’n-Nebiyyi’l Hattâm Sîğası, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) için telif edilmiş çok özel bir salavattır. Bu salavatın özelliği, kendisini okuyanların ve hatta bakanların bile büyük şefaate ulaşacak olmasıdır. Bu sebeple, Salevâtü’l-Hitam Ale’n-Nebiyyi’l Hattâm Sîğası, İslam aleminde oldukça önemli bir yere sahiptir. KENDİSİNİ OKUYANIN HATTA BAKANIN BÜYÜK ŞEFAATE ULAŞACAĞI "SALEVATÜ'L-HITAM ALE'N-NEBİYYİ'L HATTÂM" SIĞASISALEVATÜ'L-HITAM ALE'N-NEBİYYİ'L HATTÂMİbnü Abidin (Rahimehullah)in beyanı vechile; Rasûlüllah (Sallallahu Aleyhi ve sellem) bu salevati telif eden İmam-ı Sekkaf Hazretlerine mânâ âleminde : "Ey Abdullah! Sana ve telif ettiğin bu salevata bir mükafat olarak bunu okuyan veya buna bakan kişilere dahi hüsn-ü hâtime (imanla güzel ölüm) ve şefaat-i kübra (mahşerde en büyük yardımımı) söz veriyorum” buyurmuştur.(Ibnu Abidin, Uküdü'l-ledli fi'l-esânîdi'l-avali, Sh:472-473)[myalert]بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللّهُمَّ صَلَّ وَسَلّمْ عَلى سُلَّمِ الْأَسْرَارِ الْإِلْهِيَّةِ الْمُنْطَوِيَةِ فِي الْحُرُوفِ الْقُرْآنِيَّةِ، مَهْبَطِ الرَّقَائِقِ الرَّبَّانِيَّةِ النَّازِلَةِ فِي الْحَضْرَةِ الْعَلِيَّةِ الْمُفَصَّلَةِ فِي الْأَنْوَارِ بِالنُّورِ، اَلْمُتَجَلِّيَةِ فِي لُبَابِ بَوَاطِنِ الْحُرُوفِ الْقُرْآنِيَّةِ الصَّفَائِيَّةِ، فَهُوَ النَّبِيُّ الْعَظِيمُ، مَرْكَزُ حَقَائِقِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، مُفِيضِ الْأَنْوَارِ إِلَى حَضَرَاتِهِمُ الْمَخْصُوصَةِ الْخَتْمِيَّةِ، شَارِبُ الرَّحِيقِ الْمَخْتُومِ مِنْ بَاطِنِ بَاطِنِ الْكِبْرِيَاءِ، مُوصِلُ الْخُصُوصِيَّاتِ الْإِلْهِيَّاتِ إِلَى أَهْلِ الْاِصْطِفَاءِ، مَرْكَزُ دَائِرَةِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ، مُنَزِّلُ النُّورِ بِالنُّورِ، اَلْمُشَاهِدُ بالذَّاتِ الْمُكَاشِفُ بِالصَّفَاتِ، اَلْعَارِفُ بِظُهُورِ الْقُرْآنِ الذَّاتِي فِي الْفُرْقَانِ الصَّفَاتِي، فَمِنْ هَهُنَا ظَهَرَتِ الْوَحْدَتَانِ الْمُتَعَاكِسَتَانِ الْحَاوِيَتَانِ عَلَى الطَّرَفَيْنِ اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ اللَّطِيفَةِ الْقُدْسِيَّةِ الْمَكْسُوَّةِ بِالْأَكْسِيَةِ النُّورَانِيَّةِ، السَّارِيَةِ فِى الْمَرَاتِب الإلهيةِ الْمُتَكَمّلَةِ بِالْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ الْأَزَلِيَّةِ، وَالْمُفِيضَةِ أَنْوَارَهَا عَلَى الْأَرْوَاحِ الْمَلَكُوتِيَّةِ الْمُتَوَجِهَةِ فِي الْحَقَائِقِ الْحَقِّيَّةِ، اَلنَّافِيَةِ لِظُلُمَاتِ الْأَكْوَانِ الْعَدَمِيَّةِ الْمَعْنَوِيَّةِ. اَللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلّمْ عَلى سَيّدِنَا مُحَمَّدٍ الْكَاشِفِ عَنِ الْمُسَمَّى بِالْوَحْدَةِ الذَّاتِيَّةِ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ جَامِعِ الْإِجْمَالِ الذَّاتِي الْقُرْآنِيِّ، حَاوِي التَّفْصِيلِ الصَّفَاتِي الْفُرْقَانِي. اَللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلّمْ عَلى سَيّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبَ الصُّورَةِ الْمُقَدَّسَةِ الْمُنَزَّلَةِ مِنْ سَمَاءِ قُدْسِ غَيْبِ الْهُويَّةِ الْبَاطِنَةِ الْفَاتِحَةِ بِمِفْتَاحِهَا الْإِلهِي لِأَبْوَابِ الْوُجُودِ، اَلْقَائِمِ بِهَا مِنْ مَطْلَعِ ظُهُورِهَا الْقَدِيمِ إِلَى اسْتِوَاءِ إِظْهَارِهَا لِلْكَلِمَاتِ التَّامَّاتِ. اَللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلّمْ عَلَى حَقِيقَةِ الصَّلَوَاتِ، وَرُوحِ الْكَلِمَاتِ، قِوَامِ الْمَعَانِي الذَّاتِيَّاتِ، وَحَقِيقَةِ الْحُرُوفِ الْقُدْسِيَّاتِ، وَصُوَرِ الْحَقَائِقِ الْفُرْقَانِيَّةِ التَّفْصِيلِيَّاتِ. اَللّهُمَّ صَلَّ وَسَلّمْ عَلى سَيّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْجَمْعِيَّةِ الْبَرْزَخِيَّةِ، اَلْكَاشِفَةِ عَنِ الْعَالَمَيْنِ الْهَادِيَةِ بِهَا إِلَيْهَا هِدَايَةً قُدْسِيَّةَ، لِكُلِّ قَلْبٍ مُنِيبٍ إِلَى صِرَاطِهَا الرَّبَّانِي الْمُسْتَقِيمِ فِي الْحَضْرَةِ الْإِلْهِيَّةِ. اَللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلَّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مُوصِلِ الْأَرْوَاحِ بَعْدَ عَدَمِهَا إِلَى نِهَايَات غَايَاتِ الْوُجُودِ وَالنُّورِ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَاسِطَةِ الْأَرْوَاحِ الْأَزَلِيَّةِ فِي الْمَدَارِج الظُّهُورِيَّةِ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْحَسَنَاتِ الْقُدْسِيَّةِ الْجَاذِبَةِ لِلْأَرْوَاحَ الْمَعْنَوِيَّةِ. اَللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلَّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَاحِبِ الْحَسَنَاتِ الْوُجُودِيَّةِ الدَّاهِبَةِ لِظُلُمَاتِ الطَّبَائِعِ الْحِرِّيَّةِ وَالْمَعْنَوِيَّةِ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلّمْ عَلَى سَيّدِنَا مُحَمَّدٍ مُسْتَقَرٍ بُرُوزِ الْمَعَانِي الرَّحْمَانِيَّةِ، مِنْهَا خَرَجَتِ الْخُلَّةُ الْإِبْرَاهِيمِيَّةُ، وَمِنْهَا حَصَلَ النِّدَاءُ بِالْمَعَانِي الْقُدْسِيَّةِ لِلْحَقِيقَةِ الْمُوسَوِيَّةِ. اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلَّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي جَعَلْتَ وُجُودَكَ الْبَاقِي عِوَضًا عَنْ وُجُودِهِ الْفَانِي صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى أَصْحَابِهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ.[/myalert][SHORT]Salevâtü’l-Hitam Ale’n-Nebiyyi’l Hattâm Sîğası, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) için telif edilmiş çok özel bir salavattır. Bu salavatın özelliği, kendisini okuyanların ve hatta bakanların bile büyük şefaate ulaşacak olmasıdır. Bu sebeple, Salevâtü’l-Hitam Ale’n-Nebiyyi’l Hattâm Sîğası, İslam aleminde oldukça önemli bir yere sahiptir. İmam-ı Sekkaf Hazretleri’nin bu özel salavatı yazması, Hz. Peygamber tarafından da onaylanmıştır. Peygamber Efendimiz, İmam-ı Sekkaf Hazretleri’ne bu salavatı telif ettiği için, kendisini okuyanların ve buna bakanların hüsn-ü hâtime ve şefaat-i kübra sözü vermiştir. Bu da, Salevâtü’l-Hitam Ale’n-Nebiyyi’l Hattâm Sîğası’nın ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Bu salavat, İslam aleminde sıkça okunan ve sevilen bir salavattır. İnsanlar, kendileri için ve sevdikleri için Salevâtü’l-Hitam Ale’n-Nebiyyi’l Hattâm Sîğası okumaktadırlar. Bu salavatın okunması, sadece dünya hayatında değil, ahirette de büyük faydalar sağlamaktadır. Hz. Peygamber’in şefaati, bu salavatı okuyanların en büyük umutlarındandır. Salevâtü’l-Hitam Ale’n-Nebiyyi’l Hattâm Sîğası, Peygamber Efendimiz’in şefaatine erişmek isteyenler için önemli bir araçtır. Bu salavatın okunması, Allah’ın rızasını kazanmak ve Peygamber Efendimiz’in şefaatine nail olmak isteyenler için büyük bir fırsattır. Ayrıca, bu salavatın okunması, insanların kalplerini Allah’a yaklaştırmakta ve onları daha fazla ibadete teşvik etmektedir. Salevâtü’l-Hitam Ale’n-Nebiyyi’l Hattâm Sîğası, herhangi bir zorluğa karşı çözüm arayanların da imdadına yetişmektedir. Okuyanlar, Allah’ın izniyle, birçok sıkıntıdan kurtulabilmektedirler. Bu salavatın okunması, insanların ruhsal olarak da rahatlamasına ve huzura kavuşmasına yardımcı olmaktadır. Sonuç olarak, Salevâtü’l-Hitam Ale’n-Nebiyyi’l Hattâm Sîğası, Peygamber Efendimiz’e olan sevgi ve saygımızın bir göstergesidir. Bu salevât-ı şerîfe, İmam-ı Sekkaf tarafından telif edilmiştir ve İbnü Abidin’in aktardığına göre Rasûlüllah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) tarafından kendisine ve bu salevata sadık kalanlara hüsn-ü hâtime ve şefaat-i kübra sözü verilmiştir. İşte bu sebeple “Salevâtü’l-Hitam Ale’n-Nebiyyi’l Hattâm” sığası, kendi okuyanının yanı sıra bakanın bile büyük şefaate ulaşacağı önemli bir duadır. Bu sığa, Peygamber Efendimizin son peygamber olduğuna işaret eden “Hattâm” kelimesi ile anılır. İmam-ı Sekkaf tarafından telif edilen bu duayı okuyanlar, Peygamberimiz ve ailesi için Allah’tan rahmet ve bereket dilerler. Ayrıca bu duanın okunması, kişinin ahirette hüsn-ü hâtime ile karşılaşması için de bir vesiledir. Peygamber Efendimiz’in bu duaya verdiği önem, İmam-ı Sekkaf tarafından telif edilmesinde de kendini göstermektedir. İbnü Abidin’in beyanına göre, bu duayı okuyan veya bakan kişilere hüsn-ü hâtime ve şefaat-i kübra sözü verilmiştir. Bu nedenle bu duanın okunması, sadece dünya hayatında değil, ahirette de büyük bir fayda sağlayabilir. “Salevâtü’l-Hitam Ale’n-Nebiyyi’l Hattâm” sığası, yüzyıllardır İslam aleminde okunan ve sevilen bir duadır. Bu duayı okumak, Peygamber Efendimizin ruhaniyeti ile bağ kurmak ve onun sevgisini daha da derinleştirmek için önemli bir fırsattır. İmam-ı Sekkaf tarafından telif edilmesinden bu yana, birçok mümin bu duayı okumuş ve onun bereketinden yararlanmıştır. Sonuç olarak, “Salevâtü’l-Hitam Ale’n-Nebiyyi’l Hattâm” sığası, Peygamber Efendimiz ve ailesi için yapılan bir dua olmasının yanı sıra, okuyanları ahirette hüsn-ü hâtime ile karşılaştırmayı vaat eden önemli bir ibadettir. Bu duanın okunması, müminlerin ruhaniyetlerini güçlendirmek, Peygamber Efendimiz’e olan bağlılıklarını artırmak ve ahiretteki kurtuluşları için bir vesile olabilir.[/SHORT]
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Picture of İbadet Rehberi
İbadet Rehberi

İlim, Amel ve İhlas; Yaratılış Gayemizi Anlamak ve Anlatmak İçin.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yeni ve güncel içerikleri takip etmek için Telegram kanalımıza takılabilirsiniz.
İsmailağa ve Lalegül Dergileri
Cübbeli Ahmet Hoca Sohbetleri
Cübbeli Ahmet Hocanın Kitapları
Sosyal Medya Tasarımları
Telegram Icon Telegram Kanalımıza Katıl