Arefe Günü Namazını Kılana Vaad Edilen Müjdeler Hiçbir Beşerin Aklından Geçiremeyeceği Kadar Çoktur!

Arefe Günü Namazı: Arefe günü ise Müslümanlar için özel bir gün olarak kabul edilir. Arefe Günü, Zilhicce ayının 9. gününe denk gelir ve hac ibadetinin bir parçası olarak kutlanır. Bu kutsal gün, Kabe’yi ziyaret eden hacı adaylarının Arafat’ta bulunduğu gün olarak bilinir. Ancak Arefe Günü’nün anlamı ve değeri sadece hacılar için sınırlı değildir. Arefe Günü’nde yapılan ibadetlerin ve özellikle Arefe Günü Namazı‘nın müminlere vaad edilen müjdeleri, hiç kimsenin aklından geçiremeyeceği kadar büyüktür.

Arefe Günü Namazını Kılana Vaad Edilen Müjdeler Hiçbir Beşerin Aklından Geçiremeyeceği Kadar Çoktur Sayfa 1
Arefe Günü Namazını Kılana Vaad Edilen Müjdeler Hiçbir Beşerin Aklından Geçiremeyeceği Kadar Çoktur Sayfa 1
Arefe Günü Namazını Kılana Vaad Edilen Müjdeler Hiçbir Beşerin Aklından Geçiremeyeceği Kadar Çoktur Sayfa 2
Arefe Günü Namazını Kılana Vaad Edilen Müjdeler Hiçbir Beşerin Aklından Geçiremeyeceği Kadar Çoktur Sayfa 2
Bilgi İçeriği

Arefe Günü Namazı

Ebû Hureyre (Radıyallahu Anh)'dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte şöyle buyrulmuştur:Her kim Arefe günü öğlenle ikindi arasında dört rekât kılar ve her rekâtta bir Fâtiha, elli Kul huvellâhu ehad (İhlâs Sûresi) okursa, bu kişiye bir milyon hasene (sevap) yazılır. Kur'ân-ı Kerîm'deki her harfe mukabil cennette bir derecesi yükseltilir ki, her iki derece arası beş yüz senelik mesafedir.Allâh-u Teâlâ Kur'ân-ı Kerîm'deki her harfe mukabil yetmiş hûriyle evlendirir; her hûriyle birlikte inciden ve yâkuttan yapılma yetmiş bin sofra vardır ki, her sofranın üzerinde yeşil kuş etlerinden yetmiş bin çeşit vardır.Yemeklerin serinliği karın serinliği, tadı balın tadı, kokusu da misk kokusudur. O yemeklere ne ateş ne de demir (tencere) değmemiştir. (Yiyen kişi) son yediği yemeğin tadını ilk yediğinde hissettiği lezzet kadar hissedecektir.Sonra onlara (bu namazı kılan kullara cennette) iki kanadı kırmızı yâkuttan ve gagası altından olup yetmiş bin kanadı bulunan büyü bir kuş gelir de işitenlerin mislini duymadığı derecede zevk veren bir sesle: 'Arefe ehline (o mübarek günü ibâdetle ve bu namazla geçirerek onun ehli olmayı hak etmiş kişilere) merhabâ.' diye nidâ eder ve böylece o kuş o (namazı kıla)nlardan her bir adamın (yemek) çanağının içine düşer de, kanatlarından her bir kanadın altından yetmiş çeşit yemek çıkar. Sonra o kuş silkelenip uçar.(Bu namazı dünyadayken kılmış olan kul) kabrine konulduğu zaman Kur'ân-1 Kerîm'de bulunan her harfe mukābil kendisi için bir nur parlar ki (o nûrun kuvveti sayesinde) Ka'be'nin etrâfında tavaf edenleri bile görür.Ve netîcede kendisine cennet kapılarından bir kapı açılır. İşte tam o anda, gördüğü sevap ve ikrâm(lara bir an evvel kavuşma arzusun)dan dolayı: 'Yâ Rabbi! Kıyâmeti çabuk kopar. Ey Rabbim! Kıyâmeti käim eyle.' demeye başlar." ('Abdülkadir el-Geylânî, el-Gunye, 2/60) 
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Picture of İbadet Rehberi
İbadet Rehberi

İlim, Amel ve İhlas; Yaratılış Gayemizi Anlamak ve Anlatmak İçin.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yeni ve güncel içerikleri takip etmek için Telegram kanalımıza takılabilirsiniz.
İsmailağa ve Lalegül Dergileri
Cübbeli Ahmet Hoca Sohbetleri
Cübbeli Ahmet Hocanın Kitapları
Sosyal Medya Tasarımları
Telegram Icon Telegram Kanalımıza Katıl