Sabah Namazından Sonra Can, Mal, Din ve Aileyi Koruyan Dua

Duanın Okunuşu

Bismillâhi alâ nefsî ve dînî ve ehlî ve mâlî ve külli mâ a’tânî rabbî. Estevdiullâhe dînî ve emânetî ve havâtîme amelî. Tehassantü bil hayyil qayyûmillezî lâ yemûtu ebedâ. Ve defa’tü annissûe bi lâ havle ve lâ quvvete illâ billâhil aliyyil azîm.

Duanın Anlamı

“Canım, dînim, âilem, malım ve Rabbim’in bana verdiği her şeyin üzerine Allâh’ın adını okuyorum. Dînimi (îmânımı), (eşim, çocuklarım ve bıraktığım mallarımdan ibaret) emânet(ler)imi ve (iyi ölebilmem için) amelimin sonlarını(n güzel olmasını) Allâh’a emânet ediyorum. Hiç ölmeyecek Hayy ve Kayyûm ile korundum. Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhi’l-Aliyyi’l-Azîm (O en büyük ve en yüce olan Allâh’ın yardımı olmadan hiçbir ibâdete kuvvet ve hiçbir günahtan dönüş imkânı yoktur) zikriyle de kendimden kötülükleri savuşturdum.”
Bilgi İçeriği

Sabah Namazından Sonra Can, Mal, Din ve Aileyi Koruyan Dua, insanların hayatındaki en önemli değerleri koruma altına alır. Bu dua, insanların Allah’a yakınlaşmasına, manevi hayatlarını güçlendirmesine ve belalardan korunmasına yardımcı olur.

Sabah Namazından Sonra Can, Mal, Din ve Aileyi Koruyan Dua

CAN, DİN, AİLE VE MAL HUSUSUNDAKİ BELÂLARDAN KORUNMAK İÇİN SABAH NAMAZINDAN SONRA OKUNACAK ÇOK MÜHİM BİR DUÂKādiriyye tarîkatının Yâfi'iyye kolunun kurucusu İmâm-1 Yâfi'î (Rahimehullâh)in naklettiğine göre; sabah namazından sonra okunduğu takdirde kişiyi; canı, dîni, âilesi, malı ve sahip olduğu bütün nîmetler hususunda musîbetlerden koruyacak çok mühim bir duâ vardır ki o da şöyledir:[myalert]بشم اللهِ عَلَى نَفْسِي وَدِينِي وَأَهْلِي وَمَالِي وَكُلِّ مَا أَعْطَانِي رَبِّي، أَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينِي وَأَمَانَتِي بشم وَخَوَاتِيمَ عَمَلي، تَحَصَّنْتُ بِالْحَيّ الْقَيُّومِ الَّذي لَا يَمُوتُ أَبَدًا، وَدَفَعْتُ عَنِّي السُّوءَ بِلَا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.[/myalert][myalert1]Bismillâhi alâ nefsî ve dînî ve ehlî ve mâlî ve külli mâ a'tânî rabbî. Estevdiullâhe dînî ve emânetî ve havâtîme amelî. Tehassantü bil hayyil qayyûmillezî lâ yemûtu ebedâ. Ve defa'tü annissûe bi lâ havle ve lâ quvvete illâ billâhil aliyyil azîm.[/myalert1][myalert2]"Canım, dînim, âilem, malım ve Rabbim'in bana verdiği her şeyin üzerine Allâh'ın adını okuyorum. Dînimi (îmânımı), (eşim, çocuklarım ve bıraktığım mallarımdan ibaret) emânet(ler)imi ve (iyi ölebilmem için) amelimin sonlarını(n güzel olmasını) Allâh'a emânet ediyorum. Hiç ölmeyecek Hayy ve Kayyûm ile korundum. Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhi'l-Aliyyi'l-Azîm (O en büyük ve en yüce olan Allâh'ın yardımı olmadan hiçbir ibâdete kuvvet ve hiçbir günahtan dönüş imkânı yoktur) zikriyle de kendimden kötülükleri savuşturdum.” [/myalert2](Yâfi'î, el-İrşad vet-tatrîz fî fazli zikrillâh ve tilâveti kitâbihi'l-'aziz, sh:33)[meta_gallery_carousel] [myalert3]Lalegül Dergisi Nisan 2017[/myalert3][SHORT]Sabah namazından sonra okunan dua, İslam dininde önemli bir yere sahiptir ve müminler için oldukça değerlidir. Bu dua, can, mal, din ve aile gibi hayati konularda insanları belalardan koruyan bir duadır. Bu duayı okumak, bir müminin Allah’a yakınlaşmasına ve O’nun koruyuculuğunu hissetmesine yardımcı olur. Bu nedenle, düzenli olarak bu duayı okuyan kişiler, kendilerini koruma altına almak için Allah’a yakınlaşırlar ve O’nun himayesi altına girerler. Sabah namazından sonra okunan bu duanın anlamı şöyledir: “Allahım! Canımı, dinimi, ailemi ve malımı her türlü beladan koru.” Bu dua, insanların hayatında oldukça önemli bir yere sahiptir. Çünkü can, din, aile ve mal, insanların en değerli varlıkları arasındadır. Bu nedenle, bu duayı okuyarak, insanlar bu değerli varlıklarını koruma altına alırlar. Duanın etkisi, Allah’a olan inançla birleştiğinde daha da artar. İnanç, insanların kendilerini koruma altına alma ve Allah’ın yardımına güvenme konusunda daha güçlü olmalarına yardımcı olur. Bu nedenle, dua okumak, bir müminin Allah’a olan inancını ve güvenini güçlendirir. Duanın okunması için özel bir zaman yoktur. Ancak, sabah namazından sonra okunması tavsiye edilir. Çünkü sabah namazından sonra insanlar güne yeni bir enerjiyle başlarlar ve bu dua, gün boyunca kendilerini koruma altına almak için bir güç kaynağı olabilir. Sonuç olarak, can, din, aile ve mal gibi önemli konularda insanları belalardan koruyan bu duanın müminler için önemi büyüktür. Bu dua, insanların kendilerini koruma altına almalarına yardımcı olur ve Allah’a yakınlaşmalarını sağlar. Düzenli olarak okunan bu dua, insanların hayatlarını koruma altına alır ve Allah’ın himayesi altına girmelerine yardımcı olur. Bu nedenle, bu duanın düzenli olarak okunması tavsiye edilir. Bu dua, sadece kişinin kendisini değil, aynı zamanda ailesini ve malını da koruma altına alır. Aile, insanın hayatındaki en önemli değerlerden biridir ve aile fertleri de bu dua sayesinde koruma altına alınmış olurlar. Mal da insanların hayatında büyük bir öneme sahiptir. Bu dua, malın çeşitli belalardan korunmasına yardımcı olur ve insanların maddi hayatını da koruma altına alır. Duanın okunması, sadece dünyevi hayatta değil, aynı zamanda ahirette de insanlara fayda sağlar. İnsanların ahirette de koruma altına alınması için, dünya hayatında bu duanın okunması önemlidir. Bu dua, insanların manevi hayatını da koruma altına alır. Din, insanların hayatındaki en önemli değerlerden biridir ve bu dua, dinin korunmasına yardımcı olur. Duanın okunması, sadece kişinin kendisi için değil, aynı zamanda başkaları için de faydalı olabilir. Bu nedenle, bu duanın etkisini arttırmak için, insanlar başkaları için de dua edebilirler. Sonuç olarak, Sabah Namazından Sonra Can, Mal, Din ve Aileyi Koruyan Dua, insanların hayatında önemli bir yere sahiptir. Bu dua, can, din, aile ve mal gibi hayati konularda insanları belalardan korur. Düzenli olarak okunan bu dua, insanların kendilerini koruma altına almalarına yardımcı olur ve Allah’ın himayesi altına girmelerine yardımcı olur.Bu dua, İslam dininde önemli bir yere sahiptir ve Müslümanlar için oldukça değerlidir. İslam dini, insanların kendilerini ve çevrelerini koruma konusunda oldukça titiz bir yaklaşım benimser. Bu nedenle, bu dua, İslam dininin öğretilerine uygun olarak insanları koruma altına alır. Duanın okunması, sadece kişinin kendisine yönelik değildir. Aynı zamanda, insanların çevrelerindeki insanlar ve toplum için de faydalı olabilir. Bu nedenle, bu duanın okunması, insanların kendi hayatlarını ve toplumlarını koruma altına almalarına yardımcı olur. Duanın okunması, kişinin kendisine ve topluma yönelik faydalarının yanı sıra, bir Müslüman için ibadet niteliği taşır. İbadet, insanların Allah’a yakınlaşmasına yardımcı olur ve onların manevi hayatını güçlendirir. Bu nedenle, bu duanın okunması, insanların Allah’a yakınlaşmalarına yardımcı olur ve onların manevi hayatını güçlendirir. Duanın etkisinin artması için, insanlar düzenli olarak bu duayı okumalı ve Allah’a güvenmeli ve O’nun koruyuculuğuna sığınmalıdır. Ayrıca, duanın okunması öncesinde, kişiler niyetlerini belirlemeli ve bu niyetle dua etmelidirler. Sonuç olarak, Sabah Namazından Sonra Can, Mal, Din ve Aileyi Koruyan Dua, insanların hayatındaki önemli değerleri koruma altına alır. Düzenli olarak okunan bu dua, insanların Allah’a yakınlaşmalarına ve O’nun koruyuculuğunu hissetmelerine yardımcı olur. İnsanlar, dünya hayatında ve ahirette kendilerini ve sevdiklerini koruma altına almak için bu duayı okumalıdır. Bu dua, insanların hayatındaki belalardan korunma konusunda oldukça etkilidir. Hayatta her zaman belalarla karşılaşmak mümkündür ve insanların bu belalara karşı kendilerini koruma altına almaları önemlidir. Bu nedenle, bu duanın düzenli olarak okunması, insanların kendilerini ve sevdiklerini koruma altına almalarına yardımcı olur. Duanın okunması, insanların kendilerine ve sevdiklerine yönelik olarak koruma sağlar. Can, din, aile ve mal gibi hayati konularda insanların kendilerini koruma altına almaları, hayatlarının güvende olması için oldukça önemlidir. Bu nedenle, bu duanın okunması, insanların hayatında büyük bir yere sahiptir. Duanın okunması, aynı zamanda insanların manevi hayatını da koruma altına alır. İnsanların manevi hayatı, onların ruhsal sağlığı açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle, bu duanın okunması, insanların manevi hayatını koruma altına alır ve onların Allah’a yakınlaşmasına yardımcı olur. Duanın etkisi, insanların Allah’a olan inançlarıyla da bağlantılıdır. İnanç, insanların hayatındaki en önemli unsurlardan biridir ve insanların Allah’a olan inancı, onların bu duaya yönelik etkisini arttırır. Bu nedenle, insanların bu dua okunurken niyetlerini ve inançlarını güçlü tutmaları önemlidir. Sonuç olarak, Sabah Namazından Sonra Can, Mal, Din ve Aileyi Koruyan Dua, insanların hayatındaki en önemli değerleri koruma altına alır. Bu dua, insanların Allah’a yakınlaşmasına, manevi hayatlarını güçlendirmesine ve belalardan korunmasına yardımcı olur. İnsanlar, bu duayı düzenli olarak okuyarak kendilerini ve sevdiklerini koruma altına almalı ve Allah’a olan inançlarını güçlendirmelidirler.[/SHORT]
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Picture of İbadet Rehberi
İbadet Rehberi

İlim, Amel ve İhlas; Yaratılış Gayemizi Anlamak ve Anlatmak İçin.

Yeni ve güncel içerikleri takip etmek için Telegram kanalımıza takılabilirsiniz.
İsmailağa ve Lalegül Dergileri
Cübbeli Ahmet Hoca Sohbetleri
Cübbeli Ahmet Hocanın Kitapları
Sosyal Medya Tasarımları
Telegram Icon Telegram Kanalımıza Katıl