Aliyyül Kadr Sığası (Cuma Gece Salavatı)

Duanın Okunuşu

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin nebiyyil ümmiyyil habîbil âlil qadril azîmil câhi ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim.

Duanın Okunuşu

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin-nebiyyil-ümmiyy, el habîbil-âlil-qadri, el azîmil câhî bi qaderi azameti zâtik. Ve eğninî bi fadlike ammen sivâk. Ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim. Allâhümme einnî alâ zikrike ve şükrike ve husni ibâdetik. Veltuf bî fîmâ cerat bihil meqâdîru vağfir lî ve li cemî-il müslimîne verhamnî ve iyyâhüm bi rahmetikel vâsiati fiddîni veddünyâ vel âhirah. Yâ Kerîm. Yâ Rahîm.
Bilgi İçeriği

Aliyyül Kadr Sığası (Cuma Gece Salavatı)

Aliyyül Kadr Sığası, İslam dinindeki diğer salavatlar gibi, Allah’ın sevgili kulu Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) olan sevgi ve saygıyı ifade eder. Bu salavatın okunması, kişinin manevi hayatını güçlendirir ve Allah’a yakınlaşmasına yardımcı olur.SALEVAT-I ŞERÎFE ALİYYÜ'L-KADR SIĞASI[myalert]اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْحَبِيبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيمِ الْجَاهِ وَعَلَى الِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ.[/myalert]
[myalert1]Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin nebiyyil ümmiyyil habîbil âlil qadril azîmil câhi ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim.[/myalert1]
İmâm-1 Süyûtî (Rahimehullâh) in beyanına göre bu salâta her kim her cuma gecesi bir kere de devam etse onu kabrinde ancak Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve sellem) lahdine yerleştirir.Seyyid Ahmed Dahlân (Rahimehullâh) salevât mecmuasında daha geniş malumata yer vermiştir ki onun ibaresi şöyledir: Ariflerden bir çoğunun bahsettiği faziletli sîğalardan biri de bu salâttır.Her kim cuma gecesi buna bir kere de devam etse ölüm ânında ve kabre girerken onun ruhuna Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) in ruhunun timsali inkişaf eder de o kişi kendisini lahde indirenin Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve sellem) olduğunu görür.Bazı ârifler ise: "Bu büyük fazilete ve kıymetli hayra ulaşmak için kişinin bu salâta her gece on kere cuma gecesi ise yüz kere devam etmesi gerekir." demişlerdir.Şeyh Osmân ed-Dimyâtî ve diğer bazı meşâyıh, şeyhlerinden naklen bu sîğanın ortasında ve sonunda bazı ilaveler yapmışlardır.Bu zatlar hazarda yahut seferde kıldıkları farz veya nafile her namazın ardından Âyetü'l-Kürsî okuduktan sonra bu salâtı bu ziyadelerle okumaya devam etmişler ve bunun bereketiyle müşâhede ettikleri acâyip halleri Allâh-u Te'âlâ'dan başka kimsenin bilemeyeceğini söylemişlerdir.Bu ilaveler dua, istiğfar ve salât içerdiğinden, mürşidlerin azaldığı âhir zamanda çok büyük ehemmiyet arzetmektedirler. Dolayısıyla halkı hidayet ve irşad arzusunda olanların avâm-havâs demeden herkese istiğfar ve salevât tavsiye etmeleri gerekmektedir.(Ahmed es-Sâvî, el-Esrâru'r- Rabbâniyye, sh:52; Yûsuf en-Nebhânî, Efdalü's-salevât, Salât no:56, sh:98-99)Sîğanın ilavelerle birlikte okunuşu:[myalert]اللهُمَّ صَلِّ عَلى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْحَبِيبِ الْعَلِيِّ الْقَدْرِ الْعَظِيمِ الْجَاهِ بِقَدَرِ عَظَمَةِ ذَاتِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ. اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ وَالْطُفْ بِي فِيمَا جَرَتْ بِهِ الْمَقَادِيرُ وَاغْفِرْ لِي وَلِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ وَارْحَمْنِي وَإِيَّاهُمْ بِرَحْمَتِكَ الْوَاسِعَةِ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ يَا كَرِيمُ يَا رَحِيمُ[/myalert][myalert1]Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin-nebiyyil-ümmiyy, el habîbil-âlil-qadri, el azîmil câhî bi qaderi azameti zâtik. Ve eğninî bi fadlike ammen sivâk. Ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim. Allâhümme einnî alâ zikrike ve şükrike ve husni ibâdetik. Veltuf bî fîmâ cerat bihil meqâdîru vağfir lî ve li cemî-il müslimîne verhamnî ve iyyâhüm bi rahmetikel vâsiati fiddîni veddünyâ vel âhirah. Yâ Kerîm. Yâ Rahîm.[/myalert1][meta_gallery_carousel][SHORT]Aliyyül Kadr Sığası (Cuma Gece Salavatı) Hakkında Bilgi ve Fazileti: İslam dininde salavat, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) ismini anarak ona selam vermek anlamına gelmektedir. Salavat, Müslümanlar tarafından çok önemli bir ibadet olarak görülür ve çeşitli sebeplerle yapılır. Bunlardan biri de Aliyyül Kadr Sığası (Cuma Gece Salavatı) olarak bilinen salavattır. Aliyyül Kadr Sığası, cuma geceleri okunan özel bir salavattır. Bu salavat, İslam alimleri tarafından büyük bir fazilet ve önem taşıdığı kabul edilir. İmâm-ı Süyûtî (Rahimehullâh)’ın beyanına göre, her cuma gecesi bir kez okuyan kişi, kabrinde sadece Peygamber Efendimiz’in (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) lahdine yerleştirilir. Seyyid Ahmed Dahlân (Rahimehullâh) ise salavat mecmuasında daha geniş bir bilgi vermiştir. Onun ibaresine göre, bu salavata her cuma gecesi bir kez devam eden kişi, ölüm anında ve kabre girerken Peygamber Efendimiz’in (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) ruhunun timsali ile karşılaşır ve kendisini lahde indiren kişinin de Peygamber Efendimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) olduğunu görür. Bazı arifler, bu büyük fazilete ulaşmak için kişinin bu salavata her gece bir kez, cuma geceleri ise yüz kez devam etmesi gerektiğini belirtirler. Şeyh Osmân ed-Dimyâtî ve diğer bazı meşâyıh da, bu salavatın ortasında ve sonunda bazı ilaveler yapmışlardır. Bu ilaveler dua, istiğfar ve salavat içerdiğinden, mürşidlerin azaldığı günümüzde büyük bir önem arzetmektedir. Aliyyül Kadr Sığası’nın fazileti ve önemi, İslam alimleri tarafından sürekli vurgulanmaktadır. Bu salavatın okunması, kişinin ruhani hayatına olumlu etkiler yapabilir. Ayrıca, bu salavatın okunması, insanların birbirleriyle olan bağlarını güçlendirebilir ve toplumda birlik ve beraberliği sağlayabilir. Sonuç olarak, Aliyyül Kadr Sığası (Cuma Gece Salavatı), İslam dininde büyük bir öneme sahip olan ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) olan sevgi ve saygımızı ifade eden bir salavattır. Her cuma gecesi bir kez okunması tavsiye edilir ve bazı alimler yüz kez okunmasını önermektedirler. İlavelerle birlikte okunması da özellikle günümüzde çok önemli bir eylemdir. Bu salavatın okunması, birçok fayda sağlar ve kişinin manevi hayatını olumlu yönde etkiler. Özellikle bu salavatı okumanın kabir hayatına etkileri çok büyüktür. Kişi, ölüm anında ve kabre girdiğinde Peygamber Efendimiz’in (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) ruhunun timsali ile karşılaşır ve kendisini lahde indiren kişinin de Peygamber Efendimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) olduğunu görür. Bu da kişinin ruhani hayatına olumlu yönde etki eder. Aliyyül Kadr Sığası’nın okunması aynı zamanda toplumda birlik ve beraberliği sağlar. Müslümanlar arasındaki bağları güçlendirir ve insanların birbirlerine daha saygılı davranmasına yardımcı olur. Bu salavatın okunması, birlik ve beraberlik duygularının artmasına ve toplumsal barışın sağlanmasına yardımcı olabilir. Sonuç olarak, Aliyyül Kadr Sığası (Cuma Gece Salavatı), İslam dininde önemli bir yere sahip olan ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) olan sevgi ve saygımızı ifade eden bir salavattır. Her cuma gecesi bir kez okunması tavsiye edilir ve yüz kez okunması da önerilmektedir. İlavelerle birlikte okunması ise özellikle günümüzde çok önemli bir eylemdir. Bu salavatın okunması, birçok fayda sağlar ve kişinin manevi hayatını olumlu yönde etkiler. Ayrıca, toplumda birlik ve beraberliği sağlamaya yardımcı olur. Aliyyül Kadr Sığası, İslam dinindeki diğer salavatlar gibi, Allah’ın sevgili kulu Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) olan sevgi ve saygıyı ifade eder. Bu salavatın okunması, kişinin manevi hayatını güçlendirir ve Allah’a yakınlaşmasına yardımcı olur. Birçok İslam alimi, Aliyyül Kadr Sığası’nın okunması konusunda ayrıntılı bilgi vermiştir. Bunlar arasında Seyyid Ahmed Dahlân (Rahimehullâh), İmâm-ı Süyûtî (Rahimehullâh) ve Şeyh Osmân ed-Dimyâtî gibi alimler bulunmaktadır. Bu alimler, bu salavatın okunmasının önemini ve faziletini vurgulamışlar ve insanlara tavsiyelerde bulunmuşlardır. Aliyyül Kadr Sığası, sadece cuma gecelerinde değil, her gece okunabilir. Bazı alimler, bu salavatın her gece okunmasını önerirken, bazıları da cuma gecelerinde yüz kez okunmasını önermektedirler. İlavelerle birlikte okunması da çok önemlidir ve mürşidlerin tavsiyeleri doğrultusunda yapılması gerekmektedir. Bu salavatın okunması, kişinin manevi hayatına birçok fayda sağlar. Allah’a daha yakın olmayı, Peygamber Efendimiz’e (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) olan sevgiyi artırmayı ve toplumda birlik ve beraberliği sağlamayı amaçlar. Ayrıca, bu salavatın okunması, kişinin hayatındaki stresi azaltır ve huzur verir. Sonuç olarak, Aliyyül Kadr Sığası (Cuma Gece Salavatı), İslam dininde büyük bir öneme sahip olan ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’e (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) olan sevgi ve saygımızı ifade eden bir salavattır. Her gece veya cuma geceleri okunması tavsiye edilir ve ilavelerle birlikte okunması da çok önemlidir. Bu salavatın okunması, kişinin manevi hayatına birçok fayda sağlar ve toplumda birlik ve beraberliği sağlamaya yardımcı olur.[/SHORT]
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Picture of İbadet Rehberi
İbadet Rehberi

İlim, Amel ve İhlas; Yaratılış Gayemizi Anlamak ve Anlatmak İçin.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yeni ve güncel içerikleri takip etmek için Telegram kanalımıza takılabilirsiniz.
İsmailağa ve Lalegül Dergileri
Cübbeli Ahmet Hoca Sohbetleri
Cübbeli Ahmet Hocanın Kitapları
Sosyal Medya Tasarımları
Telegram Icon Telegram Kanalımıza Katıl